0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej - co się z tym wiąże?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Utrzymanie płynności finansowej często nie jest łatwym zadaniem dla osoby posiadającej jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzenie samodzielnie biznesu sprawia, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko – pozyskanie klientów, świadczenie usług, sprzedaż produktów, produkcję (w zależności od rodzaju działalności), windykację należności i regulowanie bieżących zobowiązań, podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych inwestycji czy planowanie rozwoju działalności. Co zatem zrobić, w razie gdy nie radzimy sobie ze wszystkimi obowiązkami i tracimy płynność finansową? Czy zawieszenie działalności gospodarczej to dobre rozwiązanie? Jakie mamy inne opcje na uratowanie biznesu?

Zawieszenie działalności gospodarczej – z czym się wiąże?

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza brak możliwości wykonywania czynności mających na celu osiągnięcie przychodu przez przedsiębiorcę. Oznacza to, że osoba decydująca się na zawieszenie prowadzenia firmy zobowiązana jest na ten czas do wstrzymania się od jakiejkolwiek sprzedaży towarów czy usług. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby w trakcie okresu zawieszenia firmy dokonać sprzedaży środków trwałych czy wyposażenia.

Przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie działalności gospodarczej, może ponosić wydatki mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów, czyli wynikające z umów zawartych przed dniem zawieszenia firmy, takie jak np. czynsz czy rachunki za abonament telefoniczny. Tego typu wydatki stanowią koszt podatkowy. W czasie zawieszenia firmy nie należy natomiast dokonywać odpisów amortyzacyjnych, amortyzacja zostaje wówczas wstrzymana.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia firmy, co oznacza, że należy zapłacić podatki i uregulować zobowiązania wobec swoich kontrahentów.

Art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
„W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”
Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia także przedsiębiorcy z prowadzenia ewidencji księgowej, czyli ewidencjonowania dokonanych transakcji w KPiR.

Nie w każdym przypadku jest możliwe zawieszenie działalności gospodarczej, można to zrobić wyłącznie wtedy, gdy w firmie nie są zatrudnieni pracownicy.

Jeżeli zdecydujemy się na zawieszenie firmy, konieczne będzie złożenie aktualizacji wniosku CEIDG-1, co możemy zrobić osobiście w urzędzie gminy lub miasta albo on-line, nie wychodząc z domu. Zawieszenia działalności gospodarczej dokonujemy na okres co najmniej 30 dni, natomiast górny limit został zniesiony, co oznacza, że firma może zostać zawieszona na czas nieokreślony.

Czy zawieszenie działalności to jedyne rozwiązanie przy utracie płynności finansowej?

Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli zdecydujemy się nawet na chwilowe zawieszenie prowadzenia firmy, to powrót do biznesu może okazać się bardzo trudny, a czasem nawet niemożliwy. W trakcie zawieszenia działalności nie mamy bowiem prawa do wykonywania żadnych czynności mających na celu uzyskanie przychodu, a zatem zmuszeni jesteśmy wstrzymać sprzedaż towarów czy usług. Nasi stali odbiorcy mogą w tym czasie znaleźć innych dostawców. Powrót do prowadzenia działalności po jej zawieszeniu bywa znacznie trudniejszy niż pokonanie chwilowych trudności finansowych, jakie występują w niemal każdym przedsiębiorstwie. Brak środków finansowych na regulowanie bieżących zobowiązań to jeszcze nie powód do zawieszania czy likwidacji biznesu. Przed podjęciem takiej decyzji warto zastanowić się, w jaki sposób możemy pozyskać pieniądze i poprawić sytuację finansową naszej firmy.

Przy utracie płynności finansowej kluczowe jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań. W przeciwnym razie problemy finansowe zazwyczaj narastają, a im większe zobowiązania, tym trudniej przywrócić rentowność w firmie.

Najważniejsze, co musimy zrobić, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy problemy finansowe w naszym przedsiębiorstwie, to dokonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i znalezienie przyczyn zaistniałej sytuacji. Rzeczowa i racjonalna ocena naszych działań biznesowych jest kluczem do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Windykacja należności

Jedną z przyczyn problemów finansowych w firmie jest brak odpowiedniej windykacji należności. Zdarza się, że nasi kontrahenci nie płacą na czas, co sprawia, że i my z uwagi na brak środków finansowych nie możemy regulować terminowo swoich zobowiązań, przez co tracimy dobrych dostawców i stajemy się niewiarygodni na rynku.

Najprostszym sposobem windykacji jest wysłanie do klienta przypomnienia o braku zapłaty albo wezwania do zapłaty. W razie, gdy ten sposób okaże się niewystarczający, należy podjąć bardziej radykalne działania, takie jak skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej czy skierowanie sprawy na drogę sądową.

Ściągnięcie pieniędzy z dłużników to często proces długotrwały, dlatego trzeba mieć na uwadze, że samo zatrudnienie firmy windykacyjnej czy podanie dłużnika do sądu może okazać się niewystarczającym rozwiązaniem w celu szybkiego pozyskania środków potrzebnych na uregulowanie bieżących zobowiązań.

Zdobycie nowych kontrahentów, zwiększenie cen bądź jakości oferowanych produktów

Po wnikliwej analizie naszego biznesu może się również okazać, że przyczyną utraty płynności finansowej jest brak wystarczającej liczby klientów, zbyt niska jakość świadczonych usług bądź sprzedawanych towarów albo zbyt niskie ceny.

Zaniżanie cen przez przedsiębiorców zdarza się najczęściej w początkowej fazie biznesu. Kiedy chcemy przyciągnąć klienta, oferujemy ceny znacznie niższe niż konkurencja, z obawy, że potencjalni kontrahenci nie wybiorą nas ze względu na małe doświadczenie w danej branży. Zazwyczaj takie postępowanie jest błędem, gdyż zaniżając ceny, nie otrzymujemy godziwej zapłaty za wykonane usługi czy sprzedane towary i mimo że mamy wystarczającą liczbę klientów, to zarabiamy mało, a nasze koszty są zbyt wysokie w stosunku do przychodów. Niestety podniesienie cen może wiązać się z utratą bieżących klientów, ale w ogólnym rozrachunku, stosując godziwe stawki, otrzymamy zapłatę, która pozwoli nam utrzymać dobrą sytuację finansową firmy w przyszłości. Jeżeli brakuje nam klientów, warto zainteresować się reklamą i marketingiem.

Jak pozyskać dodatkowe środki na prowadzenie działalności?

Może się także okazać, że brak środków finansowych wynika z nietrafionych inwestycji. Zastanówmy się zatem, czy rozwiązaniem naszych problemów finansowych nie będzie sprzedaż bądź najem składników majątku wprowadzonych do ewidencji środków trwałych.

Inną opcją jest kredyt, pożyczka, limit odnawialny na rachunku bankowym, karta kredytowa, factoring itp., dzięki czemu możemy w szybki i prosty sposób pozyskać dodatkowe środki na prowadzenie działalności. Decydując się na jakąkolwiek formę kredytowania swoich wydatków, należy porównać oferty różnych banków czy firm faktoringowych. Zdarza się, że proponowane warunki znacznie różnią się między sobą, a zbyt duże obciążenie w postaci prowizji i odsetek może odnieść odwrotny skutek – zamiast poprawić płynność finansową, może przyczynić się do jeszcze większych problemów w przedsiębiorstwie.

W jaki sposób pokonać problemy finansowe w firmie?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest łatwe, szczególnie z punktu widzenia zarządzania majątkiem i utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jak widzimy, zawieszenie działalności gospodarczej czy likwidacja firmy to nie jedyne rozwiązanie w razie chwilowego braku środków pieniężnych. Istnieje wiele rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej firmy, przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności warto zatem rozważyć plusy i minusy różnych opcji, takich jak pozyskanie dodatkowych pieniędzy (kredyt, limit w koncie, karta kredytowa), poszerzenie zakresu czynności wykonywanych w ramach działalności czy też rynku zbytu, np. poprzez założenie sklepu internetowego czy świadczenie usług online.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów