Poradnik Przedsiębiorcy

Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?

Wysokość składki ZUS przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od dwóch wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia za prace,

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt ustawy budżetowej przyjętej na rok 2019 zakłada zwiększenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z 4443 zł brutto w roku 2018 do 4765 zł brutto w roku 2019. Ta sama ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższając ją z 2100 zł brutto obowiązujących w roku 2018 do 2250 zł brutto w roku 2019. Jak to wpływa na wysokość składek?

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, czyli w roku 2019 podstawa będzie wynosiła 675 zł (2250 zł x 30%).

Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych warunkach w latach 2017 - 2019 zostały przedstawione w tabeli niżej.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2017r.

Wysokość składek w 2018r.

Wysokość składek w 2019r.

Emerytalne

19,52%

117,12 zł

122,98 zł

131,76

Rentowe

8%

48,00 zł

50,40 zł

54,00

Chorobowe

2,45%

14,70 zł

15,44 zł

16,54

Wypadkowe*

1,8%/1,67%**

10,80 zł

11,34 zł/10,52 zł

11,27

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,77%

190,62 zł

200,16 zł

213,57

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

*Standardowa stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,80%.

** od 1 kwietnia 2018 roku standardowa składka wypadkowa wynosi 1,67%

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy.

Standardowe składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wszystkie składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że nie można zrezygnować z ich opłacania. Jedyną dobrowolną składką dla przedsiębiorcy jest składka chorobowa.

Jak zostało już wspomniane, podstawę do naliczenia składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2019 r. - 4765 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2019 podstawa ta wyniesie 2859 zł (4765 zł × 60% = 2859 zł).

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwoty stawek w latach 2017, 2018 i 2019.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2017 r.

Wysokość składek w 2018 r.

Wysokość składek w 2019 r.

Podstawa wymiaru składki

 

2557,80 zł

2665,80 zł

2859,00 zł

Emerytalne

19,52%

499,28 zł

520,36 zł

558,01 zł

Rentowe

8%

204,62 zł

213,26 zł

228,72 zł

Chorobowe

2,45%

62,67 zł

65,31 zł

70,05 zł

Wypadkowe*

1,8%/1,67%**

46,04 zł


47,98 zł/44,52 zł

47,75 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,77%/31,64%

812,61 zł

846,91 zł/843,45zł

904,53 zł

Fundusz Pracy

2,45%

62,67 zł

65,31 zł

70,05 zł

 

*Standardowa stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,80%.

** od 1 kwietnia 2018 roku standardowa składka wypadkowa wynosi 1,67%

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki społeczne standardowe czy preferencyjne zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. W komunikacie GUS zostało podane, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2018 r. wyniosło 5071,41 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, w związku z tym  podstawa składki zdrowotnej w roku 2019 wynosi 3803,56 zł (75% x 5071,41 zł).

Co za tym idzie w 2019 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynosi 3803,56 zł, a składka 342,32 zł (3803,56 zł × 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 294,78 zł (3803,56 zł × 7,75%).