Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem

Rozwiązanie umowy o pracę może być za wypowiedzeniem bądź za porozumieniem stron. Wypowiedzenie umowy o pracę to zakończenie stosunku pracy z zachowaniem przewidzianego umową bądź Kodeksem pracy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania powodu rozwiązania umowy oraz poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w Sądzie Pracy. Na wniesienie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 21 dni od jego otrzymania. Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia o pracę w formacie pdf lub docx!

Do pobrania:

pdf
Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. Każda z nich może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć. Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument - porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pracownik składa propozycję rozwiązania (wypowiedzenia) umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania (wypowiedzenia) umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę na wniosek pracownika

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, taki dokument traktowany jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika. Takie rozwiązanie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i data,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,
  • data i podpis.

Co ważne, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie ma ograniczeń w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu roku, miesiąca, tygodnia itd. Umowę można również wypowiedzieć z terminem natychmiastowym zakończenia współpracy.