Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - regulacje prawne

W czasie ciąży pracownica jest pod szczególną ochroną prawa. Coraz częściej przyszłe mamy pracują do ostatnich chwil przed porodem. Jednak ze względów zdrowotnych wiele pracownic przechodzi na zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży. Jak długo kobieta będąca w ciąży może przebywać na zwolnieniu? Kto wypłaca świadczenie za ten okres? Jakiej wysokości będzie zasiłek? Na te i inne pytania odpowiedz znajdziesz w poniższym artykule.

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży a jego długość

Kobieta, która jest w ciąży, ma prawo do wykorzystania 270 dni zwolnienia lekarskiego, co w praktyce daje 9 miesięcy, może się więc zdarzyć, że cały okres ciąży pracownica przebywa na zwolnieniu. Co ważne, pracownica ma prawo do zwolnienia bez względu na to, czy choroba jest czy nie jest bezpośrednio związana z ciążą. Oznacza to, że zwolnienia nie musi wystawiać jedynie lekarz ginekolog. Równie dobrze może je wystawić internista, choćby z powodu przeziębienia. Jeżeli choroba przypada w trakcie ciąży, pracownica zachowuje prawo do 100% świadczenia chorobowego.

Ważne!

Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego pracownica ma 7 dni na dostarczenie go do pracodawcy. Przekroczenie tego terminu może skutkować obniżeniem zasiłku chorobowego.

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - kto wypłaca zasiłek?

Wypłacanie zasiłku odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych powodów niezdolności do pracy. Przez pierwsze 33 dni pracownica otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, natomiast od 34 dnia otrzyma zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, w dalszym ciągu to on wypłaca zasiłek.

Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - wysokość zasiłku chorobowego

Zazwyczaj zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży skutkuje wynagrodzeniem lub zasiłkiem chorobowym w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jednak ciąża jest jednym z tych przypadków, w których pracownicy przysługuje za cały okres przebywania na zwolnieniu 100% średniomiesięcznego wynagrodzenia. Do ustalenia podstawy zasiłku chorobowego najczęściej bierze się pod uwagę pełne 12 miesięcy poprzedzające okres zwolnienia lekarskiego (w przypadku osób zatrudnionych min. 12 miesięcy). Dla osób zatrudnionych krócej stosuje się inny system wyznaczania okresu, branego pod uwagę przy określaniu wysokości zasiłku chorobowego. Do postawy zasiłku chorobowego zalicza się nie tyko wynagrodzenie zasadnicze, ale również inne premie, dodatki czy nagrody, od których były odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Składniki zaliczane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego to:

  • premia uznaniowa, miesięczna, kwartalna, roczna,

  • wynagrodzenie za czas urlopu,

  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

  • ekwiwalent za pracę w nocy.

Kontrola ZUS pracownicy a zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży

Często dokonywana jest kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Dotyczy to również kobiet przebywających na zwolnieniu z powodu ciąży. Głównym celem zwolnienia L4 jest usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy w czasie choroby. W tym czasie pracownik powinien stosować się do zaleceń lekarza oraz wykorzystać ten czas na rekonwalescencję, aby w możliwie krótkim czasie wrócić do zdrowia i mieć możliwość wykonywania pracy. Wielu pracowników jednak nie do końca stosuje się do powyższych zaleceń. Pracodawca oraz ZUS mają prawo przeprowadzić niezapowiedziana kontrolę, w celu ustalenia, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży zgodnie z jego przeznaczeniem. Kontrola może odbyć się zarówno w domu pracownika, jak i innych miejscach, jak na przykład innym miejscu zatrudnienia lub nawet firmie osoby pokrewnej, np. w sklepie prowadzonym przez męża osoby przebywającej na zwolnieniu. Ustalenie konkretnego miejsca przebywania w czasie choroby pracownika oraz czynności przez niego wykonywanych jest podstawą do zmniejszenia lub całkowitego zabrania zasiłku chorobowego, zwłaszcza jeśli zostanie udowodnione, że w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje inną pracę zarobkową np. na podstawie umowy zlecenia.