Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Kocurek Gabriela

Skarga kasacyjna do NSA - najważniejsze informacje!

Skarga kasacyjna do NSA– najważniejsze informacje Skarga kasacyjna jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym. Przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Kto może wnieść skargę kasacyjną do NSA? Sprawdź! czytaj dalej

Skarga do WSA – kiedy przysługuje i jak ją wnieść?

WSA - skarga Skargę do WSA można złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu. Jednak w przypadku bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania sytuacja wygląda inaczej. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-06-09

Prawo spółek

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej

Emisja akcji w prostej spółce akcyjnej Co powinna określać uchwała o emisji akcji w nowej spółce akcyjnej? Kto ma prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji? Kto zgłasza emisję akcji i jakie należy spełniać warunki? Sprawdź, jak wygląda emisja akcji w prostej spółce akcyjnej! czytaj dalej
2021-06-07

Prawo spółek

Akcje w prostej spółce akcyjnej

Akcje w prostej spółce Jakie są rodzaje akcji w nowej spółce akcyjnej oraz jakie zasady związane są z obrotem tymi akcjami? Kiedy następuje wpis do rejestru akcjonariuszy? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co należy wiedzieć o akcjach w prostej spółce akcyjnej! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych

odpowiedzialność odszkodowawcza Wyrządzenie szkody na rzecz osoby trzeciej obliguje sprawcę do naprawienia szkody. Niekiedy jednak popełnienie czynu niedozwolonego powoduje konsekwencje na gruncie Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach występuje odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy? czytaj dalej

Często mylone pojęcia prawne – co oznaczają?

pojęcia prawne Niektóre pojęcia prawne są do siebie bardzo podobne, wydawałoby się, że nawet takie same. Natomiast patrząc ze strony prawnej mają one inne znaczenia. Niestety często niektóre pojęcia prawne są mylone bądź błędnie wykorzystywane jako zamienniki. czytaj dalej
2021-05-27

Prawo spółek

Odpowiedzialność cywilnoprawna w prostej spółce akcyjnej - na jakich zasadach?

odpowiedzialność cywilnoprawna w prostej spółce akcyjnej Prosta spółka akcyjna jest to nowy, trzeci rodzaj spółki kapitałowej, który zostanie wprowadzony polskiego systemu prawnego. Członkowie zarządu powinni wiedzieć jaka jest odpowiedzialność cywilnoprawna w prostej spółce akcyjnej. Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online?

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online? Zgromadzenie wspólników jest organem odpowiedzialnym za podejmowanie najbardziej kluczowych decyzji w spółce. Czy w związku z dużą odpowiedzialnością może odbywać się zdalnie? Jak wówczas działa? Odpowiadamy na te inne pytania w naszym artkule! czytaj dalej

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - warto wiedzieć!

Wymiana informacji podatkowych pomiędzy krajami UE Czy wiesz, na czym polega wymiana informacji podatkowych z innymi państwami Unii Europejskiej oraz jakie dane i przez kogo są przekazywane w ramach takiej wymiany? Sprawdź, czym jest tzw. "trust" i kiedy składa się oświadczenie o rezydencji podatkowej! czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych w sprzedaży konsumenckiej

Przetwarzanie danych osobowych w sprzedaży konsumenckiej Przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę podlega regulacjom RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych kupujących. Przeczytaj jak powinno wyglądać przetwarzanie danych osobowych przy sprzedaży konsumenckiej! Jakie procedury należy przestrzegać? czytaj dalej