0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja OFE i przeniesienie zgromadzonych środków

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Likwidacja OFE jest już praktycznie przesądzona. Rada Ministrów 26 listopada przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Osoby posiadające środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych będą musiały zdecydować, gdzie chcą je przekazać - na subkonto w ZUS czy na Indywidualne Konto Emerytalne.

Ze względu na epidemię pracę nad projektem likwidacje OFE zostały wstrzymane. Na chwile obecną nie jest wiadomo, czy zostaną wznowione pracę nad projektem, czy zostanie przedstawiona nowa propozycja zmian.
 

Likwidacja OFE - skąd taki pomysł?

Likwidacja OFE ma być początkiem zmiany kształtu systemu emerytalnego. Zgodnie z założeniami powinien on być oparty na funduszach pochodzących z:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE),
  • Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Taki system ma doprowadzić do tego, że zwiększy się świadomość w zakresie oszczędzania na późniejsze lata, czyli po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Przyczyni się również do zbudowania stabilnego i bezpiecznego systemu emerytalnego, czego skutkiem będzie wzrost świadczeń emerytalnych.

Przekazanie środków z OFE

Środki zgromadzone od 1 stycznia 2010 roku na koncie OFE mogą zostać przekazane do ZUS lub IKE. Warto jednak dodać, że przeniesienie pieniędzy na IKE będzie wiązało się z uiszczeniem 15% opłaty przekształceniowej. Ta opłata nie będzie pobierana przy ulokowaniu środków na subkoncie w ZUS. Dlaczego? Wynika to z tego, że przy wypłacie emerytury z ZUS, świadczenie jest obniżane o podatek dochodowy w wysokości 17% lub 32%. Oszczędności pobierane z indywidualnego konta nie podlegają takiemu obciążeniu.

Ustawa ma również gwarantować, że środki przekazane na IKE będą prywatną własnością oszczędzających.

Do kiedy podjąć decyzję?

Jeśli członek OFE nie podejmie żadnego działania w tej kwestii, zgromadzone aktywa zostaną automatycznie przekazane na IKE. W przypadku chęci przeniesienia ich na subkonto ZUS, konieczne jest wystąpienie z odpowiednią prośbą do towarzystwa obsługującego OFE. Zainteresowany będzie musiał złożyć taki wniosek w terminie podanym w ustawie - czyli między 1 czerwca a 1 sierpnia 2020 roku.

Likwidacja OFE wiąże się z koniecznością przekazania zgromadzonych środków na IKE lub do ZUS. Uczestnicy, którzy nie podejmą żadnych działań otrzymają pieniądze na Indywidualne Konto Emerytalne. Wniosek o przekazanie środków do ZUS należy złożyć od 1 czerwca do maksymalnie 1 sierpnia 2020 roku.

Wypłaty zgromadzonych środków i ich dziedziczenie

Pieniądze z indywidualnego konta można wypłacić jednorazowo bądź w ratach, to emeryt podejmuje decyzję którą formę wybierze. Aby jednak tego dokonać należy mieć ukończone co najmniej 60 lat lub nabyć prawo do wcześniejszej emerytury i mieć ukończone 55 lat. Dodatkowo, aby od wypłat nie był pobierany tzw. podatek Belki (19%), trzeba jeszcze spełnić jeden z warunków:

  • dokonać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
  • wpłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Jednakże środki, które będą pochodziły z OFE mogą zostać wypłacone dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego i będą one zwolnione z opodatkowania, gdyż wcześniej zostały objęte opłatą przekształceniową.

Emerytura z ZUS wypłacana jest po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wypłaty z ZUS są comiesięczne i przysługują dożywotnio.

Co ważne, w razie śmierci właściciela IKE do środków zebranych na tym koncie mają prawo spadkobiercy. Pieniądze, które trafią na subkonto w ZUS nie będą podlegały dziedziczeniu.

Likwidacja OFE a emerytura minimalna

Sposób wyliczenia najniższej emerytury nie ulegnie zmianie. W tym temacie wypowiedziała się Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

Po przeprowadzonych konsultacjach zdecydowano, że pozostanie on taki jak obecnie, czyli jeśli na koncie ZUS nie będzie wystarczających środków, by wypłacić minimalną emeryturę, to różnica zostanie pokryta w całości ze środków budżetu państwa, a nie – jak przewidywał projekt przed konsultacjami – również z uwzględnieniem środków przeniesionych z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne.

Ustawa o likwidacji OFE ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów