Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

Sprzedaż serwisu internetowego – to nie takie proste!

Sprzedaż serwisu internetowego - o czym pamiętać? Sprzedaż serwisu internetowego jest coraz częściej dokonywaną transakcją. O czym należy pamiętać przy realizacji takiej transakcji? Czy wszystkie elementy wchodzące w skład serwisu należy ująć w umowie sprzedaży? A co z prawami autorskimi? Sprawdź! czytaj dalej

Podwykonawca w robotach budowlanych – co powinien wiedzieć inwestor?

Podwykonawca w robotach budowlanych a sprzeciw inwestora na prace budowlane W ramach procesu budowlanego obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej w relacji inwestor a podwykonawca w robotach budowlanych. Czy wiesz czym jest odpowiedzialność solidarna oraz kiedy odpowiedzialność inwertora jest ograniczona? Dowiedz się! czytaj dalej

Postępowanie sanacyjne a inne postępowania sądowe

Postępowanie sanacyjne - czym się charakteryzuje? Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Jego głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W jakim stopniu postępowanie sanacyjne wpływa na inne postępowania sądowe? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza za negocjowanie w złej wierze

Negocjowanie w złej wierze - jaka odpowiedzialność? Przed zawarciem korzystnej umowy negocjowane są jej warunki przez obie strony kontraktu. Kiedy występuje negocjowanie w złej wierze? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Czym jest służebność osobista w świetle prawa?

Służebność osobista - czym jest? służebność osobista to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Czym dokładnie charakteryzuje się służebność osobista i jakie są jej funkcje? czytaj dalej
2019-06-18

Prawo spółek

Czy możliwa jest likwidacja zadłużonej spółki z o.o.?

Likwidacja zadłużonej spółki - czy jest możliwa? Warunkiem likwidacji spółki z o.o. jest spłacenie przez nią zaciągniętych zobowiązań. Zdarza się jednak, że zobowiązania ciążące na spółce są przedawnione. Czy taki podmiot można wykreślić z rejestru? Czy likwidacja zadłużonej spółki jest możliwa? czytaj dalej
2019-06-14

Ochrona danych

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO a tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa a przepisy RODO Tajemnica zawodowa funkcjonuje w poszczególnych grupach zawodowych między innymi takich jak: adwokaci, lekarze, żołnierze zawodowi czy dziennikarze. Za niedotrzymanie ich grożą kary zgodne z kodeksem karnym Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu przed organami administracji

Milczące załatwienie sprawy - kiedy możliwe? Milczące załatwienie sprawy zostało wprowadzone celem zapobiegania przewlekłości postępowań administracyjnych, ich uproszczeniu oraz zredukowaniu kosztów, które generują. Na czym polega i czym się charakteryzuje milczące załatwienie sprawy? czytaj dalej

Wyodrębnienie lokalu i jego sprzedaż - najważniejsze informacje!

Wyodrębnienie lokalu - na czy polega? Aby wprowadzić lokal do obrotu jako odrębną część nieruchomości konieczne jest jego wyodrębnienie. Czym jest wyodrębnienie lokalu? O czym należy pamiętać dokonując sprzedaży lokalu wyodrębnionego? Przeczytaj i sprawdź, jak ustalić odrębność nieruchomości! czytaj dalej

Zwolnienie z długu - jakie są zasady i skutki?

Zwolnienie z długu - czy jest możliwe? Zwolnienie z długu jest umową między wierzycielem i dłużnikiem. Wygaśnięcie zobowiązania następuje poprzez złożenie oświadczenia przez dłużnika o przyjęciu zwolnienia. W jakiej formie zawiera się umowę o zwolnienie z długu i jakie są jej skutki? czytaj dalej