0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing pracowniczy - jak wynająć pracownika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firmy, które chcą zachować stabilność finansową, szukają oszczędności gdzie tylko mogą. Korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania - popularnym rozwiązaniem są umowy leasingu. Wynajem nie dotyczy jednak wyłącznie rzeczy. Obecnie popularny jest również tzw. leasing pracowniczy. Na czym polega i jakie są jego zasady?

Leasing pracowniczy - wyjaśnienie pojęcia

Leasing pracowniczy polega na wynajmie pracowników zatrudnionych na stałe w innej firmie. Osoby zatrudnione u innego pracodawcy wykonują więc pracę na rzecz leasingobiorcy. Okres “odpłatnego wypożyczenia” pracownika ustalany jest na mocy porozumienia stron między pierwotnym pracodawcą a firmą najmującą pracownika.

Zasady współpracy z nowym pracodawcą

Głównym warunkiem, który umożliwi “wynajęcie pracownika”, jest wyrażenie w formie pisemnej zgody pracownika na wykonywanie przez niego pracy w innej firmie. Dodatkowo, jak już wspomniano konieczne jest porozumienie pracodawców. Istotnym elementem porozumienia jest wskazanie konkretnego okresu czasu, na jaki pracownik zostanie “wypożyczony”. Należy również określić rodzaj pracy, który ma być przez pracownika wykonywany, oraz zadeklarować wartość wynagrodzenia.

Dotychczasowy stosunek pracy na czas trwania leasingu pracowniczego zostaje zawieszony. “Wypożyczony” pracownik na ten okres nawiązuje stosunek pracy z nową firmą. Konieczne jest więc ustanowienie nowej tymczasowej umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a firmą go najmującą, czyli leasingobiorcą.

Przepisy prawa pracy a leasing pracowniczy

Sam kodeks pracy uwzględnia kwestię „najmu pracy”. Artykuł 174(1) mówi bowiem o możliwości udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Wymogiem jest otrzymanie zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Jedyny wymóg w kwestii formalnej, jaki stawia kodeks pracy, to określenie okresu trwania “wypożyczenia pracownika”, który powinien zostać wskazany w porozumieniu między pracodawcami.

Leasing pracowniczy nie jest więc jedną umową. Składa się z czterech postanowień:

  • porozumienia zawartego między pracodawcami, którzy deklarują wzajemne „wypożyczenie” pracownika,
  • umowy o pracę z nowym pracodawcą,
  • pisemnej zgody pracownika,
  • urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na czas świadczenia pracy dla innej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów