0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na wystrój siedziby firmy a koszty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą ponoszą różnego rodzaju wydatki. Począwszy od zakupu towarów skończywszy na wynagrodzeniach dla pracowników. Nie można zapomnieć jednak o wydatkach związanych w wystrojem siedziby, która powinna cieszyć oko nie tylko samego przedsiębiorcy, ale również pracowników oraz kontrahentów. Czy wydatki na zakup kwiatów, dekoracji świątecznych i innych elementów można ująć w kosztach? Sprawdźmy.

Co do zasady, podatnik może ująć w kosztach te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W tym miejscu, generalnie nie widać żadnych przeciwwskazań co do tego by wydatki związane z wystrojem mogły stanowić koszt. Jednak należy pamiętać o art. 23 ust. 1 ust. 23, który mówi, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy podatkowe nie określają co należy rozumieć przez “reprezentację”. Słownikowa definicja jednoznacznie wskazywała na okazałość, ponad przeciętną miarę, wywołanie pozytywnego wrażenia. Więc jeżeli wydatek ten posiada cechy reprezentacji nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów.

 

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-235/07-2/MC, z 13 lutego 2008 r., pozwala na ujęcie tego typu w kosztach firmowych:

„(…)Wydatki na zakup kwiatów ciętych, dekoracji świątecznych i okolicznościowych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. W świetle powyższego uznać należy, iż wydatki te nie wyczerpują wskazanej definicji reprezentacji. Podsumowując, wydatki na zakup kwiatów ciętych do wystroju pomieszczeń Spółki i dekoracji w postaci choinek, lampek, stroików, bombek, pisanek, a także zakup usług dekoratorskich w celu udekorowania budynku i pomieszczeń Spółki z okazji świąt, w opisanym stanie faktycznym i prawnym, mogą być  zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyczyniają się one pośrednio do wzrostu przychodów Spółki, zatem na podstawie art. 15 ust. 4d ww. ustawy, potrącane w dacie ich poniesienia. (…)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów