0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest i kogo dotyczy platforma elektronicznego fakturowania?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Polsce powstaje Platforma Elektronicznego Fakturowania, której zadaniem w pierwszej kolejności będzie połączenie przedsiębiorców z instytucjami publicznymi w zakresie e-fakturowania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest i kogo dotyczy platforma elektronicznego fakturowania!

Cel powstania platformy elektronicznego fakturowania - PeF

Celem głównym projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych wysyłanych przez biznes (przedsiębiorców) a otrzymywanych przez administrację publiczną. Cel ten wynika z nałożonego na Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązku wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Projekt ma jednak dalszą perspektywę a mianowicie łączenie już nie tylko biznesu z instytucjami publicznymi a łącznie biznesu z biznesem czyli również w relacjach tzw. B2B.

Jak informuje wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński:
"Platforma elektronicznego fakturowania  będzie służyć do przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. Nowe narzędzie pozwoli też na przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją tych zamówień".

Kogo obejmie obowiązek korzystania z PeF?

Przygotowane do odbioru faktur ustrukturyzowanych przyjmowanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania muszą być wszystkie jednostki, które stosują Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r i wymienione są w art. 3 ust. 1 tej ustawy, czyli m.in.: gminy, przedszkola, szkoły, spółdzielnie. Jeżeli jednostki te muszą dostosować swoje systemy do otrzymywania e-faktur, to w konsekwencji wzrośnie popularność dokumentowania transakcji fakturami ustrukturyzowanymi, a w konsekwencji mobilizacja biznesu czyli przedsiębiorców do rozliczeń w formie elektronicznej.

Jak będzie działać platforma elektronicznego fakturowania?

Platforma elektronicznego fakturowania ma na celu połączenie systemów księgowych przedsiębiorców z systemami instytucji Państwowych a zatem PeF ma umożliwić odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych między Wykonawcą (Przedsiębiorcą) a Zamawiającym (Instytucją publiczną).

platforma elektronicznego fakturowania

Aby połączenie przez platformę elektronicznego fakturowania było możliwe system księgowy lub system do fakturowania, z którego korzysta przedsiębiorca musi umożliwiać wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Taką możliwość już dziś daje system wfirma.pl udostępniając funkcję: Faktura elektroniczna ustrukturyzowana.

Jakie konsekwencje przyniesie PeF w Polsce?

Cele zmian jakie są dokonywane to rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania papieru, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców, jak też dla instytucji publicznych. Wdrożenia wynikają wprost  z przepisów UE i wpisują się w realizację naszego rządowego programu “od papierowej do cyfrowej Polski”.

Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz: "Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, łatwiejsze archiwizowanie dokumentów, oszczędność czasu i pieniędzy to tylko niektóre efekty wejścia z życie nowych przepisów."

Natomiast wiceminister Tadeusz Kościński dodaje: "Dla przedsiębiorców oznacza to skrócenie czasu obsługi transakcji, a w praktyce może pozwolić także na przyspieszenie terminów płatności. Korzystanie z platformy będzie bezpłatne. Przed 1 sierpnia 2019 r. zamawiający nie będzie miał obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys. euro" – podkreśla wiceszef MPiT.

Dodatkowo platforma elektronicznego fakturowania umożliwi przesyłanie dokumentów nie tylko w kraju, ale także przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL – międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli. Zadaniem tego systemu, do którego podpięty będzie również nasz polski PeF jest m.in. zapewnienie europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych. W konsekwencji dzięki takiej elektronizacji ułatwi się dostęp polskim przedsiębiorcom do uczestnictwa w zamówieniach publicznych organizowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów