0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy urlop macierzyński dla pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który znacząco rozszerza prawa rodzicielskie. Jedną z kluczowych zmian jest dodatkowy urlop macierzyński. Będzie on przysługiwał zarówno matkom, jak i ojcom dzieci urodzonych przedwcześnie lub wymagających hospitalizacji po narodzinach. Poznaj więcej szczegółów!

Dodatkowy urlop macierzyński – dla kogo?

Uprawnionymi do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą:

  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g;
  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g oraz
  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od dnia porodu do upływu 8. tygodnia po porodzie. Wówczas dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia po porodzie do upływu 8. tygodnia po porodzie, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie dostępny nie tylko dla matek, lecz także dla ojców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosiła odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, lub masy urodzeniowej dziecka. Rodzice, których dziecko urodziło się po 36. tygodniu ciąży i wymagało hospitalizacji od 5. do 8. tygodnia życia, mogą otrzymać dodatkowy tydzień urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Warunkiem jest, aby hospitalizacja trwała co najmniej 2 dni z rzędu w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100% podstawy zasiłku.

Jak uzyskać dodatkowy urlop macierzyński?

Dodatkowy urlop jest opcjonalny, rodzic ma prawo, ale nie musi z niego korzystać.

Rodzice powinni ustalić, czy urlop weźmie mama, czy tata, gdyż nie ma możliwości podzielenia go na dwie osoby.

W celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej przez matkę dziecka lub ojca wychowującego dziecko.

Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 21 dni przed zakończeniem podstawowego urlopu macierzyńskiego. Urlop trzeba będzie wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a przed urlopem rodzicielskim

Planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest trzeci kwartał 2024 roku.

Dodatkowy urlop macierzyński – podsumowanie

Kobiety, które urodziły wcześniaki i przebywają na urlopie macierzyńskim, od lat zabiegają o jego wydłużenie o czas, jaki ich dzieci spędziły w szpitalu. Argumentują, że ten okres wiąże się z ogromną liczbą obowiązków i wyzwań, których nie da się pogodzić z powrotem do pracy. Dlatego wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pomoże im w zapewnieniu niezbędnej opieki i pomocy w pierwszych tygodniach i miesiącach życia, kiedy są one najbardziej narażone na komplikacje.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów