Poradnik Przedsiębiorcy

Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?

Wysokość składki ZUS przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od dwóch wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia za prace,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa budżetowa przyjęta na rok 2021 określa zwiększenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z 5227 zł brutto w roku 2020 do 5259 zł brutto w roku 2021. Ta sama ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższając ją z 2600 zł brutto obowiązujących w roku 2020 do 2800 zł brutto w roku 2021. Jak to wpływa na wysokość składek?

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, czyli w roku 2021 podstawa będzie wynosiła 840 zł (2800 zł x 30%).

Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych warunkach w latach 2020 - 2021 zostały przedstawione w tabeli niżej.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2020 r.

Wysokość składek w 2021 r.

Emerytalne

19,52%

152,26 zł

163,97 zł

Rentowe

8%

62,40 zł

67,20 zł

Chorobowe

2,45%

19,11 zł

20,58 zł

Wypadkowe*

1,67%*

13,03 zł

14,03 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

 246,80 zł

265,78 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

* od 1 kwietnia 2018 roku standardowa składka wypadkowa wynosi 1,67%

Preferencyjne składki ZUS mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy.

Standardowe składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wszystkie składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że nie można zrezygnować z ich opłacania. Jedyną dobrowolną składką dla przedsiębiorcy jest składka chorobowa.

Jak zostało już wspomniane, podstawę do naliczenia składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2021 r. - 5259 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2021 podstawa ta wyniesie 3155,40 zł (5259 zł × 60%).

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwoty stawek w latach 2020 i 2021.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2020 r.

Wysokość składek w 2021 r.

Podstawa wymiaru składki

 

3136,20 zł

3155,40 zł

Emerytalne

19,52%

612,19 zł

615,93

Rentowe

8%

250,90 zł

252,43

Chorobowe

2,45%

76,84 zł

77,31

Wypadkowe*

1,67%*

52,37 zł

52,70

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

992,30 zł

998,37

Fundusz Pracy

2,45%

76,84 zł

77,31

* od 1 kwietnia 2018 roku standardowa składka wypadkowa wynosi 1,67%

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki społeczne standardowe czy preferencyjne zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. W komunikacie GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale ubiegłego roku wynosi 4242,38. Wynika z tego że składka zdrowotna w 2021 r. wynosi 381,81 (do odliczenia 328,78).