0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Zasady BHP przy pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy

Wykonywanie pracy w formie zdalnej doczeka się w końcu stałej regulacji prawnej w Kodeksie pracy, parlament pracuje bowiem nad rządowym projektem nowelizacji dotyczącej kwestii organizowania zatrudnienia na odległość. Poznaj zasady BHP przy pracy zdalnej!

28 listopada 2022

Prawo pracy

Kiedy jest możliwe obniżenie wpłat na PFRON w związku z zakupem usług lub produktów?

Pracodawcy są obowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niejednokrotnie są to duże kwoty. Czy istnieje jednak sposób na obniżenie wpłat na PFRON? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

25 listopada 2022

BHP w firmie

Jakie uprawnienia kontrolne posiada inspektor dozoru technicznego?

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego jest obowiązany zapewnić bezpieczne przez umożliwienie bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia. Jakie uprawnienia kontrolne posiada inspektor dozoru technicznego? Przeczytaj!

24 listopada 2022

Ubezpieczenie ZUS

Wynagrodzenie płatnika składek ZUS - kto może je otrzymać?

Czy za terminowe opłacanie składek ZUS lub wypłatę zasiłków chorobowych można otrzymać bonifikatę? Kiedy przysługuje wynagrodzenie płatnika składek? W jakiej wysokości jest wypłacane? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania!

22 listopada 2022

Prawo pracy

Uchybienia w zakresie wypłaty wynagrodzeń – skutki prawne

Jakie są uchybienia w zakresie wypłaty wynagrodzeń? Jaką odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika spoczywa na pracodawcy? Jakie są konsekwencje wykroczeń? Przeczytani nasz artykuł i dowiedz się więcej w tym temacie!

21 listopada 2022

Ubezpieczenie ZUS

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego - rodzaje

Na czym polega lecznictwo uzdrowiskowe w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia? Jakie warunki należy spełnić, aby z niego skorzystać oraz jakie są świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

16 listopada 2022

Prawo pracy

Zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika

Zatrudniając niepełnosprawnego można starać się o wsparcie finansowe z PFRON na dostosowanie miejsca pracy dla takiego pracownika. Kiedy przysługuje zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy dla niepełnosprawnego? Jak o niego wnioskować? Sprawdź!

15 listopada 2022

Prawo pracy

System i rozkład czasu pracy - tryb wprowadzenia i jego zmiana

W ramach systemów czasu pracy, pracodawca może stosować wobec pracowników różny rozkład czasu pracy, który powinien być odpowiednio wprowadzony lub zmieniony. Jak dokonać wprowadzenia i zmiany rozkładu czasu pracy? Przeczytaj nasz atykuł i sprawdź!

14 listopada 2022

Prawo pracy

Nowa wysokość diety w podróży służbowej – jak wpływa na należności oddelegowanych?

Dotychczas – w okresie od 1 marca 2013 roku do 27 lipca 2022 roku – dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosiła 30 zł za dobę podróży. Ile obecnie wynosi nowa wysokość diety w podróży służbowej?

10 listopada 2022

Obowiązki pracownika

Czy za wyłudzenie świadczeń z funduszu socjalnego grozi odpowiedzialność karna?

Działanie pracownika polegające na świadomym przekazaniu fałszywych danych w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa. Czy za wyłudzenie świadczeń z funduszu socjalnego grozi odpowiedzialność karna? Sprawdź!

9 listopada 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów