0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo pracy

Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę — skutki podatkowe

Przepisy Kodeksu pracy regulują zakres roszczeń pracowników w sytuacji, gdy nastąpiło wadliwe rozwiązanie umowy o pracę. Jakie opcje żądań ma pracownik, jeżeli uważa, że fakt rozwiązania z nim umowy o pracę jest nieprawidłowy? Sprawdź artykuł!

20 czerwca 2024

Prawo pracy

Benefity dla pracowników – składki ZUS

Benefity dla pracowników to świadczenia pozapłacowe, które oferują pracodawcy swoim pracownikom. Mają one na celu zwiększenie satysfakcji i motywacji pracowników, a także poprawę ich zadowolenia. Czy od benefitów należy pobierać składki ZUS? Sprawdź!

13 czerwca 2024

Prawo pracy

Dodatek za szczególne warunki pracy nie może być wliczany do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2024 r. dodatek za szczególne warunki pracy nie jest uwzględniany przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia. Dowiedz się więcej o zmianach w prawie i wpływie na wynagrodzenia pracowników. Przeczytaj nasz artykuł!

4 czerwca 2024

Ubezpieczenie ZUS

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Możliwość uzyskania zasiłku uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków. Sprawdź, czy zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej przysługuje dopiero po okresie wyczekiwania? Przeczytaj i poznaj odpowiedź!

28 maja 2024

Obowiązki pracownika

Wypalenie zawodowe wpisane na listę chorób przez WHO

Na pewno nie jest obce zarówno pracownikom, jak i pracodawcom określenie: wypalenie zawodowe. Nie każdy jednak wie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała je na listę chorób. Co to jednak oznacza? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

24 maja 2024

Urlopy i inne

Urlop macierzyński zleceniobiorcy – w jakim wymiarze przysługuje?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie mają możliwość skorzystania z podobnych uprawnień związanych z rodzicielstwem co pracownicy. Przez jaki czas trwa urlop macierzyński zleceniobiorcy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się!

24 maja 2024

Prawo gospodarcze

Zwrot kosztów podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika

Istnieją sytuacje, gdy na podróże służbowe pracownicy wybierają się prywatnym pojazdem. Sytuacje te zdarzają się w firmach prywatnych, jak i tych należących do sfery budżetowej. Czy wtedy przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej? Przeczytaj!

21 maja 2024

Ordynacja podatkowa

Podatek PCC po terminie – czy można złożyć deklarację i uniknąć negatywnych konsekwencji?

Podatek PCC, a więc podatek od czynności cywilnoprawnych jest uiszczany m. in. od nabycia rzeczy ruchomych, nieruchomości, czy też pożyczek. Czy można uniknąć negatywnych konsekwencji jeśli chodzi o podatek PCC po terminie? Sprawdź!

20 maja 2024

Urlopy i inne

Świadczenia opiekuńcze już na nowych zasadach

Świadczenia opiekuńcze to forma wsparcia finansowego dla osób, które opiekują się niepełnosprawnymi lub potrzebującymi pomocy członkami rodziny. Ich celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką. Przeczytaj co się zmieniło w tym zakresie.

16 maja 2024

Prawa autorskie

Cardsharing – na czym polega przestępstwo?

Cardsharing polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym. Jakie kary grożą za nielegalny odbiór sygnału od nieuprawnionego nadawcy? Przeczytaj!

16 maja 2024

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów