Poradnik Przedsiębiorcy

Czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą?

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą, jednak mam już prawo do powszechnej emerytury zważywszy na mój wiek i okres lat składkowych. W związku z czym wystąpiłem do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury. Czy jeżeli będę pobierał emeryturę, to będę mógł prowadzić jednocześnie działalność gospodarczą? Czy emeryt ma taka możliwość?

 Bogdan, Wrocław

 

Tak. W momencie, gdy nabędzie Pan prawa do otrzymania emerytury z ZUS, nie musi Pan zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek przerwania aktywności zawodowej w trakcie pobierania emerytury dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeżeli ma Pan prawo do powszechnej emerytury, nie obowiązuje Pana żaden limitu przychodu, jaki może Pan osiągnąć, aby emerytura nie była zawieszona lub pomniejszona. Co więcej, emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, z tego tytułu będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne może nie być opłacana przez emeryta prowadzącego działalność gospodarczą, którego wysokość emerytury nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadku, gdy: