0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS przekazuje dane do PFR!

Wielkość tekstu:

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP będzie udzielane po złożeniu wniosków. We wniosku wypełnia się odpowiednie informacje dotyczące stanu zatrudnienia oraz stanu konta w ZUS. W związku z tą pomocą ZUS przekazuje dane do PFR.

ZUS przekazuje dane do PFR – jakie to są informacje?

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika.

Dane o stanie zatrudnienia ZUS przekazuje z:

  1. imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r.;

  2. imiennych raportów rozliczeniowych za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję;

  3. imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.

Natomiast dane o saldzie składek na ubezpieczenia społeczne (FUS) przekazywane są:

  1. według stanu na 31 grudnia 2019 r.;

  2. według stanu na dzień zapytania z PFR.

ZUS przekazuje także informacje: 

  1. czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł lub o niezaleganiu w opłacaniu składek;

  2. czy całe albo część zadłużenia jest objęta układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności;

  3. czy złożono wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ), który jest rozpatrywany przez ZUS.

Wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

Gdy przedsiębiorca chce dowiedzieć się, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane są zewidencjonowane w ZUS, może on złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Oprócz wniosku konieczne jest dodanie załącznika „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR)” do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu (RD-PFR). To w załączniku wskazuje się, czy zapytanie dotyczy:

  • liczby pracowników/etatów,

  • salda. 

Omawiany wniosek wraz z załącznikiem można wysłać do ZUS w formie elektronicznej przez PUE lub papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS.

Kolejny wniosek do PFR

Jeżeli w odpowiedzi na wniosek do PFR otrzymano informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia warunków otrzymania subwencji, przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić, czy dane, które posiada ZUS, zgadzają się z informacją, jaką wskazano we wniosku o subwencję lub może także wystąpić z wnioskiem o informację jakie dane ZUS przekazał do PFR. Dane niezbędne do weryfikacji są dostępne w dokumentach rozliczeniowych. Jeśli przedsiębiorca znajdzie błąd, wówczas może wysłać do ZUS korektę. Natomiast kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności w ZUS.

ZUS przekazuje dane do PFR w celu weryfikacji wniosków o dotację. Jeśli dane we wniosku będą różnić się od informacji przekazanych przez ZUS, wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony. Jednak przedsiębiorcy mają szansę, aby po weryfikacji sporządzić odpowiednie korekty i złożyć ponownie wniosek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów