Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty założenia działalności gospodarczej

Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi liczyć się nie tylko z koniecznymi formalnościami, ale także z poniesieniem pewnych kosztów początkowych. Mimo że samo założenie firmy jest całkowicie darmowe, to inne koszty z tym związane mogą być stosunkowo wysokie. Sprawdź, jakie są koszty założenia działalności gospodarczej!

Pierwszy krok - rejestracja firmy na wniosku CEIDG-1

Pierwszą czynnością w procesie zakładania firmy jest jej właściwa rejestracja. Jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną rejestruje się na formularzu rejestracyjnym CEIDG-1. Sama rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS bądź oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników - KRUS.

Wniosek CEIDG-1 składany jest do urzędu gminy lub miasta:

  • osobiście,

  • elektronicznie wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

  • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - profil zaufany ePUAP,

  • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

W przypadku spółek prawa handlowego niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - koszt takiego wpisu wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Założenie działalności gospodarczej a VAT

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się być podatnikiem VAT (lub ma taki obowiązek), oprócz wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej zobowiązany jest wypełnić i złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz rejestracyjny VAT-R. Na formularzu przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. Na tej samej deklaracji podatnicy mogą dokonać rejestracji dotyczącej wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Od 2015 roku rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Został również zniesiony obowiązek uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce uzyskać takie potwierdzenie, powinien wiedzieć, że jego wydanie kosztuje 170 zł.

Koszt zgłoszenia do ZUS

W terminie 7 dni od rejestracji działalności gospodarczej  przedsiębiorca powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz w celu zgłoszenia osoby do ubezpieczeń:

  • ZUS ZUA - jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie działalności to jedyny tytuł do ubezpieczeń),

  • ZUS ZZA - jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (pracuje na etacie i osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne).

Koszt zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatny.