Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS - ile wynoszą w 2019 roku?

W 2019 roku nastąpiła zmiana najniższej krajowej na 2 250,00 zł brutto. Wraz ze wzrostem kosztów pracy podwyższeniu ulegną również preferencyjne składki ZUS osób prowadzących firmę. Podstawę wymiaru obniżonych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2019 r.

W 2019 roku pensja minimalna wzrosła o 150 zł. Co to oznacza i o ile zwiększyły się preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy? Porównanie dla lat 2018 i 2019 przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek w 2018 r. 630 zł

Podstawa wymiaru składki w 2019 r. 675 zł

Emerytalna 19,52%

122,98 zł

131,76 zł

Rentowa 8%

50,40 zł

54,00 zł

Chorobowa 2,45%

15,44 zł

16,54 zł

Wypadkowa 1,67%/1,80%*

10,52 zł/11,34 zł*

11,27 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

199,34 zł/200,16 zł*

213,57 zł

* - Składka wypadkowa w okresie  od 1.04.2017 r. - 31.03.2018 r. - wynosiła 1,8%, w okresie od 1.04.2018 r. - 31.03.2019 r. - składka wypadkowa wynosi 1,67%

Składki preferencyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą w 2019 r. wzrosną o 14,23 zł w skali miesiąca (213,57 zł - 199,34 zł) oraz 170,76 zł w skali roku (14,23 zł x 12 m-cy). Wzrost preferencyjnych składek ZUS w 2019 roku nie powinien być szczególnie dotkliwy przedsiębiorców.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zarówno przy małym, jak i dużym ZUS-ie - są takie same. Podstawa wymiaru składki ustalana jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, czyli w 2019 roku wynosi 3803,56 zł (5071,41 zł x 75%).  Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w roku bieżącym, wynosi 9% tej podstawy, czyli 342,32 zł.

Prawo do preferencyjnych składek ZUS

Preferencyjne składki ZUS są dedykowane przede wszystkim osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności. Obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy. Są znacznie niższe niż składki opłacane w ramach tzw. dużego ZUS-u, co przynosi nowym firmom spore oszczędności.

Od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono całkowite zwolnienie ze składek społecznych dla nowo rejestrowanych firm. Zerowe składki obowiązują przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2017 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 maja 2019 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS przedsiębiorca opłaci za czerwiec 2019 roku.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 czerwca 2017 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, mały ZUS będzie obowiązywał do końca czerwca 2019 roku. Składki ZUS na zasadach ogólnych przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać począwszy od lipca 2019 r.

Po zakończeniu okresu preferencyjnego prowadzący działalność będzie zmuszony do wyrejestrowania się na druku ZUS ZWUA i dokonania ponownej rejestracji za pomocą ZUS ZUA. Obowiązek ten wiąże się ze zmianą kodu ubezpieczenia.