Ostatnie artykuły autora:

Prawo gospodarcze

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

W niektórych sytuacjach dochodzić roszczeń może nie jedna osoba, ale grupa podmiotów. Jak odbywa się dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym? Kto i w jakich sytuacjach może wszcząć sprawę w postępowaniu grupowym? Odpowiadamy na pytania w artykule!

1 lipca 2022

Prawo pracy

Czy pracodawca może przetwarzać prywatny numer telefonu pracownika lub kandydata do pracy?

Pracodawca ma obowiązek stosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. Czy zatem może przetwarzać prywatny numer telefonu pracownika lub kandydata? Czy potrzebna jest zgoda pracownika? Przeczytaj nasz artykuł na ten temat i dowiedz się!

21 czerwca 2022

Prawa autorskie

Licencja przymusowa na wynalazek - warto wiedzieć

Przepisy prawne regulują zasady licencjonowania praw do wynalazku i znaku towarowego. Jakie wyróżniamy szczególne rodzaje licencji oraz czym jest licencja przymusowa na wynalazek? Odpowiadamy! Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

20 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Umowa podnajmu a obowiązujące zasady jej zawarcia

Jeśli umowa najmu nie zabrania najemcy podnajmu lokalu, to ma on możliwość podnajmu osobie trzeciej. W tym celu nawiązywana jest między stronami umowa podnajmu. Poznaj zasady nawiązywania umowy podnajmu oraz jakie elementy powinna ona zawierać!

17 czerwca 2022

Windykacja

Odmowa rozłożenia długu na raty - warunki formalne

Coraz częściej zdarza się, że dłużnik ma trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Czy wierzyciel ma obowiązek rozlożyć wierzytelności na raty dłużnikowi? Czy może jednak nastąpić z jego strony odmowa rozłożenia długu na raty? Odpowiadamy w artykule!

15 czerwca 2022

Prawo spółek

Odpowiedzialność spółki za popełnienie przestępstwa

Spółki posiadają odpowiedzialność nie tylko cywilnoprawną, ale także i karną. Jakich czynów dotyczy odpowiedzialność spółki za popełnienie przestępstwa? Czym jest podmiot zbiorowy i w jaki sposób odpowiada za czyny zabronione? Dowiedz się z artykułu!

13 czerwca 2022

Ordynacja podatkowa

Środki egzekucyjne organów podatkowych – co może przejąć urząd skarbowy?

Podatnik, który uchyla się odpowiedzialności względem zapłaty zobowiązań podatkowych powinien mieć na uwadze, że mogą wobec niego zostać zastosowane środki egzekucyjne organów podatkowych. Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległych zobowiązań?

3 czerwca 2022

Prawo gospodarcze

Jakie skutki powoduje brak doręczenia aktu oskarżenia?

Akt oskarżenia jest dokumentem, który w swojej treści zawiera zakres, przedmiot oraz kwalifikację dokonanego czynu zabronionego. Czy brak doręczenia aktu oskarżenia pozbawia oskarżonego obrony? W artykule przedstawiamy skutki niedoręczenia aktu oskarżenia

2 czerwca 2022

Prawo pracy

Zatrudnianie cudzoziemców – najczęstsze błędy

Jeżeli pracodawca zatrudnia cudzoziemca, który wykonuje pracę w Polsce i nie zachodzi żaden szczególny wyjątek, pracodawca powinien realizować wobec tego pracownika obowiązki jak wobec pracownika polskiego. Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców? Sprawdź!

31 maja 2022

Prawo gospodarcze

Wyłączenia spod egzekucji komorniczej po zmianach

W kodeksie postepowania cywilnego jest zawarta lista, w której zostały wymienione przedmioty wyłączone z postepowania egzekucyjnego. Dodatkowo została wprowadzona dodatkowa regulacja omawiająca wyłączenia spod egzekucji dla rolników. Sprawdź!

31 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów