0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fundusz płynności wsparciem dla przedsiębiorców dotkniętych COVID - 19

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na pogłębiającą się krytyczną sytuację polskich przedsiębiorców dotkniętych epidemią koronawirusa, rząd planuje wprowadzić kolejną formę wsparcia m. in. fundusz płynności. Środki zgromadzone w ramach funduszu, mają służyć utrzymaniu płynności finansowej firm, które w sposób całkowity lub znaczny ograniczyły swoje funkcjonowanie z uwagi na sytuację epidemiczną.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu płynności

Środki zgromadzone w ramach funduszu płynności będą przekazywane przedsiębiorcom w formie pożyczki lub otwartej linii kredytowej udzielonej bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dalej BGK. Zgodnie z założeniem pieniądze mają zostać przeznaczone na regulowanie zobowiązań z tytułu:

 • najmu lokali przeznaczonych na prowadzoną działalność,
 • dostawy towarów/ świadczenia usług nabytych przed ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z COVID - 19,
 • zobowiązań o charakterze ciągłym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których zawieszenie lub odroczenie nie jest możliwe,
 • należności wynikających z tytułu dostawy towarów/ wykonania usług, zamówionych po ogłoszeniu stanu epidemicznego, które były niezbędne do utrzymania działalności lub jej wznowienia po odwołaniu stanu epidemicznego.  

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązuje w Polsce od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania.

Fundusz płynności nie dla każdego

Beneficjentami funduszu płynności mogą zostać tylko Ci przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta koronawirusem w sposób szczególny, biorąc przede wszystkim pod uwagę specyfikę i charakter prowadzonej działalności. Ustawodawca wskazał, iż fundusz płynności jest skierowany głównie do przedsiębiorców, którzy:

 • nie mogą prowadzić swojej podstawowej działalności lub działalność ta została ograniczona z uwagi na decyzję władz państwowych podjętą w związku z epidemią,
 • w ramach działalności mają kontakt z ludnością, a działalność ta nie jest niezbędna w walce w koronawirusem i z uwagi na sytuację epidemiczną wstrzymali, zawiesili  lub ograniczyli prowadzenie działalności,
 • na skutek spadku popytu, z uwagi na ograniczenia nałożone ze strony władz względem kontrahentów, odnotowali spadek przychodów, w ramach działalności która nie jest niezbędna w walce w koronawirusem, a ma kontakt z ludnością.

W jaki sposób uzyskać środki z funduszu płynności?

Przedsiębiorcy spełniający warunki do skorzystania z rządowego wsparcia powinni złożyć wniosek (o udzielenie pożyczki, lub otwarcie linii kredytowej), bezpośrednio do BGK. Do wniosku, celem poświadczenia obecnej sytuacji finansowej i stanu zobowiązań dołączyć należy:

 • umowę lub zamówienie potwierdzające obecne zobowiązanie finansowe,
 • oświadczenie kontrahenta danego beneficjenta o istnieniu zobowiązań i terminach wymagalności (w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym), wraz z danymi banku i numerem rachunku płatniczego,
 • oświadczenie o prawdziwości przedstawionych dokumentów,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości otrzymanego wsparcia.

Wniosek wraz z oświadczeniami będzie można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem poczty polskiej. Fundusz płynności jest jednym z wielu form pomocy jakie w ostatnim czasie oferuje państwo. Warto już teraz zainteresować się możliwościami wsparcia finansowego udzielanymi przez rząd!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów