0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2023 r. - darmowy wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Pracownica, która urodziła dziecko, powinna złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Ważne, aby zrobiła to w odpowiednim terminie, od tego bowiem zależy, w jakiej wysokości przyznany zostanie zasiłek macierzyński. Poniżej podpowiadamy, jak napisać wniosek.

Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.pdf
Wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.docx

Ile trwają urlopy związane z rodzicielstwem?

Urlop macierzyński i rodzicielski trwają z reguły 52 tygodnie (odpowiednio 20 tygodni macierzyńskiego i 32 rodzicielskiego). Okres ten może jednak ulec wydłużeniu, ze względu na fakt, że oba z nich są zależne od tego, ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie. 

Urlop macierzyński i rodzicielski udzielane są również w przypadku przysposobienia dziecka lub dzieci. Okres trwania tych urlopów, tak jak w przypadku rodziców biologicznych, jest udzielany w zależności od liczby dzieci przyjętych jednorazowo na wychowanie.

W przypadku urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu czy adopcji więcej niż jednego dziecka rodzicom przysługuje:

 • 31 tygodni urlopu macierzyńskiego – przy dwojgu dzieci,
 • 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego – przy trojgu dzieci,
 • 35 tygodni urlopu macierzyńskiego – przy czworgu dzieci,
 • 37 tygodni urlopu macierzyńskiego – przy pięciorgu dzieci.

Urlop rodzicielski na dwójkę lub więcej dzieci może zostać udzielony w wysokości 34 tygodni.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski - wzór

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski? 

Przepisy nie określają, w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, gdyż przysługuje on z mocy prawa maksymalnie od dnia porodu. Kodeks pracy podaje jednak termin przekazania pracodawcy wniosku o urlop rodzicielski – powinno być to 21 dni od dnia porodu. Jest to istotne dla celów ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeśli pracownik wręczy wniosek w ciągu 21 dni, wówczas przez cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem będzie otrzymywał świadczenie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli termin nie zostanie zachowany, wówczas wypłaty będą odpowiednio w wysokości 100%, a następnie 60%.

Art. 30 pkt 3 ustawy zasiłkowej wynika, że ubezpieczonej będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?

We wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski prócz danych pracownika oraz pracodawcy należy zawrzeć: 

 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • okresy wykorzystania tych urlopów,
 • oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego.

Planowane zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem w 2023 r.?

Dostosowanie kodeksu pracy do dyrektyw unijnych przeniesie wiele zmian w naszym prawie. Wśród projektowanych regulacji warto wymienić m.in.:

 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, z których może skorzystać wyłącznie jeden z rodziców,
 • możliwość składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem w formie elektronicznej,
 • urlop rodzicielski zostanie udzielony, jeśli wniosek o skorzystanie z niego zostanie złożony nie później niż 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia,
 • za czas urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwało 100% zasiłku, a za czas urlopu rodzicielskiego 70% zasiłku. Możliwe jest również pobieranie przez okres podstawowych urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego (np. przy jednym dziecku przez 52 tygodnie) zasiłku w wysokości 81,5%, a przez pozostałe 9 tygodni 70% zasiłku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów