0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek macierzyński a przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony. Moja umowa kończy się w przyszłym tygodniu. Ze względu na to, że jestem w ciąży, pracodawca zapowiedział, że umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Czy w takim przypadku będę mogła otrzymywać zasiłek macierzyński?

Mariola, Lubin

 

Obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie umowy do dnia porodu, z pracownicą, która jest w ciąży, z tym że obowiązek ten dotyczy jedynie umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Umowa o pracę przedłużona do dnia porodu rozwiązuje się wraz z dniem urodzenia dziecka. Jednocześnie jest to pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Za pierwszy dzień urlopu zasiłek macierzyński opłaca pracodawca, potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracodawca musi przedłożyć w ZUS-ie właściwym dla miejsca zamieszkania pracownicy:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z przedłożonym dokumentem,
 • zaświadczenie ZUS Z-3,
 • kopię wniosku pracownicy potwierdzonego za zgodność z przedłożonym dokumentem oraz
 • kopię świadectwa pracy lub innego pisma potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy – potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

ZUS na wypłatę świadczenia ma 30 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Długość pobierania zasiłku macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni w przypadku bliźniąt,
 • 33 tygodnie w przypadku trojaczków,
 • 35 tygodni w przypadku czwórki dzieci,
 • 37 tygodni w przypadku piątki dzieci.

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego może rozpocząć się przed porodem, lecz nie wcześniej niż 6 tygodni przed spodziewaną jego datą. Po porodzie należy wykorzystać pozostałą przysługującą część zasiłku. Podstawowy urlop macierzyński nie musi zostać w całości wykorzystany przez matkę dziecka. Kobieta ma obowiązek wykorzystania przynajmniej 14 tygodni, pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec dziecka.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy zasiłku. Podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia uprawnień do urlopu macierzyńskiego. Jeżeli u danego pracodawcy pracujemy mniej niż 12 miesięcy, to podstawę stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie za okres pełnych miesięcy kalendarzowych. Jednakże jeśli przed porodem korzystano ze zwolnienia lekarskiego, podstawę do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawa ostatnio wypłaconego świadczenia.

Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego kobieta może jeszcze skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 34 tygodnie, gdy urodzą się wieloraczki. Ten rodzaj urlopu nie musi być wykorzystany ciągiem, ale można go podzielić na maksymalnie 4 części i wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Zasiłek rodzicielski płatny jest w wysokości 100% podstawy wymiary zasiłku przez pierwsze 6 tygodni urlopu, a przez pozostałą część w wysokości 60% podstawy. Jeżeli natomiast w przeciągu 21 dni od porodu matka zgłosi, że będzie korzystała zarówno z urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego, to przez cały ten okres będzie pobierała zasiłek w wysokości 80% podstawy zasiłku.

Pojawił się projekt, który będzie wprowadzał zmiany:

 • w długości urlopów rodzicielskich - obecne 32 tygodnie miałyby wydłużyć się do 43 tygodni urlopu przy urodzeniu jednego dziecka. Urlop rodzicielski byłby więc dłuższy o 9 tygodni;
 • w ilości części na jaki można podzielić urlop rodzicielski -  będzie można go podzielić na maksymalnie 5 część;
 • w kwocie zasiłku macierzyńskiego - nastąpi podwyższenie do 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego.

Obowiązki pracodawcy względem pracownicy, której umowa ulega rozwiązaniu w dniu porodu są praktycznie takie same jak w przypadku standardowego korzystania przez pracownika z zasiłku macierzyńskiego. Warto jednak zwrócić uwagę na przesłanie do ZUS odpowiedniej dokumentacji na cele wypłaty świadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów