Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość składki ZUS przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od dwóch wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia za prace,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa budżetowa przyjęta na rok 2021 określa zwiększenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z 5259 zł brutto w roku 2021 do 5922 zł brutto w roku 2022. Ta sama ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższając ją z 2600 zł brutto obowiązujących w roku 2021 do 3010 zł brutto w roku 2022. Jak to wpływa na wysokość składek?

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, czyli w roku 2022 podstawa będzie wynosiła 903 zł (3010 zł x 30%).

Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych warunkach w latach 2021 - 2022 zostały przedstawione w tabeli niżej.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2021 r.

Wysokość składek w 2022 r.

Emerytalne

19,52%

163,97 zł

176,27 zł

Rentowe

8%

67,20 zł

72,24 zł

Chorobowe

2,45%

20,58 zł

22,12 zł

Wypadkowe*

1,67%*

14,03 zł

15,08 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

265,78 zł

285,71 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

* od 1 kwietnia 2018 roku standardowa składka wypadkowa wynosi 1,67%

Preferencyjne składki ZUS mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy.

Standardowe składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wszystkie składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że nie można zrezygnować z ich opłacania. Jedyną dobrowolną składką dla przedsiębiorcy jest składka chorobowa.

Jak zostało już wspomniane, podstawę do naliczenia składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2022 r. - 5922 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2022 podstawa ta wyniesie 3553,20 zł (5922 zł × 60%).

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwoty stawek w latach 2021 i 2022.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2021 r.

Wysokość składek w 2022 r.

Podstawa wymiaru składki

 

3155,40 zł

3553,20 zł

Emerytalne

19,52%

615,93 zł

693,58 zł

Rentowe

8%

252,43 zł

284,26 zł

Chorobowe

2,45%

77,31 zł

87,05 zł

Wypadkowe*

1,67%*

52,70 zł

59,34 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

998,37 zł

1124,23 zł

Fundusz Pracy

2,45%

77,31 zł

87,05 zł

* od 1 kwietnia 2018 roku standardowa składka wypadkowa wynosi 1,67%.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki społeczne standardowe czy preferencyjne od 2022 roku zależy od formy opodatkowania i osiąganych przez nich przychodów czy dochodów. Podstawą składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z wyliczania zaliczek na podatek dochodowy:

  • wg skali i podatkiem liniowym - będzie wartość dochodu, 
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - będzie przychód,
  • kartą podatkową - będzie kwota minimalnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na temat ustalania wysokości składki zdrowotnej można znaleźć w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Składki ZUS przedsiębiorcy w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorca nie musi znać dokładnych kwot składek oraz sposobu ich wyliczania, jeśli korzysta z odpowiednich narzędzi do rozliczania swojej firmy. W tym celu warto skorzystać z systemu wFirma.pl - księgowość online. W systemie wystarczy wybrać odpowiedni schemat składek w zakładce USTAWIENIA » PODATKI  » ZUS. Po wyborze schematu składek system automatycznie ustawi odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia i naliczy odpowiednią wysokość składek ZUS. Co ważne, nie trzeba co miesiąc wybierać schematu składek, a wystarczy samo generowanie deklaracji ZUS DRA. 

Składki ZUS - wybór schematu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów