0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy można uzyskać zwrot akcyzy od zakupionego auta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym sprowadzić samochód osobowy z Niemiec w celu jego późniejszej sprzedaży w Polsce. W związku z tym mam wątpliwość, czy powinienem zapłacić z tego tytułu akcyzę i jeżeli tak, to kiedy oraz czy będę mógł uzyskać zwrot akcyzy od zakupionego auta, jeżeli kontrahent wystawi mi fakturę korygującą?

Radosław, Wrocław

 

W przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podatnik jest zobowiązany do zapłacenia z tego tytułu podatku akcyzowego.

Art. 100 ustawy o podatku akcyzowym:
„1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2”.

W związku z tym w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu samochodu osobowego zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym podatnik jest zobowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju:

- do właściwego organu do wpłat akcyzy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Od 2017 roku właściwym organem do wpłat akcyzy za wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów osobowych jest naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
W celu odpowiedniego wyliczenia akcyzy należy podstawę opodatkowania pomnożyć przez odpowiednią stawkę akcyzy. 

Podstawą opodatkowania podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu samochodów osobowych jest kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, co wynika wprost z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. 

Obecnie stawka akcyzy wynosi:

  • 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm³;
  • 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych będących pojazdem hybrydowym oraz pojazdem hybrydowym o napędzie spalinowo-elektrycznym o pojemności silnika między 2000 a 3500 cm³;
  • 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych będących pojazdem hybrydowym o napędzie spalinowo-elektrycznym o pojemności silnika do 2000 cm³;
  • 3,1% podstawy opodatkowania – w pozostałych przypadkach.

Przykład 1. 

Pan Adam kupił samochód osobowy od kontrahenta z Niemiec za 20 tys. zł. Pojemność silnika w zakupionym pojeździe wynosi 3600 cm³. Ile w takim wypadku pan Adam będzie musiał wpłacić podatku akcyzowego? 

Jeżeli wartość zakupionego przez pana Adama samochodu będzie wynosić 20 tys. zł, a pojemność silnika będzie przekraczać 2000 cm³, to akcyza będzie wynosić 3720 zł (20 tys. zł × 18,6%). 

Przykład 2. 

Pan Jakub kupił za 20 tys. zł samochód osobowy w Holandii i sprowadził go do Polski. Samochód ma silnik spalinowy o pojemności 1800 cm³. Jaką kwotę akcyzy powinien odprowadzić do urzędu pan Jakub? 

Jeżeli wartość zakupionego przez pana Jakuba samochodu będzie równa 20 tys. zł, a pojemność silnika nie będzie przekraczać 2000 cm³, to akcyza będzie wynosić 620 zł (20 tys. zł × 3,1%). 

Ponadto w przypadku gdy pojazd będzie zarejestrowany w Polsce lub nie zostanie zarejestrowany, ale będzie użytkowany na terenie kraju, to podatnik jest obowiązany na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy o VAT złożyć deklarację VAT-23 oraz uiścić podatek VAT z tego tytułu w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Do składanej deklaracji VAT-23 należy dołączyć fakturę za zakup pojazdu.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje wyjątkowo z chwilą otrzymania towaru, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury, co wynika z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT. 

Zwrot akcyzy od zakupionego auta – czy jest to możliwe?

Jeżeli chodzi o sytuację, w której podatnik opłacił już podatek akcyzowy, a następnie otrzymał korektę do faktury zakupu, to nie ma on możliwości, aby ubiegać się o zwrot akcyzy od zakupionego auta, ponieważ w tym przypadku nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące korekty podstawy opodatkowania na podstawie zasad wynikających z ustawy o podatku VAT.

Takie stanowisko przyjął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.29.2019.1.JS z 20 marca 2019 r., w której powołując się na wcześniej wspomniany art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, stwierdził, że: „Przepisy ustawy o podatku akcyzowym posługują się odrębną definicją podstawy opodatkowania, w szczególności podstawy opodatkowania akcyzą samochodów osobowych w przypadku dokonania ich nabycia wewnątrzwspólnotowego, określonej w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy. Nie przewiduje ona zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów, wartość zwróconej nabywcy całości lub części zapłaty oraz kwot dotacji, subwencji i innych dopłat, jak czynią to przepisy odnośnie podstawy opodatkowania w ustawie o VAT”. 

Dalej czytamy, że: „[…] Należy zauważyć, że w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazana jest jedynie »kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić« (czas teraźniejszy), a nie »będzie obowiązany zapłacić« (czas przyszły) za samochód osobowy. Tym samym przepis ten nie uwzględnia żadnych obniżek lub rabatów. Miarodajnym momentem prawidłowego określenia podstawy opodatkowania jest bowiem dzień powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. […] Późniejsze działania nie mają wpływu na wysokość podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym”. 

Księgowanie WNT zakupu środka transportu w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania zakupu samochodu osobowego od kontrahenta z UE w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie należy uzupełnić dane sprzedawcy i przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie w pozycji WALUTA należy wybrać walutę, w jakiej została wystawiona faktura oraz zaznaczyć opcję WNT. 

Zwrot akcyzy od zakupionego auta - księgowanie faktury

Po tym należy ponownie przejść do zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE. Tam w pozycji:

  • DATA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO należy podać dzień powstania obowiązku podatkowego, 
  • RODZAJ WYDATKU należy wybrać opcję ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO,
  • STAWKA VAT należy wybrać odpowiednią krajową stawkę VAT dla danej transakcji;
  • WARTOŚĆ NETTO należy podać kwotę brutto z faktury zakupu.

Dodawanie faktury w systemie - zwrot akcyzy od zakupionego auta
Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki, w rejestrze sprzedaży i zakupów VAT oraz w poz. 23 i 24 oraz w poz. 38 w deklaracji VAT-7/7K.

Zwrot akcyzy od zakupionego auta - ujęcie zakupu w deklaracji VAT

Podsumowując, podatnik mimo otrzymania korekty zmniejszającej wartość pojazdu nie ma prawa ubiegać się o zwrot akcyzy od zakupionego auta, gdyż za dzień powstania obowiązku podatkowego uznaje się dzień przemieszczenia samochodu osobowego na terytorium kraju, bądź dzień nabycia prawa rozporządzania tym pojazdem jak właściciel, nie uwzględniając przy tym późniejszych okoliczności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów