Poradnik Przedsiębiorcy

Kilka słów na temat venture capital

Venture capital jest formą finansowania projektów inwestycyjnych firm z sektora MSP, posiadających formę spółek kapitałowych i dobrze rokujących na przyszłość. Kapitał w tym wypadku pochodzi od dużych przedsiębiorstw i jest wnoszony do firmy poprzez wykup jej udziałów lub akcji.

Dla jakich firm venture capital?

Venture capital przeznaczony jest dla spółek, które jakiś czas funkcjonują na rynku, opracowały już sprawdzony model działania i wykazują duży potencjał wzrostu. Inwestorzy preferują najczęściej nowe technologie - informatykę, Internet, telekomunikację, biotechnologię etc.

Kapitałodawcy szukają firm, które mają dobrą kadrę kierowniczą, wykazują przewagę nad konkurencją pod kątem oferty produktów, usług lub też stosowanej technologii. Zaletą, aczkolwiek nie koniecznością, jest działanie na wzrostowym rynku oraz posiadanie znacznego w nim udziału.

Do inwestorów kapitału wysokiego ryzyka nie powinny zgłaszać się start-upy oraz firmy działające na “tradycyjnych” rynkach. Główną cechą charakterystyczną dla venture capital jest inwestowanie w nowoczesność i innowacyjność oraz pomysły obciążone dużym ryzykiem. Rozwiązaniem dobrym dla tego typu podmiotów może stać się kapitał od Aniołów Biznesu.

Jak wygląda finansowanie venture capital?

Venture capital nie bez powodu nazywany jest w Polsce kapitałem wysokiego ryzyka. Niepewność tej formy finansowania wynika głównie z faktu, iż środki powierzane przez większe przedsiębiorstwo mniejszej firmie nie mają charakteru pożyczki (jak jest to np. w banku). Jest to raczej inwestycja, która ma przynieść kapitałodawcy określone korzyści dopiero w przyszłości. Jednak, podobnie jak każde przedsięwzięcie, również venture capital jest obarczone ryzykiem i w przypadku porażki, inwestor może stracić bardzo wiele.

Na czym dokładnie polega venture capital? Duże przedsiębiorstwo wykupuje akcje lub udziały mniejszej firmy, która działa na wzrostowym rynku i wykazuje duży potencjał rozwoju. Środki uzyskane w ten sposób, podmiot z sektora MSP przeznacza na przedsięwzięcie, które w przyszłości podniesie wartość spółki. Wówczas inwestor sprzedaje droższe już udziały albo osiąga zysk z akcji. Najczęściej cała inwestycja trwa od 2 do 5 lat.

Co zyskuje odbiorca takiego kapitału? Poza środkami na inwestycję, inwestor dostarcza również know-how oraz wiedzę swoich specjalistów, służy radą i kontaktami. Ponadto w sytuacji, gdy do projektu małej firmy “dokłada się” duże oraz znaczące przedsiębiorstwo, niewątpliwie jest to sygnał dla zewnętrznych podmiotów, iż warto w nią inwestować. Takie działanie wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa, a w sytuacji powodzenia projektu, może przysporzyć większej liczby inwestorów.

Mimo, że mało popularne wśród polskich przedsiębiorców, finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka zyskuje powoli coraz większe zainteresowanie. Dzieje się tak, ponieważ historie znanych światowych marek pokazały, iż venture capital może być idealnym sposobem na wybicie się i przekształcenie innowacyjnego pomysłu w prawdziwy, dochodowy biznes.