Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS - ile wynoszą w 2018 roku

W 2018 roku nastąpiła zmiana najniższej krajowej na 2 100,00 zł brutto. Wraz ze wzrostem kosztów pracy podwyższeniu ulegną również preferencyjne składki ZUS osób prowadzących firmę. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2018 r.

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy w roku 2017 i 2018 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek w 2017 r. 600 zł

Podstawa wymiaru składki w 2018 r. 630 zł

Emerytalna 19,52%

117,12 zł

122,98 zł

Rentowa 8%

48,00 zł

50,40 zł

Chorobowa 2,45%

14,70 zł

15,44 zł

Wypadkowa 1,67%/1,80%*

10,80 zł

10,52 zł/11,34 zł*

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

190,62 zł

199,34 zł/200,16 zł*

* - Składka wypadkowa w okresie  od 1.04.2017 r. - 31.03.2018 r. - wynosiła 1,8%, w okresie od 1.04.2018 r. - 31.03.2019 r. - składka wypadkowa wynosi 1,67%

Składki w 2018 roku na tzw. mały ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą w 2018 r. wzrosną o 9,54 zł w skali miesiąca (200,16 zł -190,62 zł) oraz 114,48 zł w skali roku (9,54 zł x 12 m-cy). Wzrost preferencyjnych składek ZUS w 2018 roku nie powinien być szczególnie dotkliwy przedsiębiorców.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zarówno przy małym, jak i dużym ZUS-ie - są takie same. Podstawa wymiaru składki ustalana jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku, które wyniosło 4739,91. W związku z powyższym podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2018 roku wynosi 3554,93 zł, a sama składka zdrowotna wynosi 319,94 zł. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. wynosi 9% podstawy wymiaru, Co ważne, przedsiębiorca powinien pamiętać, że odliczyć od podatku może jedynie 7,75% podstawy.

Prawo do preferencyjnych składek ZUS

Preferencyjne składki ZUS są dedykowane przede wszystkim osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności. Obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy. Są znacznie niższe niż składki opłacane w ramach tzw. dużego ZUS-u, co przynosi nowym firmom spore oszczędności.

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych, który zakładał, że preferencyjne składki ZUS będą obowiązywać przez 3 lata został odrzucony. Znowelizowane przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. i miała objąć tylko tych, którzy rozpoczną działalnością gospodarczą po wejściu w życie przepisów. 

Obecnie trwają prace nad nowym projektem, który to miałby wprowadzić całkowite zwolnienie ze składek ZUS dla nowo rejestrowanych firm. Zerowe składki miałyby obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany przewidywane są na marzec 2018 roku lecz nie wiadomo czy wejdą w życie. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2016 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Tzw. mały ZUS obowiązuje przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 maja 2018 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS przedsiębiorca opłaci za czerwiec 2018 roku.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 czerwca 2016 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, mały ZUS będzie obowiązywał do końca czerwca 2018 roku. Składki ZUS na zasadach ogólnych przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać począwszy od lipca 2018 r.

Po zakończeniu okresu preferencyjnego prowadzący działalność będzie zmuszony do wyrejestrowania się na druku ZUS ZWUA i dokonania ponownej rejestracji za pomocą ZUS ZUA. Obowiązek ten wiąże się ze zmianą kodu ubezpieczenia.