Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja OFE w konsultacjach społecznych

Rząd przedstawił projekt ustawy likwidującej Otwarte Fundusze Emerytalne. Jeśli likwidacja OFE dojdzie do skutku, osoby posiadające tam środki będą mogły zdecydować, gdzie chcą je przekazać - na subkonto w ZUS czy na Indywidualne Konto Emerytalne.

ZUS czy IKE - co wybrać?

Środki zgromadzone na koncie OFE mogą zostać przekazane do ZUS lub IKE. Warto jednak dodać, że przeniesienie pieniędzy na IKE będzie wiązało się z uiszczeniem 15 proc. opłaty przekształceniowej. Ta opłata nie będzie pobierana przy ulokowaniu środków na subkoncie w ZUS. Dlaczego? Wynika to z tego, że przy wypłacie emerytury z ZUS, świadczenie jest obniżane o podatek dochodowy w wysokości 18%. Oszczędności pobierane z indywidualnego konta nie podlegają takiemu obciążeniu.

Co istotne, jeśli członek OFE nie podejmie żadnego działania w tej kwestii, zgromadzone aktywa zostaną automatycznie przekazane na IKE. W przypadku chęci przeniesienia ich na subkonto ZUS, konieczne jest wystąpienie z odpowiednią prośbą do towarzystwa obsługującego OFE. Na przekazanie takiego wniosku zainteresowany będzie miał czas do 10 stycznia 2020 roku. 

Zaletą IKE jest to, że środki tam zebrane będą podlegały dziedziczeniu w przeciwieństwie do tych, które trafią na subkonto w ZUS. Jednak środki z indywidualnego konta można wypłacić jednorazowo bądź w ratach. Nie zostanie w tym przypadku zapewniona wypłata dożywotnia, jak w przypadku emerytury z ZUS.

Skąd wziął się taki pomysł?

Rząd chce zmiany kształtu systemu emerytalnego, który ma być oparty na funduszach pochodzących z ZUS, PPK oraz IKE. W ten sposób zwiększy się świadomość w zakresie oszczędzania na późniejsze lata, czyli po zaprzestaniu aktywności zawodowej.

Likwidacja OFE a minimalne emerytury

Środki przeniesione z OFE na IKE będą brane pod uwagę podczas ustalania najniższej emerytury. Taką odpowiedź otrzymał portal wyborcza.pl od Michała Witkowskiego, dyrektora departamentu komunikacji w Polskim Funduszu Rozwoju, który bierze udział w reformie OFE.

Założenia ustawy przewidują, że kwota środków z OFE przenoszona na IKE będzie odrębnie ewidencjonowana (znaczona) i w momencie osiągnięcia przez daną osobę wieku emerytalnego będzie brana do podstawy obliczenia emerytury minimalnej.

Od kiedy zmiany?

Planowane wejście w życie ustawy to 1 listopada 2019 roku. Likwidacja OFE i przekazanie środków na IKE miałoby nastąpić w styczniu 2020 roku.