Poradnik Przedsiębiorcy

Dwuczynnikowa teoria Herzberga i motywacja

Coraz więcej osób zarządzających firmami zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest odpowiednia motywacja pracowników. W pracy spędzają oni większość swojego dnia, tym samym sporą część życia, nic więc dziwnego, że chcą z niej czerpać coś więcej niż tylko pieniądze. Istotna jest również satysfakcja i pasja w tym co się robi. Dlatego coraz więcej pracodawców decyduje się na wprowadzenie systemów motywacyjnych do swoich firm. Czym jest dwuczynnikowa teoria Herzberga i co ma wspólnego z motywacją? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Na czym polega dwuczynnikowa teoria Herzberga?

W 1957 roku psycholog Frederick Herzberg przedstawił swoją teorię motywacji tak zwaną dwuczynnikową teorią herzberga. Przeprowadzał on badania na grupie 200 pracowników - inżynierów i księgowych. Zadawał on im pytania dotyczące tego, jak czują się w pracy i jaka jest ich postawa w stosunku do niej. Dzięki temu wyciągnął wnioski, z których wynika, że czynniki motywujące pracowników dzielą się na dwie grupy:

 • czynniki wewnętrzne (motywatory)

 • czynniki zewnętrzne (czynniki higieny)

Dwuczynnikowa teoria Herzberga zakładała, że aby wprowadzić motywatory i rozpocząć proces motywacji pracowników do pracy, należy rozpocząć od zapewnienia im czynników higieny, dzięki którym zmniejsza się poziom niezadowolenia z wykonywanych czynności i poprawi się atmosfera. Jego zdaniem jednak nie przyczyniają się one bezpośrednio do lepszych efektów i wzmożonej pracy. Wpływają jednak znacznie na to, jak będą działały motywatory.

Motywatory (czynniki wewnętrzne)

Dzięki odpowiednio dobranym motywatorom, zwiększa się satysfakcja pracownika z pracy. Sprawiają one, że nabieramy pewnego stosunku do zadania, jakie mamy wykonać - odpowiednio pozytywnego lub negatywnego. Dzięki nim pracownik czuje, że to co robi ma sens, jest ważne i potrzebne. Tym samym staje się bardziej zadowolony.

Dwuczynnikowa teoria herzberga wyróżnia 6 takich motywatorów:

 • osiągnięcia, czyli rozwiązywanie powstających problemów, wykonywanie zadań w pełni - od początku do końca, zamknięcie ich i prawidłowe rozwiązanie;

 • uznanie, czyli fakt, że pracodawca zauważa włożoną w zadania pracę pracownika, jest ona doceniana;

 • awansowanie, czyli wszelkie zmiany stanowisk na wyższe, sprawienie, że status życia pracownika może się poprawić;

 • odpowiedzialność, czyli świadomość, że na pracowniku ciąży jakakolwiek odpowiedzialność za pewne zadania/działania w firmie;

 • praca sama w sobie, czyli po prostu możliwość wykonywania zadań;

 • możliwości rozwoju, czyli ciągłe zwiększanie swoich umiejętności, doświadczenia w wykonywanych zadaniach, kompetencji na danym stanowisku.

Według dwuczynnikowej teorii herzberga jeżeli pracownicy wiedzą, że do czegoś dążą, ich zadowolenie z wykonywanej pracy się zwiększa, a to wpływa oczywiście na efektywność. Świadomość, że wszystkie działania są częścią samodoskonalenia, realizacji celów i drogą do awansu, jest bardzo motywująca. Wiele motywatorów wynika z siebie, nie istnieją bez drugiego czynnika, w związku z tym przy wprowadzaniu systemu motywacyjnego, warto wziąć pod uwagę wszystkie z nich.

Czynniki higieny (czynniki zewnętrzne)

Czynniki zewnętrzne, czyli czynniki higieny wiążą się z kolei w głównej mierze z warunkami, w jakich wykonywane są zadania. Jak już wspominaliśmy, człowiek spędza w swojej pracy większość dnia, nie ma więc wątpliwości, jak duże znaczenie ma to, w jakich warunkach pracuje. Co składa się na czynniki higieny?

 • Stosunki między współpracownikami, czyli relacje między działami, pracownikami, pracownikami a kierownictwem itp.

 • Stabilność pracy, czyli poczucie bezpieczeństwa i pewność, że nasze zatrudnienie jest stałe.

 • Warunki w pracy, czyli wygląd biura, wygoda, funkcjonalność.

 • Zarządzanie, czyli uczciwość i kompetencje kierownictwa firmy.

 • Polityka przedsiębiorstwa, czyli kierunek, w którym rozwija się przedsiębiorstwo, stosunek do osób pracujących w niej.

 • Wynagrodzenie za pracę, czyli zarówno pensja podstawowa, jak i wszelkie dodatki, takie jak premie itp.

 • Wpływ pracy na życie prywatne, czyli poziom życia, jaki dzięki pracy może zapewnić swojej rodzinie pracownik.