Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

Dochodzenie roszczeń przed sądem na podstawie faktury VAT

Dochodzenie roszczeń przed sądem - czy faktura VAT może być dowodem? Bardzo często zdarza się, że faktura VAT jest jedynym dokumentem na podstawie którego można stwierdzić zaistnienie transakcji. Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń przed sądem na jej podstawie? Co zrobić jeśli dłużnik nie podpisał faktury? czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela – co należy wiedzieć?

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela - dowiedz się więcej! Bardzo częstą decyzją ubezpieczyciela w odpowiedzi na żądanie wypłaty odszkodowania jest decyzja odmowna, bądź wypłata odszkodowania dużo niższego niż oczekiwano. Jak wygląda dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela? Gdzie należy złożyć pozew? czytaj dalej

Czym jest ugoda administracyjna?

Ugoda administracyjna - jakie są strony postępowania? Ugoda administracyjna może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze. Ugodę sporządza upoważniony pracownik w formie pisemnej lub elektronicznej. czytaj dalej
2019-04-29

Prawo pracy

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego – co należy wiedzieć?

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego Czym jest wypadek przy pracy? Co w momencie, kiedy zdarzy się on pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pracy tymczasowej? Na kim wtedy ciążą obowiązki związane z wypadkiem? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Ochrona zdjęć i opisów produktów przed bezprawnym kopiowaniem

Ochrona zdjęć i opisów produktów przed bezprawnym kopiowaniem. Czy jest możliwa? Właściciele sklepów internetowych chcąc się wyróżnić na tle konkurencji przykładają dużą uwagę do zdjęć i opisów oferowanych towarów. Jak wygląda ochrona zdjęć i opisów produktów przed bezprawnym kopiowaniem? Co gdy prawa autorskie zostają naruszone? czytaj dalej
2019-04-26

Prawo spółek

Nieprawidłowa reprezentacja spółki i jej skutki

Nieprawidłowa reprezentacja spółki Nieprawidłowa reprezentacja ma wpływ na sferę wewnętrzną, jak i zewnętrzną w spółce. Kiedy skutkiem błędów w reprezentacji będzie odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki a kiedy bezskuteczność lub nieważność dokonywanych przez spółkę czynności? czytaj dalej
2019-04-26

Prawo pracy

Na czym polega przejście zakładu pracy na innego pracodawcę?

Czym jest przejście zakładu pracy na innego pracodawcę? Art. 231 Kodeksu pracy reguluje przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy? Jakie obowiązki się z tym wiążą? Przeczytaj nasz artykuł, dowiedz się więcej i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika - jakie są? Wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym może być popełnione umyślnie i nieumyślnie. Jakie wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewiduje Kodeks pracy i jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nie oraz jakie kary przewiduje ustawa? czytaj dalej

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – regulacje prawne

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – sprawdź regulacje! Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest ściśle związane z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa. Jakie zmiany w tym zakresie wprowadzają nowe regulacje? Dowiedz się z artykułu czym jest czyn nieuczciwej konkurencji i jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa! czytaj dalej

Znak towarowy - jak uzyskać jego ochronę?

Znak towarowy - jak uzyskać jego ochronę? Sprawdź! Znak towarowy pozwala na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od innego. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny lub słowny. Dowiedz się w jaki sposób można uzyskać prawo ochronne na znak towarowy! czytaj dalej