0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zmiany przyniesie tarcza 4.0 - sprawdź!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ostatnie już uzupełnienie tarczy antykryzysowej powstało przede wszystkim w Ministerstwie Rozwoju. Ma ono dotyczyć głównie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, a także zmieniać niektóre ustawy. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie tarcza 4.0!

Jakie zmiany przyniesie tarcza 4.0

W projekcie można znaleźć m.in.: 

  • ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań do 10-krotności pensji minimalnej,
  • możliwość zawieszenia przez firmy działania Funduszów Socjalnych. Projekt przewiduje zawieszenia obowiązków pracodawcy w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków na cele socjalne – o ile wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Zawieszenia tych obowiązków dokonać można będzie w porozumieniu z organizacjami związkowymi,
  • zawieszenie obowiązku odbierania zaległych dni urlopowych do 30 września,
  • obowiązkowy urlop dla pracownika, na który może go wysłać pracodawca. Wśród proponowanych regulacji znajduje się również przepis umożliwiający udzielenie pracownikowi (w terminie wskazanym przez pracodawcę, z pominięciem planu urlopów), niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu wypoczynkowego, w wymiarze do 30 dni urlopu, bez uzyskania zgody pracownika,
  • program dopłat do kredytów dla firm. Wdrożenie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych umożliwi przetrwanie najtrudniejszego okresu przedsiębiorcom. Przepisy projektu ustawy będą regulować zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów, udzielanych przez banki kredytujące, na zapewnienie płynności lub w przypadku zagrożenia jej utraty, przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii choroby COVID-19,
  • brak możliwości odcięcia prądu i wody, na czas sześciu miesięcy od ogłoszenia epidemii, nawet jeśli rachunki przestały być opłacane.

Jakie zmiany przyniesie tarcza 4.0?

Dla pracowników

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może udzielić pracownikowi, w wybranym przez siebie terminie, bez uzyskania jego zgody, zaległego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie wykorzystał w  poprzednich latach kalendarzowych. 

Ponadto, w tarczy 4.0 starano się doprecyzować zasady pracy zdalnej, stosowaną aktualnie przez wiele firm. Według postanowień, pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek prowadzenia ewidencji wykonanych czynności.

Dla kredytobiorców

Wprowadzona ustawa ma ona dotyczyć głównie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 - chodzi o dopłaty do kredytów dla firm. Państwo weźmie na siebie część oprocentowania kredytów. Dwa punkty procentowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, jeden dla pozostałych. 

Dla obywateli

Według jednego z przepisów, w ciągu pół roku od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, gospodarstwu domowemu nie można odłączyć prądu, gazu lub ciepła, nawet gdy przestano płacić rachunki.

Z informacji prasowej Rady Dialogu Społecznego wynika, że wprowadzone zmiany zostały ocenione pozytywnie przez pracodawców. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów