0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Integracja pracowników w czasie imprez sportowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorstwa od pewnego czasu interesują się zdrowiem i kondycją fizyczną swoich pracowników. Przedsiębiorcy wiedzą, że wypoczęta i zmotywowana do pracy osoba jest bardziej wydajna. Pracownicy cieszący się dobrym samopoczuciem rzadziej chorują, dzięki czemu nie obciążają pracodawcy kosztami leczenia. Inwestycje w sport stały się bardzo popularne w firmach. Czy można znaleźć inne korzyści, wynikające z aktywności fizycznej? Czy dzięki organizowanym imprezom sportowym możliwa jest integracja pracowników? Jaki wpływ może mieć sportowa rywalizacja na atmosferę pracy?

Kto organizuje imprezy sportowe dla pracowników?

Inwestycje w sport ponoszą przede wszystkim zagraniczne korporacje, które utworzyły swoje oddziały lub centra usług w Polsce. Moda na aktywność fizyczną przychodzi do nas zza zachodniej granicy. Międzynarodowe organizacje przyciągają młodych ludzi, którzy angażując się w pracę i myśląc o szybkim awansie, często nie mają czasu ani chęci na ruch i sport. Pracodawcy stają się zachęcić pracowników do podejmowania większej aktywności fizycznej poprzez darmowe karty Multisport, sponsoring charytatywnych turniejów czy organizowanie rozgrywek zespołów pracowniczych.

Jaki jest cel inwestycji w sport? Z badań przeprowadzonych przez Xerox wynika, że organizacja imprez sportowych oraz tworzenie programów aktywizujących pracowników wpływa na atrakcyjność pracodawcy, ale także zapobiega wysokiemu wskaźnikowi rotacji, dzięki czemu obniżone zostają koszty rekrutacji i selekcji. 78% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że promowanie zdrowego stylu życia stało się dla nich priorytetem.

Imprezy sportowe a integracja pracowników

Z jednej strony organizacja imprez sportowych ma wpływać na reputację danego przedsiębiorcy jako podmiotu, który dba o zdrowie i kondycję fizyczną swoich pracowników. Z drugiej strony pracodawcy są przekonani, że wprowadzenie rywalizacji sportowej do życia firmy pobudza zatrudnione osoby, integrując ich i tworząc bardziej efektywne zespoły pracownicze.

Przedsiębiorstwa, które regularnie organizują imprezy sportowe, są przekonane, że dzięki takiej inicjatywie pracownicy poprzez współpracę w grach zespołowych, integrują się i uczą się zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. Osoby posiadające wspólne zainteresowania automatycznie nawiązują bliższe relacje i jest im łatwiej dojść do porozumienia. Specjaliści od HR twierdzą zgodnie, że pracownicy, którzy biorą udział w firmowych turniejach sportowych, są lepiej zorganizowani i przejawiają większą energiczność oraz zapał do pracy.

Niektórzy pracodawcy stawiają na rywalizację pomiędzy działami przedsiębiorstwa. Dzięki temu np. marketingowcy czy osoby zatrudnione w dziale logistycznym poznają się lepiej i obserwują, kto potrafi odnaleźć się i odpowiednio zareagować w sytuacji stresowej. Doświadczenia zdobyte w trakcie imprezy sportowej można przełożyć na grunt organizacyjny. Kiedy w firmie pojawi się niespodziewany kryzys, pracownicy będą wiedzieli, kto jest w stanie poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami, a kogo należy odsunąć od bieżących problemów.

Wspólne treningi, które często organizowane są przed zbliżającą się imprezą sportową, także integrują pracowników. Osoby zatrudnione wzajemnie motywują się do wydajniejszej i dokładniejszej pracy. Sport zbliża ludzi i umożliwia zawieranie długoletnich przyjaźni, a to wpływa na klimat i atmosferę w pracy.

Imprezy sportowe a konflikty w pracy

Może się też zdarzyć, że wspólna aktywność sportowa pracowników będzie miała negatywny wydźwięk na klimat pracy. Dzieje się tak najczęściej, kiedy w zespole pojawiają się osoby, które nie potrafią oddzielić spraw osobistych od zawodowych. Kłótnia, która miała miejsce na boisku sportowym, może mieć wpływ na relacje zawodowe.

Niebezpieczna może być także rywalizacja sportowa pomiędzy poszczególnymi działami. Jeśli marketingowcy po raz piąty z rzędu wygrają turniej tenisa, to osoby zatrudnione w dziale logistycznym mogą zareagować na to emocjonalnie, utrudniając pracownikom z pionu marketingu realizację ich obowiązków zawodowych. Z tego względu lepiej jest tworzyć mieszane zespoły, złożone z pracowników piastujących stanowiska w różnych działach.

Organizuj imprezy sportowe dla pracowników!

Sport i aktywność fizyczna są człowiekowi potrzebne. W związku z tym jako pracodawca powinieneś zadbać o to, aby twoi pracownicy się ruszali. Organizuj imprezy sportowe lub przyłącz się do ogólnopolskiej czy lokalnej inicjatywy sportowej. Zachęcaj osoby zatrudnione do wspólnych treningów. Obserwuj, czy następuje integracja pracowników w poszczególnych działach i reaguj, jeśli klimat pracy zostaje nadszarpnięty przez kłótnie wywołane na boisku sportowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów