Poradnik Przedsiębiorcy

Jawność wynagrodzenia w ofercie o pracę? - nadchodzą zmiany

Pod koniec ubiegłych wakacji, posłowie partii Nowoczesna zgłosili projekt zmian, dotyczący jawności wynagrodzeń. Już 15 marca odbędzie się pierwsze czytanie złożonego projektu.

Jakie zmiany dotkną pracodawców?

Główna zmiana zaproponowana w projekcie, dotyczy obowiązku podawania kwot wynagrodzenia proponowanego na danym stanowisku. Kwota ta może być podana w formie „widełek”, jednak w takim przypadku należałoby zaznaczyć informację, że wynagrodzenie to podlega negocjacji.

Jak uzasadniają swój projekt posłowie?

Członkowie partii zgłaszającej projekt wskazują, że głównym celem proponowanych zmian jest walka z dyskryminacją płacową występującą na rynku.

Tak na temat projektu podczas konferencji prasowej wypowiadały się osoby popierające zmiany, które (jak cytuje http://wyborcza.pl) powiedziały:

Chcemy, żeby osoby, które zastanawiają się nad zmianą miejsca pracy, znały reguły i wiedziały, jakiej płacy mogą spodziewać się na danym stanowisku.

Dla gospodarki nasz pomysł ma dwa pozytywne efekty. Po pierwsze, ogranicza asymetrię informacyjną. Wolny rynek i konkurencja działają najlepiej, kiedy wszyscy uczestnicy rynku są poinformowani o tym, co się dzieje. Po drugie, zwiększy mobilność na rynku pracy.

Kto za, kto przeciw?

Projekt zmian podoba się również NSZZ Solidarność, która wskazuje, że jawność wynagrodzenia dobrze wpłynie na cały proces rekrutacji, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników (źródło: https://gloswielkopolski.pl).

Zastrzeżenia do projektu zgłaszają jednak zarówno Sąd Najwyższy, jak i Państwowa Inspekcja Pracy, które doszukały się uchybień w samym projekcie.

Czy zmiany mają szanse na wdrożenie? Z pewnością wiele dowiemy się z dzisiejszego, pierwszego czytania projektu.