0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczki z POIR na płynność firm z sektora MŚP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecna epidemia COVID-19 wpływa negatywnie nie tylko na zdrowie, ale również na gospodarkę kraju. Dlatego też rząd wprowadza szereg działań, mających na celu wsparcie przedsiębiorców dotkniętych niepożądanymi skutkami koronawirusa. Kolejnym planowanym działaniem są pożyczki z POIR dla małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. 

Pożyczki z POIR - co należy o nich wiedzieć?

Nowa forma pomocy z negatywnymi skutkami koronawirusa w postaci funduszu pożyczkowego została przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o udzielenie pożyczki, zgodnie z planem, można będzie składać już pod koniec kwietnia. Na te działanie zostało przeznaczone 400 mln zł z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Głównym celem pożyczek jest pokrycie bieżących zobowiązań przedsiębiorców oraz spłata wynagrodzeń pracowników. Jeżeli środki z pożyczki zostaną przeznaczone na zobowiązania wobec kontrahentów, nastąpi podwójna korzyść. Z jednej strony podatnik nie będzie miał długów a z drugiej strony kontrahent otrzyma środki pieniężne (wynikające z należności). 

Pożyczka ta łączy się z dotacją, co oznacza, że pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty tylko zaciągniętego kapitału. Zatem nie będzie tu dodatkowych kosztów w tym odsetek i prowizji. Udzieleniem pożyczek zajmować się będą wybrani przez BGK pośrednicy finansowi, np. fundusze pożyczkowe.

Główne parametry pożyczki z POIR

Maksymalna wartość pożyczki z POIR, jaką będą mogli otrzymać przedsiębiorcy wynosi 15 mln zł. Przyznawana wysokość będzie określana indywidualnie na podstawie jednego z poniższych trzech kryteriów:

  1. 25% wartości obrotu za 2019 rok,

  2. podwójna wartość rocznego zestawienia płac za 2019 rok lub za ostatni dostępny rok (dla firm działających w krótszym czasie będzie to prognozowana wysokość płac),

  3. kwota wystarczająca na zabezpieczenie płynności na następne 18 miesięcy, która będzie zadeklarowana i zweryfikowana przez pośrednika.

Natomiast okres spłaty wynosić będzie maksymalnie 6 lat. Przewidywana jest również karencja w spłacie, która wynosić będzie nie dłużej niż 6 miesięcy. Przyjmuje się tu również możliwość wzięcia “wakacji kredytowych” raz w roku na okres 2 miesięcy w pierwszych dwóch latach spłaty. Skorzystanie z tych możliwości spowoduje wydłużenie okresu spłaty pożyczki odpowiednio o długość karencji oraz wakacji kredytowych. Jak już wyżej wspomniano, pożyczka jest bezpłatna, dlatego też nie będzie tu oprocentowania (odsetek) oraz dodatkowych opłat i prowizji. Spłacany będzie wyłącznie zaciągnięty kapitał. Zabezpieczeniem będzie tu weksel in blanco do 100 tyś. zł. Przy większych wartościach obowiązywać będzie weksel plus dodatki zgodnie z polityką Pośrednika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów