Poradnik Przedsiębiorcy

Unijne znaki towarowe - czym są i ile wynoszą opłaty rejestracyjne?

Nazwa wspólnotowe znaki towarowe przeszła już do historii. Od 23 marca obowiązuje inna -  znaki towarowe Unii Europejskiej, czyli inaczej unijne znaki towarowe. Oprócz nazwy nie zmienia się zbyt wiele, jednak na stronie Urzędu Patentowego RP nie odnajdziemy o tym informacji, dlatego warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.  

Zmiana nazwy na unijne znaki towarowe jest podyktowana faktem, że stare nazewnictwo odwoływało się do Wspólnoty Europejskiej, która formalnie istniała 30 listopada 2009 r. Od końca 2009 r. jej kompetencje przejęła Unia Europejska. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zmieniono nazewnictwo w zakresie własności przemysłowej tak, by odwoływało się do aktualnej nazwy.

Czym są unijne znaki towarowe?

Unijne znaki towarowe są stosowane w handlu do identyfikacji produktów. Mogą składać się z jakichkolwiek znaków graficznych lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają:

  1. odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorców oraz

  2. przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielnej właścicielowi tego znaku towarowego.

W praktyce oznacza to, że:

  1. znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą konkretnego przedsiębiorcę,

  2. znak towarowy odróżnia przedsiębiorcę od konkurencji na rynku,

  3. zarejestrowany znak podlega ochronie i można go rozwijać.

Znakiem towarowym jest oznaczenie, które musi dać się przedstawić w formie graficznej, a które nadaje się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych towarów i usług innego przedsiębiorcy. Najczęściej są to więc nazwa firmy, jej logo lub firmowy symbol.

W kwestii definicji i zakresu, jaki obejmuje rozporządzenie, nie nastąpiła więc żadna zmiana. Nowe rozporządzenie zastąpiło tylko wcześniejszą nazwę wspólnotowych znaków towarowych na unijne znaki towarowe.

Opłaty za unijny znak towarowy

Zmiany możemy natomiast zaobserwować, jeśli chodzi o opłaty rejestracyjne. Ustawodawca obniżył kwoty opłat podstawowych za unijny znak towarowy. Poprzednio opłata dotycząca 3 klas towarowych wynosiła 1050 €. Jeżeli zgłoszenie było realizowane drogą elektroniczną, cena wynosiła 900 €.  

Wysokość obecnych opłat przedstawiamy w poniższej tabelce.

 

Opłata za unijny znak towarowy zgłoszony drogą tradycyjną

1000 €

Opłata za unijny znak towarowy zgłoszony drogą elektroniczną

850 €

Opłata za drugą klasę unijnego znaku towarowego

50 €

Opłata za każdą następną kasę  unijnego znaku towarowego

150 €

Opłaty za przedłużenie ochrony

Obniżenie opłat dotyczy również podmiotów, które chcą przedłużyć okres ochronny na kolejne 10 lat. Przed zmianą za przedłużenie zgłaszane drogą tradycyjną należało zapłacić 1500 €, a zgłoszenie dokonywane drogą elektroniczną kosztowało 1350 €. Aktualnie opłaty za przedłużenie okresu ochronnego wynoszą:

 

Opłata za przedłużenie zgłaszane drogą tradycyjną

1000 €

Opłata za przedłużenie zgłaszane drogą elektroniczną

850 €

Opłata za przedłużenie II klasy unijnego znaku towarowego

50 €

Opłata za przedłużenie każdej następnej klasy

150 €

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej

Kolejną ważną zmianą, o której należy pamiętać, jest zmiana nazwy właściwego organu. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Jeżeli mamy zamiar rejestrować unijny znak towarowy, powinniśmy pamiętać o trzech istotnych zmianach, które weszły w życie wiosną tego roku. Zmienia się:

  1. nazwa ze wspólnotowych znaków towarowych na unijne znaki towarowe,

  2. wysokość opłat za rejestrację i przedłużenie ochrony za unijny znak towarowy,

  3. organ właściwy do rejestracji unijnego znaku towarowego z OHIM (Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) na EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).