0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

11 wyników dla tematu: rozwiazanie-umowy

Artykuły:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór z omówieniem 2024

Na mocy porozumienia stron można zakończyć każdą umowę, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Jakie elementy powinno zawierać rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór oraz opis można znaleźć w tym artkule zarówno w wersji pdf jak i do edycji.

16 kwietnia 2024

Czy wykonawca może zainicjować zerwanie umowy?

Podpisanie umowy oznacza co do zasady konieczność jej wykonania zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Co jednak, gdy w kontrakcie nie wskazano możliwości jego wcześniejszego rozwiązania. Czy którakolwiek ze stron może zainicjować zerwanie umowy? Sprawdź!

19 marca 2024

Czy pracodawca może uwzględnić wniosek pracownika o zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę?

Bywają sytuacje, że pracownik po rozwiązaniu z nim umowy składka wniosek o zmianę trybu rozwiązania umowy. Czy pracodawca w ogóle powinien zaakceptować wniosek pracownika o zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę i czy jest to czynność legalna? Sprawdź!

30 października 2023

Wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie umowy - na czym polega różnica?

Wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie umowy - to pojęcia często używane zamiennie. Jednak czy słuszenie? Czym różni się zakończenie umowy w jeden z podanych sposobów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

18 sierpnia 2023

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na stanowisku kierowniczym - praktyczne wskazówki

Wypowiedzenia umowy o pracę członków kadry kierowniczej również obarczone są uchybieniami, dlatego warto znać obowiązujące przepisy. Jak powinno wyglądać rozwiązanie umowy z pracownikiem na stanowisku kierowniczym? Sprawdź

19 lipca 2022

W jakich okolicznościach pracodawca może uznać porzucenie pracy?

Porzucenie pracy oznacza zawinione przez pracownika zaprzestanie wykonywania pracy. Czym skutkuje? Czy przestój jest również porzuceniem pracy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat porzucenia pracy o tym jak potraktować taką nieobecność.

21 marca 2022

Koronawirus a umowy. Czy klauzula rebus sic stantibus to rozwiązanie dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa?

Koronawirus a umowy – czy w związku z epidemią przedsiębiorca może zwolnić się ze zobowiązań nałożonych umową? Kto jest uprawniony do rozwiązania umowy lub dokonania w niej zmian. Sprawdź, jakie są przesłanki skorzystania z klauzuli rebus sic stantibus!

4 maja 2020

Rozwiązanie umowy po długiej chorobie pracownika

Przedłużająca się absencja w pracy związana z chorobą pracownika nie zapewnia nieograniczonej ochrony trwałości stosunku pracy. Rozwiązanie umowy po długiej chorobie następuje z przyczyn od pracownika niezawinionych. Przeczytaj i dowiedź się więcej!

16 sierpnia 2017

Rozwiązanie umowy z powodu przedłużającej się choroby pracownika

Przedłużająca się choroba pracownika może być podstawą do wypowiedzenia umowy. Sprawdź jakie należy spełnić warunki i jakich terminów dotrzymać by rozwiązanie umowy odbyło się zgodnie z przepisami. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

24 kwietnia 2017

Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 2

Druga część cyklu na temat ustania stosunku pracy - zapraszamy do lektury.

20 października 2014

Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 1

Ustanie stosunku pracy może powstać na skutek rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia. Rozwiązanie umowy o pracę jest związane z wolą obu lub jednej z jej stron. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy jej rozwiązanie może nastąpić:

17 października 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów