0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jawność wynagrodzenia w ofercie o pracę? - nadchodzą zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pod koniec ubiegłych wakacji, posłowie partii Nowoczesna zgłosili projekt zmian, dotyczący jawności wynagrodzeń. Propozycja ta utknęła jednak w komisji nadzwyczajnej. Teraz Koalicja Obywatelska postanowiła wrócić do proponowanej wcześniej reformy.

Jakie zmiany dotkną pracodawców?

Główna zmiana zaproponowana w projekcie, dotyczy obowiązku podawania kwot wynagrodzenia proponowanego na danym stanowisku. Kwota ta może być podana w formie „widełek”, jednak w takim przypadku należałoby zaznaczyć informację, że wynagrodzenie to podlega negocjacji.

Jak uzasadniają swój projekt posłowie?

Członkowie KO wskazują, że głównym celem proponowanych zmian jest stworzenie siatki płac, podkreślając przy tym ważność aspektu informacyjnego, zgodnie z którym pracownicy powinni wiedzieć jakich zarobków mogą się spodziewać na konkretnym stanowisku. Założenie to jest spójne z wizją poprzedniej partii. Warto przypomnieć jak na temat projektu wypowiadali się jego wcześniejsi pomysłodawcy: 

Chcemy, żeby osoby, które zastanawiają się nad zmianą miejsca pracy, znały reguły i wiedziały, jakiej płacy mogą spodziewać się na danym stanowisku.

Dla gospodarki nasz pomysł ma dwa pozytywne efekty. Po pierwsze, ogranicza asymetrię informacyjną. Wolny rynek i konkurencja działają najlepiej, kiedy wszyscy uczestnicy rynku są poinformowani o tym, co się dzieje. Po drugie, zwiększy mobilność na rynku pracy.

KO natomiast przekonuje, że wprowadzone zmiany mogą zniwelować lukę płacową między wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet, a także wpłynąć na transparentność wynagrodzeń. 

Kary za złą informację lub jej brak

Propozycja KO wpłynęła do Sejmu kilka dni temu i zakłada nowelizację przepisów Kodeksu pracy. W projekcie przewidziano kary dla pracodawców, którzy w ogłoszeniu o pracę nie umieszczą informacji o proponowanym wynagrodzeniu. Ponadto kary przewidziano także dla przedsiębiorców, którzy w ogłoszeniu podadzą konkretną kwotę wynagrodzenia, jednak umowa zostanie zawarta na kwotę niższą niż podana w ofercie pracy. Kary mają wynosić od 1000 zł do 30 000 zł.

To czy tym razem projekt zostanie zatwierdzony dowiemy się już w najbliższym czasie. Ustawa miałaby zacząć obowiązywać od 30 lipca 2020 roku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów