Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Preferencyjne składki ZUS w 2017 roku

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najniższa krajowa w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Należy pamiętać, że poza wzrostem kosztów pracy podwyższeniu ulegną również preferencyjne składki ZUS osób prowadzących firmę.

Preferencyjne składki ZUS w 2017 r.

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy w roku 2016 i 2017 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek w 2016 r. 555 zł

Podstawa wymiaru składki w 2017 r. 600 zł

Emerytalna 19,52%

108,34 zł

117,12 zł

Rentowa 8%

44,40 zł

48 zł

Chorobowa 2,45%

13,60 zł

14,70 zł

Wypadkowa 1,80%

9,99 zł

10,80 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

176,33 zł

190,62 zł

 

Składki na tzw. mały ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą w 2017 r. wzrosły o 14,29 zł w skali miesiąca (190,62 zł - 176,33 zł) oraz 171,48 zł w skali roku (14,29 zł x 12 m-cy). Co ważne, odnotowany wzrost preferencyjnych składek ZUS nie powinien być szczególnie dotkliwy przedsiębiorców.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zarówno przy małym, jak i dużym ZUS-ie - są takie same. Podstawa wymiaru składki ustalana jest w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku.

Ważne!

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku czyli 3303,13 zł.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli 297,28 zł. Co ważne, przedsiębiorca powinien pamiętać, że odliczyć od podatku może jedynie 7,75% podstawy a więc jedynie 255,99 zł.

Prawo do preferencyjnych składek ZUS

Preferencyjne składki ZUS są dedykowane przede wszystkim osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności. Obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy. Są znacznie niższe niż składki opłacane w ramach tzw. dużego ZUS-u, co przynosi nowym firmom spore oszczędności.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2015 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Tzw. mały ZUS obowiązuje przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 maja 2017 r. Pierwszą składkę na tzw. duży ZUS przedsiębiorca opłaci za czerwiec 2017 roku.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 15 czerwca 2015 r. Do kiedy obowiązują go preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS obejmują okres 24 pełnych miesięcy. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, mały ZUS będzie obowiązywał do końca czerwca 2017 roku. Składki ZUS na zasadach ogólnych przedsiębiorca będzie zobligowany opłacać począwszy od lipca 2017 r.

Po zakończeniu okresu preferencyjnego prowadzący działalność będzie zmuszony do wyrejestrowania się na druku ZUS ZWUA i dokonania ponownej rejestracji za pomocą ZUS ZUA. Obowiązek ten wiąże się ze zmianą kodu ubezpieczenia.