0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Z czym wiąże się założenie działalności gospodarczej przez studenta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasy się zmieniają, a w związku z tym zmienia się również styl życia ludzi – w tym tych młodych, kontynuujących naukę. Od kilku lat można zaobserwować trend szybszego uniezależniania się polskich studentów od rodziców. Coraz więcej osób uczących się stawia na samodzielność i podejmuje dodatkowe zatrudnienie. Niestety rynek pracy nie jest przychylny nowym niedoświadczonym pracownikom, szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Znaleźć zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę czy nawet o umowę cywilnoprawną jest coraz trudniej. W jaki sposób można rozwiązać tę patową sytuację? Przedsiębiorczy uczeń może postawić na całkowitą samodzielność. Czy założenie działalności gospodarczej przez studenta wiąże się z dodatkowymi ulgami? Czy można liczyć na ponadwymiarowe programy pomocy? Odpowiadamy w artykule!

Założenie działalności gospodarczej przez studenta z pomocą Inkubatorów Przedsiębiorczości

Każdy student planujący założenie własnej działalności gospodarczej ma możliwość skorzystać z pomocy oferowanej przez Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego młodych przedsiębiorców. Inkubatory mogą pomóc studentowi zakładającemu własną działalność w dokonaniu analizy zapotrzebowania rynku w sektorze, w którym chce wystartować, a także wspierają w poszukiwaniach lokalu dla firmy czy stworzeniu odpowiedniego miejsca pracy.

Korzystanie z usług inkubatora przedsiębiorczości nie ma określonego czasu trwania. Właściciel firmy sam decyduje, kiedy będzie gotowy do samodzielnego prowadzenia działalności. Najczęściej współpraca trwa 3 lata, ale może być krótsza lub dłuższa, w zależności od potrzeb firmy.

Jak student może rozpocząć działalność za pomocą wspomnianych narzędzi? Wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek do wybranego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Samodzielne założenie działalności gospodarczej przez studenta

Nawiązanie współpracy z Inkubatorami Przedsiębiorczości ma wiele plusów, ale nie zawsze jest to odpowiednie rozwiązanie dla każdego studenta planującego założenie własnej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy student chce samodzielnie założyć firmę, zobowiązany jest do:

 • dokonania bezpłatnej rejestracji działalności za pomocą odpowiedniego wniosku CEiDG. We wniosku tym przyszły przedsiębiorca podaje podstawowe dane, m.in.:

  • imię i nazwisko;

  • nr dowodu osobistego;

  • PESEL;

  • NIP (REGON, jeśli jest);

  • imiona rodziców;

  • adres zamieszkania i zameldowania;

  • numer rachunku bankowego;

  • nazwę proponowanej firmy,

  • wybraną formę opodatkowania,

  • adres przechowywania dokumentacji księgowej itp.

We wniosku należy również wskazać termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jednak nie może być on wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Wraz z wnioskiem można również:

 • dokonać rejestracji w ZUS-ie w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. Jeżeli student-przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, to zazwyczaj w pierwszej kolejności ma prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej ZUS (ulga na start),
 • złożyć zgłoszenie VAT-R (obowiązuje od 13 września 2023 roku)

Formularz rejestracyjny taki składa się w urzędzie gminy (osobiście lub listem poleconym). Wniosek można również wypełnić w formie online.

Szczegóły w zakresie wypełnienia oraz złożeniu wniosku CEIDG-1 przy rejestracji działalności omawia artykuł pomocy: Wszystko o CEIDG - ewidencja działalności gospodarczej.

Czy zwolnienie z PIT dla młodych obejmuje również przedsiębiorców?

Ulga dla młodych to preferencja podatkowa, która polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychodów osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnienie to obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, a także przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Limit ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł w danym roku podatkowym. Oznacza to, że jeżeli młody podatnik w danym roku podatkowym osiągnie przychody do tej kwoty, to nie będzie musiał odprowadzać z tego tytułu podatku dochodowego.

Ulga dla młodych obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Jej celem jest zachęcenie młodych osób do podjęcia pracy oraz poprawa ich sytuacji ekonomicznej.

Warto mieć jednak na uwadze, że zwolnienie z PIT dla młodych nie obejmuje również przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów