0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie dni na złożenie CIT-15J - poznaj termin!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółki jawne z mieszanym składem, które starają się uniknąć statusu podatnika CIT zobowiązane są przed rozpoczęciem każdego roku do złożenia informacji CIT-15J. Natomiast jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, informację należy złożyć do końca grudnia.

Które spółki jawne zobowiązane są do złożenia informacji CIT-15J?

Informację CIT-15J zobowiązane są do złożenia spółki, które:

  • mają siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • chcą uniknąć statusu podatnika CIT,
  • oraz których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

W jaki sposób złożyć informację CIT-15J?

Informację CIT-15J składa spółka jawna, nie jej wspólnik. Informację za spółkę może złożyć pełnomocnik spółki jawnej, który posiada pełnomocnictwo ogólne PPO-1 lub pełnomocnictwo szczególne PPS-1.

Informacja CIT-15J może zostać przekazana zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej poprzez system e-Deklaracje.

Informację CIT-15J należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki jawnej lub naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika, który osiąga dochody z omawianej spółki.

Jeśli jednak wystąpi sytuacja, w której żaden ze wspólników spółki jawnej nie jest objęty właściwością miejscową organu podatkowego właściwego dla spółki jawnej, wówczas jest ona w dalszym ciągu obowiązana do złożenia informacji do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby, jak i miejsca zamieszkania tego podatnika.

Do kiedy trzeba złożyć informację CIT-15J?

Informację CIT-15J należy złożyć każdorazowo przed rozpoczęciem roku obrotowego, również w przypadku, jeśli skład wspólników spółki jawnej oraz ich prawa do udziału nie ulegają zmianie. Jeśli jednak rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w takim przypadku informację CIT-15J należy złożyć do końca grudnia danego roku.

W jakich przypadkach powinna zostać złożona aktualizacja informacji CIT-15J?

Aktualizacja informacji CIT-15J powinna zostać złożona w przypadku:

  • zaistnienia zmian w składzie podatników w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia omawianych zmian,
  • nie złożenia dotychczas przez spółkę jawną informacji w momencie przystąpienia do spółki podmiotu innego niż osoba fizyczna,
  • nowo utworzonych spółek jawnych i spółek jawnych powstałych z przekształcenia, jeśli posiadają one skład mieszany, wówczas informację należy złożyć w terminie 14 dni, od dnia zarejestrowania tej spółki.

Jakie skutki niezłożenia informacji CIT-15J?

Skutki niedopełnienia wskazuje art. 1 ust. 5 ustawy o CIT. Wskazuje on, że w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego przed końcem roku obrotowego spółka jawna z mieszanym składem wspólników automatycznie uzyska status podatnika CIT, od pierwszego dnia roku obrotowego, przed rozpoczęciem którego spółka jawna nie złożyła stosownej informacji CIT-15J, aż do dnia likwidacji lub wykreślenia spółki z rejestru. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów