Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

Zgoda małżonka na czynność prawną – kiedy potrzebna?

Zgoda małżonka na czynność prawną - kiedy? Zgoda małżonka na czynność prawną wymagana jest do dokonania wielu czynności prawnych. Jej brak może prowadzić do określenia nieważności zawieranej transakcji. Jaki jest sposób i termin na wyrażenie zgody? Co w przypadku jednostronnej czynności prawnej? czytaj dalej

Czym jest i kogo dotyczy renta planistyczna?

Renta planistyczna - czym jest? Renta planistyczna jest opłatą, którą powinien uiścić właściciel nieruchomości w momencie jej zbywania, wówczas gdy na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania wartość nieruchomości wzrosła. Ile wynosi opłata planistyczna? Sprawdź! czytaj dalej

Przewlekłość postępowania - jakie mamy prawa?

Przewlekłość postępowania - kiedy złożyć skargę? Na postępowanie, w którym nastąpiło naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, można złożyć skargę o przewlekłość postępowania. Do jakiego sądu należy wnieść skargę? Co powinno znaleźć się w jej treści? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Sprzedaż serwisu internetowego – to nie takie proste!

Sprzedaż serwisu internetowego - o czym pamiętać? Sprzedaż serwisu internetowego jest coraz częściej dokonywaną transakcją. O czym należy pamiętać przy realizacji takiej transakcji? Czy wszystkie elementy wchodzące w skład serwisu należy ująć w umowie sprzedaży? A co z prawami autorskimi? Sprawdź! czytaj dalej

Podwykonawca w robotach budowlanych – co powinien wiedzieć inwestor?

Podwykonawca w robotach budowlanych a sprzeciw inwestora na prace budowlane W ramach procesu budowlanego obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej w relacji inwestor a podwykonawca w robotach budowlanych. Czy wiesz czym jest odpowiedzialność solidarna oraz kiedy odpowiedzialność inwertora jest ograniczona? Dowiedz się! czytaj dalej

Postępowanie sanacyjne a inne postępowania sądowe

Postępowanie sanacyjne - czym się charakteryzuje? Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Jego głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W jakim stopniu postępowanie sanacyjne wpływa na inne postępowania sądowe? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza za negocjowanie w złej wierze

Negocjowanie w złej wierze - jaka odpowiedzialność? Przed zawarciem korzystnej umowy negocjowane są jej warunki przez obie strony kontraktu. Kiedy występuje negocjowanie w złej wierze? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Czym jest służebność osobista w świetle prawa?

Służebność osobista - czym jest? służebność osobista to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Czym dokładnie charakteryzuje się służebność osobista i jakie są jej funkcje? czytaj dalej
2019-06-18

Prawo spółek

Czy możliwa jest likwidacja zadłużonej spółki z o.o.?

Likwidacja zadłużonej spółki - czy jest możliwa? Warunkiem likwidacji spółki z o.o. jest spłacenie przez nią zaciągniętych zobowiązań. Zdarza się jednak, że zobowiązania ciążące na spółce są przedawnione. Czy taki podmiot można wykreślić z rejestru? Czy likwidacja zadłużonej spółki jest możliwa? czytaj dalej
2019-06-14

Ochrona danych

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO a tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa a przepisy RODO Tajemnica zawodowa funkcjonuje w poszczególnych grupach zawodowych między innymi takich jak: adwokaci, lekarze, żołnierze zawodowi czy dziennikarze. Za niedotrzymanie ich grożą kary zgodne z kodeksem karnym Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej