Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS - ile wynoszą w 2020 roku?

W 2020 roku płaca minimalna wynosi 2 600,00 zł brutto. Wraz ze wzrostem kosztów pracy, podwyższeniu ulegną również preferencyjne składki ZUS osób prowadzących firmę. Podstawę wymiaru obniżonych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Preferencyjne składki ZUS w 2020 r.

W 2020 roku pensja minimalna wzrosła o 350 zł w stosunku do roku poprzedniego. Co to oznacza i o ile zwiększyły się preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy? Porównanie dla lat 2019 i 2020 przedstawione zostało w poniższej tabeli.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek w 2019 r. 675 zł

Podstawa wymiaru składki w 2020r. 780 zł

Emerytalna 19,52%

131,76 zł

152,26 zł

Rentowa 8%

54,00 zł

62,40 zł

Chorobowa 2,45%

16,54 zł

19,11 zł

Wypadkowa 1,67%

11,27 zł

13,03 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

213,57 zł

246,80 zł

Składki preferencyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą w 2020 r. wzrosną o 33,23 zł w skali miesiąca (246,80 -213,57) oraz 398,76 zł w skali roku (33,23 zł x 12 m-cy). Jest to największy jak do tej pory wzrost preferencyjnych składek ZUS.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zarówno przy małym, jak i dużym ZUS-ie - są takie same. Podstawa wymiaru składki ustalana jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego. 

W 2020 roku wynosi 4026,01 zł (5368,01 zł x 75%).  Wartość składki zdrowotnej, którą muszą wpłacać wszyscy przedsiębiorcy w roku bieżącym, wynosi 9% tej podstawy, czyli 362,34 zł.

Prawo do preferencyjnych składek ZUS

Preferencyjne składki ZUS są dedykowane przede wszystkim osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności. Obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy. Są znacznie niższe niż składki opłacane w ramach tzw. dużego ZUS-u, co przynosi nowym firmom spore oszczędności.

Od 30 kwietnia 2018 roku wprowadzono całkowite zwolnienie ze składek społecznych dla nowo rejestrowanych firm. Zerowe składki obowiązują przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej - jest to tak zwana ulga na start.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 2019 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 stycznia 2021 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS przedsiębiorca opłaci za luty 2021 roku.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 2019 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, mały ZUS będzie obowiązywał do końca lutego 2021 roku. Składki ZUS na zasadach ogólnych przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać począwszy od marca 2021 r.

Po zakończeniu okresu preferencyjnego prowadzący działalność będzie zmuszony do wyrejestrowania się na druku ZUS ZWUA i dokonania ponownej rejestracji za pomocą ZUS ZUA. Obowiązek ten wiąże się ze zmianą kodu ubezpieczenia.

Ulga "2 letnia ulga dla nowych firm", czyli tzw. preferencyjne składki ZUS, gwarantuje rozkręcającym swoje interesy przedsiębiorcą możliwość realnego obniżenia kosztów. Pomimo tendencji wzrostowej dotyczącej poziomu kwot składek ZUS, nadal możliwość korzystania z tej ulgi stanowi miłą alternatywę dla opłacania dużego ZUS.