Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Rozwiązanie umowy o pracę może być za wypowiedzeniem bądź za porozumieniem stron. Wypowiedzenie umowy o pracę to zakończenie stosunku pracy z zachowaniem przewidzianego umową bądź Kodeksem pracy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania powodu rozwiązania umowy oraz poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w Sądzie Pracy. Na wniesienie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 21 dni od jego otrzymania. Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. Każda z nich może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć. Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument - porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,

 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,

 • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

Rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracownika

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, taki dokument traktowany jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika. Takie rozwiązanie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data,

 • dane pracownika,

 • dane pracodawcy,

 • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,

 • data i podpis.

Co ważne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie ma ograniczeń w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy. Oznacza to, że do jej rozwiązania może dojść:

 • od razu - niezwłocznie,

 • za tydzień,

 • za miesiąc,

 • za pół roku.

Do pobrania:

pdf
Rozwiazanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie