0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrata portfela – jakie dokumenty należy zastrzec?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Utrata portfela nie zawsze musi wiązać się z jego kradzieżą, czasami wynika ze zwykłego roztargnienia, pozostawienia go w kasie biletowej na dworcu, w sklepie czy nawet zapodziania go w domu. W każdej jednak sytuacji dla własnego bezpieczeństwa, w szczególności tego finansowego, najlepiej nie czekać i od razu zastrzec wszelkie znajdujące się w portfelu dokumenty. Na szczęście wyrobienie duplikatów większości z nich jest nieodpłatne, a procedura nieskomplikowana. Gdzie zastrzec dokumenty i jak wyrobić nowe? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Oczywiście utrata portfela, nawet gdy nie mieliśmy w nim znacznej ilości gotówki, a z rachunków bankowych nie zniknęły środki, jest sytuacją stresową. Najlepiej więc zabezpieczyć się zawczasu na wypadek zgubienia czy kradzieży portfela. Warto więc dokładnie przejrzeć jego zawartość i zweryfikować, co jest dla nas niezbędne w czasie wykonywania codziennych czynności, np. zakupów czy załatwiania spraw w urzędach. Najpewniej nikt w obawie przed utratą portfela nie zrezygnuje z przechowywania w nim gotówki, kart debetowych i kredytowych czy dowodu osobistego. 

Jednakże oprócz wyżej wymienionych dokumentów zdarza się, że przetrzymujemy w portfelu wiele innych, osobistych i subiektywnie ważniejszych rzeczy, np. pamiątki, zdjęcia czy inne bezcenne dla nas drobiazgi. Warto przenieść owe „drogocenności” do trzymanego w oddzielnym miejscu etui, które nie będzie używane tak często jak portfel, a przez to nie będzie narażone w tak wysokim stopniu na utratę. To samo dotyczy dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy czy też legitymacji studenckiej – dokumenty te mogą być przechowywane w osobnym etui, które będzie zabierane ze sobą jedynie w razie potrzeby poruszania się samochodem czy podróży komunikacją publiczną, np. PKP (obecnie nie ma obowiązku posiadania w czasie jazdy samochodem dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, zaleca się jednak wykonanie zdjęcia telefonem komórkowym tych dokumentów w razie potrzeby spisania oświadczenia w sprawie kolizji komunikacyjnej). 

Dodatkowo należy wystrzegać się przechowywania w portfelu haseł i kodów do rachunków bankowych, kart kredytowych czy kont mailowych. Posiadanie powyższych informacji w portfelu w razie jego straty może doprowadzić nie tylko do obowiązku wyrobienia nowych dokumentów, lecz także do utraty wszystkich środków finansowych oraz wycieku istotnych danych. Dobrym pomysłem jest również nieprzetrzymywanie w portfelu ważnych rachunków, paragonów czy faktur. W razie utraty portfela złożenie reklamacji czy wykonanie czynności księgowych może okazać się znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.  

Utrata dowodu osobistego

Zgubienie dowodu osobistego należy jak najszybciej zgłosić. Można tego dokonać w urzędzie gminy (miasta) lub na rządowej stronie internetowej za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jeżeli natomiast dowód został ukradziony, najlepszym wyjściem jest zgłoszenie tego faktu na policji, wówczas nie będzie już potrzeby zgłaszania utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia kradzieży. 

Utratę dokumentu tożsamości można zgłosić również w banku. Nie musi być to nawet bank, w którym posiadamy rachunek. Po zgłoszeniu utraty dowodu osobistego jego seria i numer zostaną wprowadzone do międzybankowej bazy dokumentów zastrzeżonych. Dzięki temu wszystkie banki będą wiedziały, że osoba posługująca się tym dokumentem nie jest jej właścicielem. Dokument zastrzec można w placówce banku lub na infolinii, przy czym w przypadku wyboru drugiego wariantu należy wybrać infolinię banku, w którym prowadzony jest nasz rachunek, inaczej konsultant nie będzie w stanie nas zidentyfikować. 

Jeżeli natomiast dowód osobisty został zgubiony za granicą, utratę należy zgłosić w konsulacie – można tego dokonać osobiście lub listownie.

W przypadku, gdy istnieje pewność, że dowód nie został skradziony i może się jeszcze odnaleźć, jego właściciel może skorzystać z czasowego zawieszenia dokumentu tożsamości. Wówczas w przypadku jego odnalezienia będzie możliwość wycofania zawieszenia i dalszego posługiwania się tym dokumentem.
Po zgłoszeniu dowodu osobistego należy udać się do urzędu gminy (miasta) i złożyć wniosek o wystawienie bezpłatnego zaświadczenia o utracie dokumentu. Zastąpi ono dokument tożsamości do czasu wydania nowego. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest nieodpłatne. Jedynym kosztem może być wywołanie nowych zdjęć – przydadzą się one również do wyrobienia innych dokumentów, np. prawa jazdy. Jeżeli jednak zdecydujemy się na wyrobienie dowodu za pośrednictwem rządowej strony internetowej, wystarczające będzie zdjęcie w formie pliku jpg. 

Utrata kart płatniczych

Po utracie portfela priorytetową czynnością powinno być zgłoszenie tego faktu w banku, w którym posiadamy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz kredytowy. Do momentu zgłoszenia zagubienia lub kradzieży kart, bank nie bierze odpowiedzialności za utratę środków z prowadzonych kont. Dokonać tego można w placówce, przez infolinię lub przez bankowość internetową. 

Procedury blokowania kart oraz wydawania nowych są zależne od wewnętrznych regulaminów tych instytucji, jednakże kwestię zastrzeżeń banki traktują priorytetowo, dlatego też proces ten powinien być szybki i nieskomplikowany. Wydanie nowych kart zazwyczaj trwa kilka dni i w zależności od banku może być bezpłatne lub wiązać się z dodatkowymi kosztami. 

Utrata dowodu rejestracyjnego samochodu

Zgubiony dowód rejestracyjny obecnie nie stanowi tak dużego problemu jak jeszcze kilka miesięcy temu, gdyż wszystkie informacje o pojeździe znajdują się w systemie CEPiK. Mimo to w przypadku jego utraty jak najszybciej należy wyrobić nowy. Wszystkie formalności związane z wyrobieniem dowodu jesteśmy w stanie załatwić w Wydziale Komunikacji i Transportu znajdującym się przy urzędzie starostwa. W urzędzie należy zgłosić utratę dokumentu, złożyć wniosek o wtórnik dowodu oraz pozwolenie czasowe. W tym celu trzeba przedstawić kartę pojazdu, tablice rejestracyjne oraz wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzoy przez stację kontroli pojazdów, w celu określenia kolejnego przeglądu technicznego. Jeżeli pojazd jest własnością kilku osób, należy mieć przy sobie stosowne upoważnienia do dokonania powyższych czynności.

Proces wydania nowego dowodu rejestracyjnego może trwać do 30 dni. Koszt wydania wtórnika to 54,50 zł. Jeśli natomiast w tym czasie zamierzamy użytkować pojazd, należy opłacić również pozwolenie czasowe, którego koszt to dodatkowe 13,50 zł. Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy urzędu. W przypadku wybrania drugiej możliwości potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeżeli po zgłoszeniu utraty dowód rejestracyjny się odnajdzie, nie możemy go używać czy schować „do szuflady”. Dokument ten jesteśmy zobowiązani zwrócić do urzędu, który wydał wtórnik.

Utrata prawa jazdy

Utratę prawa jazdy należy również zgłosić w Wydziale Komunikacji i Transportu znajdującym się przy urzędzie starostwa. Analogicznie do powyższego wraz ze zgłoszeniem należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika. 

Wydanie wtórnika prawa jazdy standardowo trwa do 9 dni roboczych, może jednak przeciągnąć się nawet do 2 miesięcy, jeżeli urząd będzie zobowiązany do wyjaśnienia sytuacji kierowcy, np. w przypadku wydanego wobec właściciela auta orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów. Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy urzędu. W przypadku wybrania drugiej możliwości potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku. 

Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy przygotować:

  • aktualne zdjęcie;

  • potwierdzenie opłaty za wtórnik;

  • dowód osobisty albo paszport;

  • w przypadku cudzoziemca – paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca albo zgodę na pobyt tolerowany;

Do czasu wydania nowego prawa jazdy nie można prowadzić pojazdów. Prowadzenie samochodu (motocykla itd.) bez ważnego prawa jazdy grozi mandatem 50 zł, natomiast w razie kolizji wysokość kary może być znacznie wyższa. Co więcej, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia kwoty należnego ubezpieczenia.

Utrata legitymacji studenckiej

W przypadku zgubienia legitymacji studenckiej należy zgłosić ten fakt w dziekanacie uczelni. Wraz z oświadczeniem o zagubieniu legitymacji składa się wniosek o wydanie jej duplikatu. Dołącza się do niego dowód wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu zależna jest od samej uczelni i jej regulaminów wewnętrznych. Zazwyczaj jednak oscyluje ona w granicach 20 zł. 

Utrata portfela – podsumowanie

Zgubienie lub kradzież portfela nigdy nie jest miłym przeżyciem, potrafi doprowadzić do wielu stresujących sytuacji (np. wizyta w jednostce policji), a sam proces wyrobienia nowych dokumentów może być czasochłonny i dość kosztowny. 

Jednak po zauważeniu utraty portfela nie można zwlekać ze zgłoszeniem straty przechowywanych w nim dokumentów, gdyż każda minuta podnosi stopień ryzyka utraty środków znajdujących się na rachunkach bankowych (do momentu zablokowania kart bank nie odpowiada za utracone środki klienta). Nawet jeżeli wydaje się nam, że niemożliwa była kradzież portfela, a jedynie gdzieś go zapodzialiśmy, radzimy zastrzec dowód osobisty oraz karty płatnicze. Może to uchronić przed wieloma nieprzyjemnymi niespodziankami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów