Poradnik Przedsiębiorcy

Kredyt - za co płacimy?

Mimo dostępności różnych form finansowania działalności w dalszym ciągu największą popularnością cieszą się kredyty. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala na realizację różnego rodzaju potrzeb (krótko- i długoterminowych) wykraczających poza aktualne możliwości finansowe. Zaciągając pożyczkę w banku, warto wziąć pod uwagę nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również inne koszty, które trzeba będzie ponieść w związku z jej spłatą. Ile naprawdę kosztuje kredyt? Sprawdźmy.

Kredyt - co wpływa na jego cenę?

Na to, ile zapłacimy za zaciągnięty w banku kredyt, wpływa bardzo wiele czynników. Zanim wskażemy, jakie opłaty musi ponieść przedsiębiorca w związku z pożyczką, warto zwrócić uwagę na to, że na jej koszt może wpływać wiele dodatkowych czynników, jak na przykład cel kredytowania (czyli na co instytucja finansowa pożycza pieniądze). Innym istotnym aspektem jest zabezpieczenie, jakie może zaoferować klient banku. Dla instytucji finansowej jest to bardzo ważny czynnik, który daje jej gwarancję, że w przypadku problemów ze spłatą będzie miała możliwość odzyskania pożyczonych przedsiębiorcy pieniędzy. Jeżeli zabezpieczenie jest “konkretne” (np. hipoteka w przypadku kredytu na zakup nieruchomości), wówczas bank jest skłonny obniżyć koszty pożyczki.

Inny istotny czynnik to ryzyko (wiarygodność) kredytobiorcy. Bank na podstawie różnych dokumentów i informacji ocenia, jakie jest ryzyko udzielenia kredytu danemu klientowi. W tym wypadku brane są pod uwagę: dochody potencjalnego kredytobiorcy (stabilne i wysokie obniżają koszt kredytu), historia kredytowa (na korzyść wpływa regularne spłacanie swoich zobowiązań w przeszłości) oraz czasami również wynik oceny zdolności kredytowej (przeprowadzonej na podstawie np. metody scoringowej).

Koszt kredytu zależy również od sytuacji gospodarczej kraju. W tym obszarze należy wziąć pod uwagę wysokość stóp procentowych, inflację, poziom bezrobocia oraz konkurencję na rynku usług bankowych (dużo zależy właśnie od tego, jaką instytucję finansową wybierzemy na kredytodawcę).

Za co płacimy, zaciągając kredyt?

Analizując koszt kredytu, należy wziąć pod uwagę wysokość miesięcznej raty, czyli jaką część pożyczki trzeba będzie zwracać do określonego terminu. Podstawowym kosztem kredytu są natomiast odsetki. Bank musi podać oprocentowanie pożyczki w skali roku, przy czym jego nominalna wartość nie może być wyższa niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Kolejny składnik ceny kredytu to wszelkie dodatkowe koszty, które zależą od oferty banku. Może znaleźć się wśród nich np. opłata przygotowawcza, pobierana za rozpatrzenie wniosku kredytowego (zazwyczaj bank jej nie zwraca, nawet w przypadku rezygnacji z kredytowania już po podpisaniu umowy). Inny koszt to prowizja za przyznanie kredytu, którą instytucja finansowa pobiera od kredytobiorcy już w momencie wypłaty pożyczki. Stosowane są dwa sposoby jej naliczania - albo doliczana jest do pierwszej raty, albo zostaje rozłożona na liczbę rat i doliczana do comiesięcznych spłat.

Kredytobiorca może (choć nie musi) ponosić również koszty związane z ubezpieczeniem kredytu. Jest to przede wszystkim zabezpieczenie dla banku, jednak zakres ochrony zależy od oferty skierowanej do konkretnego klienta i jest bardzo zróżnicowany (może gwarantować spłatę kredytu np. w sytuacji śmierci kredytobiorcy). Banki często oferują obniżenie oprocentowania w zamian za wykupienie takiego ubezpieczenia, jednak należy to dokładnie przeanalizować, ponieważ koszt składki może być wyższy niż korzyści związane z “promocją” otrzymaną od instytucji finansowej.

Uwaga!

Porównując kredyty długoterminowe, warto wziąć pod uwagę nie tylko całkowity koszt pożyczki lub wysokość comiesięcznej raty, ale również wskaźnik RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Oprocentowanie nominalne obejmuje bowiem wyłącznie oprocentowanie zaciągniętego kapitału. RRSO to szerszy wskaźnik, uwzględniający również pozostałe koszty związane z kredytem.

Podsumowując, na koszt kredytu składa się bardzo wiele czynników, dlatego decydując się na zaciągnięcie pożyczki w banku, warto dokładnie przyjrzeć się, co dokładnie składa się na comiesięczną ratę. Dobrym pomysłem może okazać się również sprawdzenie oferty konkurencji.