Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Czy istnieją pozapłacowe świadczenia niepodlegające egzekucji?

Gdy pracownik jest dłużnikiem i zalega ze spłatą należności, może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Co jeśli otrzymuje inne świadczenia o charakterze pozapłacowym? Sprawdź czy istnieją pozapłacowe świadczenia niepodlegające egzekucji?

1 lipca 2022

Prawo pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy w przepisach pozakodeksowych

Wygaśnięcie stosunku pracy przy standardowym zatrudnieniu reguluje Kodeks pracy. Istnieją jednak grupy zawodowe, które ze względu na specyfikę zawodu, objęte są odrębnymi przepisami. Kiedy umowa wygasa na podstawach pozakodeksowych? Przeczytaj artykuł!

30 czerwca 2022

Prawo pracy

Świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz ubiór służbowy – rozliczenie w PIT

Istnieją różnego rodzaju świadczenia rzeczowe przysługujące pracownikom. Od ich charakteru zależy sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Które świadczenia przyznawane pracownikom podlegają zwolnieniu z PIT? Przeczytaj artykuł!

29 czerwca 2022

Prawo pracy

Zapomoga z kasy zapomogowo-pożyczkowej – czy jest objęta egzekucją?

Jednym z celów działania kasy zapomogowo-pożyczkowej jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek. Czy zapomoga z kasy zapomogowo-pożyczkowej jest objęta egzekucją? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

28 czerwca 2022

Prawo pracy

Pakiet mobilności – jak wpływa na wynagrodzenia?

Pakiet mobilności to przyjęta nazwa zmian w wynagrodzeniach kierowców. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania krajowych przepisów do dyrektyw unijnych. Przeczytaj artykuł i sprawdź jak pakiet mobilności wpływa na wynagrodzenie kierowców!

23 czerwca 2022

Prawo pracy

Refundacja kosztów za szkolenie pracownika z niepełnosprawnością

Za szkolenie pracownika z niepełnosprawnością pracodawca może otrzymać zwrot kosztów. Jakie warunki należy spełnić, aby takie dofinansowanie zostało przyznane? Gdzie i do kiedy złożyć wniosek? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

22 czerwca 2022

Ubezpieczenie ZUS

Przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi

Wielu przedsiębiorców mylnie odbiera fakt, że przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi powoduje rozpoczęcie okresu zasiłkowego na nowo, gdyż nie jest to możliwe w każdym przypadku. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

21 czerwca 2022

Prawo pracy

Jakie są uprawnienia urlopowe nauczycieli?

Ze względu na specyfikę pracy, uprawnienia urlopowe nauczycieli kształtują się odmiennie w stosunku do innych pracowników. Wpływa to również na sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

21 czerwca 2022

Prawo pracy

Zakaz przedłużania dobowej normy czasu pracy

Zakaz przedłużania dobowej normy w stosunku do pracowników wynika z konieczności ochrony ich zdrowia. W jakim systemie i dla kogo dopuszczalne jest przedłużenie dobowej normy czasu pracy? Kogo obejmuje bezwzględny zakaz przedłużania dnia pracy? Przeczytaj

20 czerwca 2022

Prawo pracy

Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Koszty sądowe mogą zniechęcać pracowników przed wniesieniem powództwa przeciwko nieuczciwym pracodawcom i walką o swoje prawa. Czy słusznie? Jakie koszty może ponieść pracownik? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

17 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów