Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Gabriela Kocurek

Dozwolony użytek w prawie autorskim - w jaki sposób chroni twórcę?

dozwolony użytek Głównym celem jakie wprowadzają prawa autorskie jest zapewnienie ochrony dzieła, jak również korzyści majątkowych dla posiadaczy tych praw. Co oznacza dozwolony użytek w prawie autorskim? Czy daje on możliwość korzystania z utworu? Sprawdź! czytaj dalej

Prawa autorskie do programów komputerowych

prawa autorskie do programów komputerowych Prawa autorskie zapewniają ochronę twórczości oraz gwarantują autorowi możliwość decydowania o sposobie korzystania z utworu. Jakie prawa autorskie do programów komputerowych przysługują ich właścicielom? Jakie są zasady ochrony praw twórcy? czytaj dalej

Skarga nadzwyczajna – nowy środek zaskarżenia

Skarga nadzwyczajna Od orzeczeń, które w sposób rażący naruszają prawo i wolność człowieka, przysługuje wniesienie skargi nadzwyczajnej. Jakie podmioty są uprawnione, aby ją wnieść i kiedy można to zrobić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest skarga nadzwyczajna! czytaj dalej

Zakup nieruchomości od syndyka – czy warto?

Zakup nieruchomości od syndyka Często zdarza się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wystawieniem majątku przedsiębiorstw na sprzedaż przez syndyka. Czy zakup nieruchomości od syndyka jest ryzykowny? Sprawdź jak wygląda procedura nabycia takiej nieruchomości! czytaj dalej

Newsletter zgodny z prawem po wprowadzeniu przepisów RODO

Newsletter zgodny z prawem - zasady RODO Newsletter jest jedną z najpopularniejszych form działań marketingowych przedsiębiorstw. Jak powinien wyglądać newsletter zgodny z prawem? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Franszyza integralna i redukcyjna a umowa ubezpieczenia

Franszyza integralna a franszyza redukcyjna Jednymi z wykorzystywanych klauzul umownych stosowanych podczas zawierania umów ubezpieczenia jest franszyza integralna oraz franszyza redukcyjna. W jaki sposób zapisy te ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela? Przeczytaj czym się charakteryzują! czytaj dalej

Partycypacja w nieruchomości w ramach TBS

Partycypacja w nieruchomości TBS Kto może zostać najemcą lokalu wybudowanego przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Na czym polega partycypacja w nieruchomości oraz czym jest kwota partycypacji? Jak wysoki może być zwrot z partycypacji w nieruchomości? Odpowiedzi w artykule! czytaj dalej

Mandant - kim jest i jakie pełni obowiązki?

Mandant - jakie ma uprawnienia? W obrocie prawnym możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności. Osobą, której udziela się takiego pełnomocnictwa może być mandant. Jak tłumaczy się słowo mandant w określonym kontekście znaczeniowym? Więcej w artykule! czytaj dalej

Postępowanie uproszczone - kiedy się stosuje?

Postępowanie uproszczone - przykłady Jednym ze sposobów na rozstrzygnięcie niektórych spraw cywilnych jest postępowanie uproszczone. Jakie sprawy mogą być rozpatrywane w ramach tego postępowania? Jakie wprowadza ograniczenia i reguły? W artykule tłumaczymy kiedy się je stosuje! czytaj dalej

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub skazanie

Niesłuszne aresztowanie - czy można dostać odszkodowanie? Przedsiębiorco! Zostałeś mylnie zatrzymany bądź skazany? Dotknęło Cię niesłuszne aresztowanie? Możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem! W artykule prezentujemy kiedy przysługuje Ci takie prawo i w jaki sposób możliwe jest otrzymanie odszkodowania. czytaj dalej