Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

2019-03-21

Prawo spółek

Zaliczka na poczet zysku w spółkach osobowych - jakie są zasady jej przyznawania?

Zaliczka na poczet zysku w spółkach osobowych - jakie są zasady jej przyznawania?  Sprawdź! Możliwość uczestniczenia w zyskach spółki osobowej w trakcie roku obrotowego wywodzi się ze swobody kontraktowania. Zaliczka na poczet zysku może być wypłacona na podstawie wspólnej decyzji wspólników. Jakie zasady rządzą procesem wypłaty zaliczek? czytaj dalej

Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd

Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd Przedsiębiorca działający na rynku, używa określonego oznaczenia. Kto ma prawo korzystać z danej nazwy, kiedy i jakie oznaczenie przedsiębiorstwa podlega ochronie? Co grozi za posługiwanie się nie swoją, cudzą nazwą? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więce czytaj dalej

Nieistniejąca uchwała spółki kapitałowej

Nieistniejąca uchwała spółki kapitałowej Jeżeli np. wspólnicy, członkowie organów spółki zarzucają uchwale niezgodność z prawem lub postanowieniami umowy, mają możliwość wytoczenia powództwa przeciwko spółce o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. Co oznacza nieistniejąca uchwała? czytaj dalej
2019-02-26

Prawo pracy

Stosowanie weksla w prawie pracy – czy jest dopuszczalne?

Stosowanie weksla - czy jest możliwe w prawie pracy? Weksel jest papierem wartościowym, który upoważnia uprawnioną osobę do żądania od dłużnika zapłaty sumy w nim określonej. Czy stosowanie weksla w prawie pracy jest możliwe? Jakie stanowisko w tym zakresie przedstawia Sąd Najwyższy? Sprawdź! czytaj dalej

Jak powinna wyglądać sprzedaż udziału w spółce osobowej?

Sprzedaż udziału - konsekwencje Sprzedaż udziału w spółkach, co do zasady reguluje Kodeks spółek handlowych. Przepisy te regulują, że nie może dojść do transakcji bez wcześniej otrzymanej na piśmie zgody pozostałych wspólników. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2019-02-20

Ochrona danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych na gruncie RODO?

Inspektor Ochrony Danych - powołanie Inspektor Ochrony Danych jest powoływany przez administratora danych osobowych bądź inny podmiot przetwarzający, Jego zadaniem jest pomoc w przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej czytaj dalej
2019-02-14

Prawo pracy

Zasada uprzywilejowania pracownika - na czym polega?

Zasada uprzywilejowania pracownika - czym jest? Zasada uprzywilejowania pracownika wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Na czym polega? W jaki sposób pracodawca może odczuwać jej skutki? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego na temat zasady uprzywilejowania pracownika. czytaj dalej
2019-01-08

Windykacja

Co mówią przepisy o komornikach i egzekucji?

Przepisy o komornikach - zmiany od 2019 roku W styczniu 2019 roku weszły przepisy o komornikach i egzekucji. Przepisy wprowadzają między innymi: niższe koszty komornicze, obowiązek osobistego działania, łatwiejszą skarga na komornika czy działanie tylko na obszarze jednego rewiru. Sprawdź! czytaj dalej

Działalność gospodarcza cudzoziemców

Działalność gospodarcza cudzoziemców spoza UE Działalność gospodarcza cudzoziemców z Unii Europejskiej, jak i spoza niej może być prowadzona w Polsce po spełnieniu wymogów z ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym. Przeczytaj artykuł! czytaj dalej
2018-12-20

Ochrona danych

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO a tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa a przepisy RODO Tajemnica zawodowa funkcjonuje w poszczególnych grupach zawodowych między innymi takich jak: adwokaci, lekarze, żołnierze zawodowi czy dziennikarze. Za niedotrzymanie ich grożą kary zgodne z kodeksem karnym Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej