0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA w 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z wejściem w życie zmian wprowadzających tzw. Mały ZUS plus można było się spodziewać, że konieczna będzie aktualizacja druków w ZUS. Przeczytaj i dowiedz się, jakie zmiany czekają nas w deklaracjach i czy będzie nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA w 2020?

Dlaczego wprowadzana jest zmiana?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 4 grudnia 2019 opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma on za zadanie zmienić obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. 

Zmiany te spowodowane są wprowadzeniem Małego ZUS plus, który zakłada konieczność przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi, dodatkowych danych takich jak:

  • uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy;

  • formy opodatkowania obowiązującej w ubiegłym roku kalendarzowym.

Nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA?

Projekt zakłada wprowadzenie nowych druków ZUS DRA cz. II oraz RCA cz. II, które składa się za osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, korzystające z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Druk DRA cz. II składa osoba, która opłaca składki wyłącznie za siebie. Natomiast ZUS RCA cz. II to imienny raport wypełniany, gdy przedsiębiorca opłaca również składki za innych ubezpieczonych. W nowych drukach dodano nowe pozycje:

  1. pole 03 w bloku III, gdzie wprowadza się informacje o dochodzie z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy;

  2. blok IV w którym wprowadza się informacje o:

  • formie opodatkowania obowiązującej w ubiegłym roku kalendarzowym (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych),
  • przychodzie i dochodzie osiągniętym w okresie korzystania z danej formy opodatkowania.

Zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia

Projekt zakłada także zmianę w załączniku nr 24 do rozporządzenia w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem”. Dzięki czemu kody zmieniają swoje brzmienie:

05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu;

05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory druków oraz dostosowuje kody tytułu ubezpieczenia do nowych zmian w prawie. Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe złożenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do małego ZUSu plus. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku, jednak pierwszy nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA cz. II będzie składany dopiero w lutym 2020 r. , czyli razem z deklaracją DRA za styczeń 2020 r. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów