0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-dowód – jakie zmiany wprowadza nowy dowód osobisty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

4 marca 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia wydawanie tzw. e-dowód osobistyCo należy wiedzieć o nowych dokumentach tożsamości, czyli e-dowodach?

E-dowód - co się zmienia w formie i wyglądzie dokumentu?

W związku z wprowadzeniem tzw. e-dowodu zmienia się wygląd zewnętrzny dokumentu tożsamości. Na nowych dowodach pojawi się oznaczenie informujące, że jest to dowód z możliwością korzystania z funkcji elektronicznej. Z tych dodatkowych funkcji będzie można skorzystać za pomocą kodu zabezpieczającego CAN. Numer ten jest uwidoczniony na pierwszej stronie dokumentu. Z kolei na odwrocie dowodu zapisany jest kod kreskowy, którego funkcją jest, z jednej strony, umożliwienie odczytywania elektronicznie zapisanych w dokumencie informacji, a z drugiej – zabezpieczenie przed dostępem do tych danych osób nieuprawnionych.

Nowy dowód osobisty posiada kod zabezpieczający CAN, umożliwiający odczytywanie dodatkowych danych, oraz kod kreskowy służący ochronie przed dostępem do danych osób nieupoważnionych.

Co się zmienia – warstwa elektroniczna

Zgodnie z nowelizacją, nowe dowody zyskują tzw. warstwę elektroniczną. W dyskietkę wbudowany jest obecnie mikrochip, który umożliwia elektroniczne odtworzenie zapisanych na nim informacji.

Warstwa elektroniczna e-dowodu umożliwia zbliżeniowe odczytywane informacji i uwierzytelnianie się za pomocą dokumentu tożsamości w internecie.

Funkcje dowodu osobistego

Po wejściu w życie nowelizacji dowód osobisty będzie spełniał następujące funkcje:

  • potwierdzenie tożsamości;

  • potwierdzenie obywatelstwa;

  • potwierdzenie uprawnienia do przekraczania granicy określonych państw;

  • elektroniczne podpisywanie dokumentów;

  • uwierzytelnianie się w procesie logowania do profili osobistych;

  • komunikacja z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

E-dowód to dodatkowe funkcje dokumentu tożsamości, takie jak elektroniczne podpisywanie dokumentów czy logowanie do profili zaufanych przy pomocy dowodu.

Wniosek o nowy dowód

Nowelizacja nie przewiduje obowiązku wymiany ważnego „starego” dowodu na e-dowód. Od 4 marca 2019 roku można jednak składać wnioski o wymianę dokumentu, także w przypadku chęci wymiany przed upływem terminu ważności. Taka wymiana nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

Niezależnie od terminu ważności twojego dowodu, w każdej chwili możesz wymienić swój dokument na e-dowód. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami.
Jeśli jednak termin ważności twojego dokumentu tożsamości upłynął, nowy dowód będzie już obowiązkowo zawierał tzw. warstwę elektroniczną.

Wnioski o wydanie dowodów można składać:

  • w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania;

  • przez Internet.

Po nowelizacji zmienił się również wygląd formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego, z uwagi na możliwość podania innych, dodatkowych powodów ubiegania się o wydanie dowodu. Ponadto wniosek uwzględnia zapytanie o zgodę wnioskującego na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego.

Istotne jest również załączenie prawidłowo wykonanego zdjęcia.

Zgłoszenie utraty dokumentu

Warstwa elektroniczna e-dowodu działa bezstykowo i jest wykorzystywana do uwierzytelniania. Jest nośnikiem wielu wrażliwych danych. Zgubienie, uszkodzenie lub kradzież dokumentu z całą pewnością stanowią ryzyko niezgodnego z prawem wykorzystania dokumentu.

Dlatego też w razie utraty dowodu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt bądź w urzędzie gminy, bądź przez internet, tj. poprzez portal obywatel.gov.pl. Usługa elektroniczna pozwala na automatyczne, natychmiastowe unieważnienie dowodu.

Zagrożenia związane z warstwą elektroniczną wymusiły zmiany również w zakresie mobilnej obsługi dokumentu. W razie jego utraty można go natychmiastowo – przez internet – unieważnić.

Istnieje również możliwość zawieszenia dowodu na maksymalnie 14 dni, kiedy masz wątpliwości, czy twój e-dowód jest bezpieczny. Należy jednak pamiętać, że jeżeli e-dowód nie zostanie odblokowany do końca tego okresu, dokument automatycznie zostanie unieważniony. Z kolei cofnięcie zawieszenia spowoduje natychmiastowe przywrócenie ważności dokumentu.

Nowelizacja wprowadziła także możliwość zawieszenia dowodu na 14 dni. Po tym okresie dowód automatycznie utraci ważność.
Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia jest możliwe zarówno za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl, jak i osobiście w urzędzie gminy. Przy czym szybsza jest, co oczywiste, e-usługa.

Ponadto jeżeli zgłosisz kradzież twojego e-dowodu na policję, nie musisz dodatkowo blokować dostępu do dokumentu. Policja automatycznie go unieważni.

Zalecane jest natomiast zgłoszenie utraty e-dowodu w dowolnym banku – po to, by informacja o utracie dokumentu trafiła do międzybankowej bazy. Zapewnisz sobie w ten sposób większą ochronę przed oszustami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów