0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE a informacje podsumowujące

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Transakcje zagraniczne dokonywane między przedsiębiorcami mogą wzbudzać wątpliwości. Sposób ich rozliczania z reguły różni się od rozliczania zwykłych krajowych transakcji. Dodatkowo wymagają one również składania dodatkowych deklaracji. Sprawa jeszcze bardziej komplikuje się, gdy dochodzi do odstąpienia od umowy czy zwrotu towaru. W artykule wyjaśnimy, jak zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE wpływa na informacje podsumowujące VAT UE i czy powoduje jakiekolwiek skutki. 

Zaliczka przy WDT a obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów. W związku z tym, jeżeli faktura dokumentująca WDT nie zostanie wystawiona, to w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po dostawie. Co ważne, do wykazania podatku VAT zobowiązany jest wówczas nabywca towaru. 

W przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy sprzedawca otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej dostawy – sytuacja nie ulega zmianie. Zaliczka w WDT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, a więc obowiązek podatkowy nadal będzie powstawał na powyższych zasadach, czyli z chwilą wystawienia faktury lub do 15. dnia miesiąca następującego po dostawie.

Przykład 1. 

Pan Jan otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy od kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej. Wysokość zaliczki to 500 euro. Czy z chwilą jej otrzymania u pana Jana powstanie obowiązek podatkowy? 

Nie, z uwagi na fakt, że zaliczka w WDT jest neutralna podatkowo, u pana Jana nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu jej otrzymania. 

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2019 roku o sygn. 0115-KDIT1-3.4012.880.2018.1.APR, w której czytamy: 

(...) wystawienie przez Wnioskodawcę faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru – jak wynika z analizy przepisów regulujących kwestie obowiązku podatkowego – nie spowoduje prawnopodatkowego skutku w postaci powstania obowiązku podatkowego”.

Obowiązek składania informacji podsumowującej

Do złożenia informacji podsumowującej VAT UE zobligowane są podmioty zarejestrowane dla celów VAT UE, które dokonują następujących transakcji: 

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);

  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Co ważne, informację tę można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, nie jest możliwa forma papierowa.

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1”.

Podatnik, który otrzyma zaliczkę dotyczącą przyszłej dostawy WDT, nie wykazuje jej na gruncie podatku VAT, a zatem również w deklaracji VAT-7, pliku JPK_VAT i informacji podsumowującej VAT UE.

Zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE a informacje podsumowujące

Jeżeli sama zaliczka w przypadku WDT nie stanowi podstawy do powstania obowiązku podatkowego, to również jej zwrot nie będzie wywoływał konsekwencji na gruncie podatku VAT, a co za tym idzie – podatnik nie będzie zobowiązany do składania informacji podsumowującej za okres, w którym dokonał zwrotu środków. 

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP1-3.4512.190.2016.1.JNa, w której czytamy: 

Wnioskodawczyni prawidłowo wiąże zatem powstanie obowiązku podatkowego wraz z wystawieniem faktury końcowej dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, lecz nie później niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, co niesie ze sobą obowiązek wykazania transakcji w ewidencji VAT, deklaracji VAT-7 i informacji VAT UE z chwilą wystawienia faktury końcowej. Z tytułu zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wystąpi obowiązek podatkowy”.

Przykład 2. 

Pani Izabela otrzymała zaliczkę na poczet dostawy WDT w styczniu 2020 roku. Kontrahent odstąpił jednak od transakcji, w związku z tym zaliczka została zwrócona w lutym 2020 roku. Czy pani Izabela powinna transakcję wykazać w informacji podsumowującej? 

Nie, zaliczka na poczet przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wywołuje powstania obowiązku podatkowego, a zatem również nie podlega ujęciu w informacji podsumowującej VAT UE. Podobnie jest z jej zwrotem – jest neutralny podatkowo. 

Przykład 3. 

Pan Edward otrzymał zaliczkę na poczet WDT, którą zwrócił w tym samym dniu z uwagi odstąpienia kontrahenta od umowy. Czy transakcja ta wywołuje skutki w podatku VAT? Czy pan Edward musi wykazywać transakcję w VAT-UE? 

Nie, otrzymanie i zwrot zaliczki przy WDT jest neutralne podatkowo, dlatego też transakcji nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE. 

Podsumowując, zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE nie powoduje konsekwencji podatkowych. Przedsiębiorca otrzymujący środki nie musi wykazywać ich otrzymania w żadnych deklaracjach i w informacji podsumowującej VAT UE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów