0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy napiwki podlegają opodatkowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Napiwki są najczęściej miłym akcentem w pracy kelnerów, barmanów i innych, podobnych zawodach. Należy jednak pamiętać, że z punktu widzenia fiskusa tego typu wpływy nie są jedynie drobnym pozytywnym gestem ze strony klienta, ale – wynagrodzeniem. Wprawdzie nadprogramowym, ale mimo wszystko podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Napiwki rozdzielane przez pracodawcę

Sposób rozdzielania napiwków pomiędzy pracowników wygląda różnie, w zależności od zasad panujących w danym lokalu.

W niektórych miejscach napiwek za obsługę jest już wliczony w cenę świadczonej usługi. W takiej sytuacji jest on ujmowany na paragonie bądź fakturze, którą otrzymuje klient. Kwota takich dodatków trafia zatem do wspólnej firmowej kasy. Na zakończenie dnia, tygodnia lub miesiąca – także zależnie od zasad panujących w danym lokalu – pracodawca rozdziela napiwki według ustalonych z pracownikami zasad i wypłaca personelowi należne im przychody.

W tym przypadku napiwki będą zwiększały przychody ze stosunku pracy otrzymującego napiwki pracownika. Ich wartość powinna zostać wliczona przez pracodawcę do zwykłego wynagrodzenia i opodatkowana na tych samych zasadach podatkiem dochodowym. Tak więc sam pracownik nie dokonuje w tym przypadku żadnych szczególnych rozliczeń ze względu na napiwki.

Napiwki bezpośrednio od klienta

W niektórych lokalach panuje natomiast zasada, że klienci zostawiają napiwki poza ceną usługi. W takiej sytuacji pracownik otrzymuje taką dodatkową zapłatę wprost od kupującego.

Zatem, skoro napiwki nie przechodzą przez ręce pracodawcy, nie należy uznawać ich za przychody ze stosunku pracy. Z punktu widzenia fiskusa napiwki takie stanowić będą przychody z innego źródła. W tym przypadku pracownik będzie zobowiązany do samodzielnego wykazania tego typu wpływów na deklaracji rocznej oraz opodatkowania ich.

Napiwki a ZUS

Podstawą wymiaru składek ZUS są wszystkie przychody pracownicze, które zostały wymienione w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT). Natomiast, zgodnie z tym przepisem przychodem takim będą wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze albo ich ekwiwalenty.

Zatem, można w tym przypadku wskazać, iż napiwki otrzymywane od pracodawcy stanowić będą wypłatę pieniężną. W związku z tym ich wartość należy uwzględnić w podstawie podczas wyliczania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne.

Natomiast napiwki otrzymane bezpośrednio od klienta, uznawane – zgodnie z wcześniejszymi informacjami – za przychody z innych źródeł, nie będą miały wpływu na wysokość składek ZUS pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów