Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub skazanie

Niesłuszne aresztowanie - czy można dostać odszkodowanie? Przedsiębiorco! Zostałeś mylnie zatrzymany bądź skazany? Dotknęło Cię niesłuszne aresztowanie? Możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem! W artykule prezentujemy kiedy przysługuje Ci takie prawo i w jaki sposób możliwe jest otrzymanie odszkodowania. czytaj dalej

Zniesienie współwłasności a zbycie udziałów – co lepsze?

Zniesienie współwłasności - na czym polega? Własność określonej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości może przysługiwać niepodzielnie więcej niż jednaj osobie. W jaki sposób dokonuje się zniesienia współwłasności? Czy zbycie udziałów może być lepszym wyjściem niż zniesienie współwłasności? czytaj dalej

Służebność – kiedy, jak i w jakim celu się ją ustanawia?

Służebność - jakie wyróżnia się rodzaje? Celem zwiększenia możliwości eksploatowania innej nieruchomości ustanawia się na niej służebność. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów służebności, takich jak gruntową, osobistą oraz przesyłu. Sprawdź w naszym artykule czym się charakteryzują! czytaj dalej

Wywłaszczenie nieruchomości – jakie mamy prawa?

Wywłaszczenie nieruchomości - kto dokonuje? Wywłaszczenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób. Czy właściciel nieruchomości otrzyma odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia? Jakie prawa mu przysługują? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym

Opinia biegłego - dowód w sądzie Biegli powoływaniu są przez sąd w procesie cywilnym, gdy do rozstrzygnięcia określonej kwestii niezbędne są wiadomości specjalne. Kto może zostać biegłym sądowym? Czym jest opinia biegłego? Jaką formę powinna przyjąć? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – najważniejsze informacje

Skarga kasacyjna - czym się charakteryzuje? Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia orzeczeń w procesie cywilnym. Kto jest uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej? Od jakich orzeczeń przysługuje skarga i jaki jest termin jej wniesienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zgoda małżonka na czynność prawną – kiedy potrzebna?

Zgoda małżonka na czynność prawną - kiedy? Zgoda małżonka na czynność prawną wymagana jest do dokonania wielu czynności prawnych. Jej brak może prowadzić do określenia nieważności zawieranej transakcji. Jaki jest sposób i termin na wyrażenie zgody? Co w przypadku jednostronnej czynności prawnej? czytaj dalej

Czym jest i kogo dotyczy renta planistyczna?

Renta planistyczna - czym jest? Renta planistyczna jest opłatą, którą powinien uiścić właściciel nieruchomości w momencie jej zbywania, wówczas gdy na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania wartość nieruchomości wzrosła. Ile wynosi opłata planistyczna? Sprawdź! czytaj dalej

Przewlekłość postępowania - jakie mamy prawa?

Przewlekłość postępowania - kiedy złożyć skargę? Na postępowanie, w którym nastąpiło naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, można złożyć skargę o przewlekłość postępowania. Do jakiego sądu należy wnieść skargę? Co powinno znaleźć się w jej treści? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Sprzedaż serwisu internetowego – to nie takie proste!

Sprzedaż serwisu internetowego - o czym pamiętać? Sprzedaż serwisu internetowego jest coraz częściej dokonywaną transakcją. O czym należy pamiętać przy realizacji takiej transakcji? Czy wszystkie elementy wchodzące w skład serwisu należy ująć w umowie sprzedaży? A co z prawami autorskimi? Sprawdź! czytaj dalej