0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Emerytury pomostowe – kto ma prawo skorzystać z tego świadczenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W styczniu 2019 roku ukończyłem 58 lat. Na koncie mam łącznie 33 lata okresów składkowych i nieskładkowych. W okresie od 1997 r. do 2010 r. pracowałem w hucie przy ręcznym formowaniu wyrobów szklanych. Następnie pracowałem przy przeróbce mechanicznej węgla, lecz w marcu 2019 r. została ze mną rozwiązana umowa. Czy mam prawo w takim przypadku skorzystać z emerytury pomostowej?

Zbyszek, Lubin

 

 

Emerytury pomostowe przysługują osobom, które urodziły się po 1948 r., ukończyły co najmniej 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn, a suma ich okresów składkowych i nieskładkowych wynosi łącznie odpowiednio 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn. Aby uzyskać świadczenie, należy dodatkowo wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat.

Emerytury pomostowe przysługują pracownikom, z którymi został rozwiązany stosunek pracy oraz którzy pracowali w szczególnych warunkach lub świadczyli pracę o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze.

Emerytury pomostowe są finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych i mają zapewnić pracownikom ochronę na wypadek zaprzestania pracy z powodu niezdolności do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W związku z tym, że nie ukończył Pan 60. roku życia, nie spełnia Pan warunków koniecznych do otrzymania emerytury pomostowej. Należy zwrócić uwagę, że emerytury pomostowe przysługują jedynie w przypadku jednoczesnego spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków. Niespełnienie chociażby jednego z nich skutkuje brakiem prawa do omawianego świadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów