0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z faktury z oznaczeniem metoda kasowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem podatnikiem VAT, otrzymałem w maju fakturę oznaczoną „metoda kasowa”, którą opłaciłem w trzech ratach (na przestrzeni trzech miesięcy). Czy odliczenie VAT z faktury z oznaczeniem metoda kasowa przysługuje mi w całości w miesiącu jej otrzymania?

Bronisław, Sopot

 

Odliczenie VAT z faktury z oznaczeniem metoda kasowa możliwe jest dopiero w miesiącu opłacenia poszczególnych rat.

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gdy kwota VAT naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty VAT należnego, powstała nadwyżka obniża podatek należny za następne okresy rozliczeniowe lub podlega zwrotowi na rachunek bankowy.

Kiedy możliwe jest odliczenie VAT z faktury z oznaczeniem metoda kasowa?

Aby powstało prawo do odliczenia, u wystawcy faktury podatek VAT musi być wymagalny, co oznacza, że powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz powstała także podstawa opodatkowania z tytułu zrealizowania jednej z czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Tym samym podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Dla czynności udokumentowanych fakturami, oznaczonych wyrazami „metoda kasowa” obowiązek podatkowy powstaje u sprzedawcy z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. W konsekwencji prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje dopiero z chwilą uregulowania tych faktur:

  • w części – wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w tej części, lub

  • w całości.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych odpowiedziach na zapytania podatników. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 kwietnia 2014 r., sygn. IPPP1/443-288/14-4/EK. Organ podatkowy potwierdził w niej prawidłowość stanowiska podatnika:

(…) Wnioskodawca jako nabywca usług od podwykonawcy będącego małym podatnikiem, który rozlicza się metodą kasową, może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości dopiero w rozliczeniu za okres, w którym zapłaci całość wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dopiero bowiem z dniem, w którym podwykonawca otrzyma od Wnioskodawcy całość zapłaty, powstanie u podwykonawcy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych, a tym samym Wnioskodawca nabędzie prawo do obniżenia VAT należnego w całości o kwotę podatku naliczonego, określoną w fakturze wystawionej przez podwykonawcę (…).

W przedstawionej sytuacji faktura została częściowo opłacona w maju, czerwcu oraz lipcu, a więc prawo do odliczenia z tej faktury powstało proporcjonalnie do wysokości zapłaty we wskazanych miesiącach.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał fakturę na kwotę 1000 zł w maju. W maju zapłaci 250 zł, w czerwcu - 250 zł i lipcu - 500 zł.

Tym samym uzyskał prawo do odliczenia podatku VAT:

  • w maju - w części, w jakiej faktura została opłacona (250 zł),

  • w czerwcu - w części, w jakiej faktura została opłacona (250 zł),

  • w lipcu - w części, w jakiej faktura została opłacona (500 zł). 

Jak zaksięgować fakturę z oznaczeniem metoda kasowa w systemie wfirma.pl?

W celu zaksięgowania faktury z oznaczaniem "metoda kasowa" należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku oraz uzupełnić dane zgodnie z fakturą zakupu. Jeżeli faktura została opłacona dodatkowo należy wprowadzić właściwą kwotę w polu ZAPŁACONO. Jeżeli faktura została opłacona w całości wystarczy oznaczyć checkbox ZAPŁACONO CAŁOŚĆ oraz podać datę zapłaty.

Odliczenie vat z faktury z oznaczeniem metoda kasowa - jak zaksięgować?

Dodatkowo w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko METODA KASOWA.

Odliczenie vat z faktury z oznaczeniem metoda kasowa - księgowanie

Wówczas faktura automatycznie trafi do rejestru VAT zakupów w dacie i kwocie zapłaty. Więcej informacji na temat księgowania faktury z oznaczeniem "metoda kasowa" znajduje się w artykule: Metoda kasowa w wydatkach

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów