0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w JPK_V7 a obowiązkowy KSeF - poznaj zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2024 roku z pewnymi wyłączeniami zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Celem zmian jest dostosowanie JPK_V7 z deklaracją do zmian, jakie zostaną wdrożone w zakresie wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Co się zmieni? Sprawdziliśmy!

Od kiedy obowiązkowy KSeF?

Krajowy System e-Faktur miał wejść w życie od 1 lipca 2024 roku dla czynnych podatników VAT a pół roku później dla podatników zwolnionych z VAT.

W dniu 19 stycznia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że KSeF na pewno nie wejdzie w życie w 2024 roku.

Nowy termin wejścia w życie KSeF ma został ogłoszony na przełomie kwietnia/ maja br.

Zmiany w JPK_V7 a obowiązkowy KSeF

Mimo, że nowy termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur nie jest jeszcze znamy, Ministerstwo Finansów nie zaprzestaje działań w zmianach legislacyjnych, które powiązane są obowiązkowym fakturowaniem za pośrednictwem rządowej platformy.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 18 października 2023 roku po poprawkach został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. rozporządzenia wskazuje, że: “Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją do zmian wprowadzanych w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (...)”, i aktualizację treści tego aktu prawnego, poprzez:

  • dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego),
  • wprowadzenie do rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu – od 1 lipca 2024 r. dobrowolnie, a od 1 stycznia 2025 r. – w ewidencji sprzedaży obowiązkowo. Regulacje te odnoszą się do faktur wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, jak i faktur wystawionych w postaci elektronicznej, według wzoru faktury udostępnionego na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT, w okresie awarii lub niedostępności (także po stronie podatnika, w tzw. trybie offline) i następnie przesłanych, zgodnie z obowiązkiem zawartym  w przepisach ustawy o VAT do KSeF po ustaniu odpowiednio awarii lub niedostępności. Faktury te po przesłaniu do KSeF powinny mieć przydzielony numer identyfikujący w tym systemie. (...)”

Warto mieć na uwadze, że zmiany wprowadzone rozporządzeniem modyfikują strukturę logiczną JPK_V7 z deklaracją, niemniej nowa schema zostanie opublikowana odrębnie.

Rozporządzenie doprecyzowuje również inne aspekty prawne, o których Ministerstwo Finansów informuje w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, z wyłączeniem wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie w zakresie § 10 ust. 2 pkt 1 lit. e  i § 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2024 roku.

Treść aktu oraz jego uzasadnienie dostępne jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Co z zapowiadanymi oznaczeniami OFF i BFK w strukturze JPK_V7?

Ostateczny format rozporządzenia wprowadzającego zmiany w rozporządzeniu w sprawie  szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług nie przewiduje wprowadzenia nowych oznaczeń OFF i BFK, które podatnicy mieliby obowiązek stosować w składanych JPK_V7.

Przypominamy, że zgodnie z pierwotnymi projektowymi zmianami oznaczenie OFF miało związek z trybem awaryjnym KSeF, natomiast oznaczenie BFK dotyczyło oznaczania faktur, które zostaną wystawione bez użycia KSeF.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów