0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszt kredytu - na co należy zwrócić uwagę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Według raportu BIK, Polacy zaciągają coraz wyższe kredyty w bankach. Każde zobowiązanie finansowe ma swoją cenę, którą należy stopniowo spłacać wraz z jego ratami. Co wpływa na koszt kredytu? Jakie opłaty powinniśmy wziąć pod uwagę?

Czynniki wpływające na koszt kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu w banku, jednym z parametrów wpływających na wybór oferty jest wysokość kosztów. W zależności od tego, na jaki cel planujemy przeznaczyć środki finansowe, skorzystamy z innego produktu, a tym samym zmienią się również koszty. Musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu wierzytelności. W przypadku kredytu na zakup nieruchomości lub budowę domu będzie to hipoteka. 

Dodatkowo należy pamiętać o wkładzie własnym. Wysokość zabezpieczenia może mieć realny wpływ na możliwość obniżenia kosztów pożyczki. Każdy bank sprawdza również zdolność kredytową swoich klientów. Podczas analizy ilościowej weźmie pod uwagę wysokość dochodów. Z kolei analiza jakościowa umożliwi mu ocenę, czy dane źródło zarobków jest stabilne. Jeśli tak, również mamy szansę na atrakcyjniejsze warunki. Warto również zwrócić uwagę na rodzaj rat, jakie zdecydujemy się spłacać. W przypadku rat malejących poniesiemy niższe koszty. Dlaczego?

Całkowity koszt kredytu

Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego raty malejące kosztują mniej niż raty równe, musimy wiedzieć, co składa się na koszt kredytu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715), całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsze z nich wiążą się z prowadzeniem kredytu, czyli odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże. Natomiast drugie zawierają koszty usług dodatkowych, na przykład ubezpieczenie, w przypadku gdy jest niezbędne do uzyskania kredytu lub uzyskania go na oferowanych warunkach. 

Co składa się na koszt kredytu?

Zacznijmy analizy odsetek, które są wynagrodzeniem dla banku za umożliwienie korzystania przez cały okres kredytowania z jego kapitału. Oprocentowanie nominalne odpowiadające za wysokość odsetek nie może być wyższe niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, czyli sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Mówi o tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Warto zaznaczyć, że banki oferują stałe i zmienne oprocentowanie kredytu. Jeśli podpisujemy umowę na krótszy okres, wówczas będzie ono stałe. Jednak w przypadku wieloletnich zobowiązań oferuje się oprocentowanie zmienne, aby uniknąć strat. 

Odsetki są jednym ze składników raty kredytu, zaś drugi to kapitał. Spłacając raty malejące, każda z nich zawiera taką samą wysokość kapitału. Oznacza to, że kwota kredytu do oddania stopniowo maleje, a tym samym zmniejsza się również wysokość należnych odsetek. Z kolei w przypadku równych rat spłacamy najpierw odsetki, a później kapitał. Dlatego też całkowity koszt zobowiązania będzie wyższy. Warto zwrócić uwagę również na prowizję, którą wyraża się w formie procentowej. Jej wysokość zależy od oferty banku i może wynosić nawet kilkanaście procent. Możemy spłacać ją stopniowo wraz z ratami, jednorazowo przy zawarciu umowy lub pierwszej wpłacie na konto pożyczkodawcy. Podstawowym rodzajem prowizji jest ta za udzielenie kredytu. Jednak możemy zostać również zobowiązani do wpłacenia określonej kwoty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Informacje na ten temat znajdziemy w warunkach udzielenia kredytu w umowie oraz na stronie banku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów