0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Wielkość tekstu:

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Nie każdy przedsiębiorca musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które:

  • jako formę rozliczeń z podatku dochodowego wybrały formy zryczałtowane (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa),
  • nie mają prawa do prowadzenia tzw. księgowości uproszczonej i w związku z tym prowadzą księgi rachunkowe (ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w PLN równowartość 1 200 000 euro),
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • wykonują zawód adwokata, ale wyłącznie w zespole adwokackim,
  • sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.

Zwolnienie z prowadzenia KPiR

W wyjątkowych sytuacjach podatnik, który jest zobowiązany do prowadzenia KPiR może zostać z niego zwolniony. Dzieje się tak w przypadku wykonywania określonych rodzajów działalności, ich zakresu oraz ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Jeżeli spełnione są warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia, wówczas naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika może zwolnić go z obowiązku prowadzenia księgi, jak również z prowadzenia poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem KPiR. Co ważne, to od decyzji naczelnika zależy, czy zwolnienie zostanie przyznane (nie musi on pozytywnie rozpatrzyć wniosku podatnika).

Wspomniany wniosek powinien zostać złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być stosowane. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów