Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę sprzątającą - praktyczne wskazówki

W związku z prowadzeniem trybu życia "na pełen etat" nie mamy czasu na sprzątanie. Dlatego też, jakby spojrzeć na to od strony przedsiębiorcy - warto pomyśleć nad założeniem firmy sprzątającej, która oferowałaby swoje usługi nie tylko firmom, ale i prywatnym osobom. W Polsce popularność tego typu profesjonalnych firm wzrasta. Przeczytaj, jak założyć firmę sprzątającą?

Ogólna charakterystyka firmy sprzątającej

Firma sprzątająca kojarzy się z niewdzięczną pracą, co jest oczywiście mylnym skojarzeniem. Przyjrzyjmy się więc, czym dokładnie zajmuje się osoba prowadząca taką firmę.

Z oficjalnej definicji wynika, że w ramach prowadzenia firmy sprzątającej podejmowane są czynności związane z oferowaniem usług porządkowych, utrzymania czystości i pielęgnacji terenów. Czynności te firmom zewnętrznym najczęściej zlecają placówki publiczne: banki, szkoły, urzędy i inne, ale nie tylko, bo coraz częściej, ze względu na natłok obowiązków, decydują się na nie osoby prywatne.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy sprzątającej

Do prowadzenia firmy sprzątającej nie jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków, np. posiadanie odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia. Nie wiąże się to również ze zdobyciem koncesji, licencji czy zatrudnianiem specjalistów.

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy sprzątającej

Firmę sprzątającą można prowadzić w każdej formie, dopuszczalna jest zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i spółka cywilna, jawna lub spółka z o.o.. Wyjątek stanowi tutaj spółka partnerska, którą co do zasady mogą utworzyć jedynie wolne zawody.

Jak założyć firmę sprzątającą?

Po wybraniu formy prowadzenia działalności gospodarczej należy ją zarejestrować. Po podjęciu decyzji o założeniu jednoosobowej dzialalności gospodarczej lub spółki cywilnej należy dokonać zgłoszenia na formularzu CEIDG-1, który następnie składa się w urzędzie miasta lub gminy:

  • osobiście,

  • elektronicznie wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

  • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego przez profil zaufany ePUAP,

  • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Jeśli wybierzemy trzecią opcję, dodatkowo należy udać się do urzędu i potwierdzić swoją tożsamość. Po złożeniu wniosku uzyskuje się wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, który jest jednoznaczny z uzyskaniem NIP oraz numeru REGON. Uzyskanie takiego wpisu jest bezpłatne.

Wybierając prowadzenie działalności w formie spółki jawnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, składa się wniosek o wpis do rejestru KRS.

Określenie PKD dla firmy sprzątającej

Numer PKD dla firmy sprzątającej to 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.