0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa cesji wierzytelności - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa cesji wierzytelności - definicja

Umowa cesji wierzytelności, zamiennie nazywana przelewem wierzytelności to umowa zawierana przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem). Na mocy umowy cesjonariusz nabywa wierzytelność, która należała do cedenta.

Warto wiedzieć, że cesja to tzw. czynność prawna rozporządzająca - na jej mocy przenoszone jest bowiem prawo podmiotowe (wierzytelność) z jednego podmiotu na inny. Umowa cesji wierzytelności należy także do czynności prawnych kauzalnych. Oznacza to, że jej ważność jest zależna od istnienia zobowiązania do dokonania przysporzenia w drodze przeniesienia wierzytelności.

W przypadku wcześniejszego stwierdzenia wierzytelności pismem, jej przeniesienie na cesjonariusza powinno nastąpić w tej samej formie dla celów dowodowych (ad probationem).

Uwaga!

Zgodnie z  art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią bez zgodny dłużnika, chyba że byłoby to niezgodne z:

 • ustawą (np. art. 449 k.c.),

 • zastrzeżeniem umownym,

 • właściwością zobowiązania (np. art. 903 k.c.).

 

Wraz z wierzytelnością, na nabywcę przechodzą wszystkie prawa z nią związane, w tym roszczenia o zaległe odsetki. Warto także wiedzieć, że istnieje możliwość przelewu wierzytelności przedawnionej. Ta czynność nie może jednak wynikać z nieważnego zobowiązania.

Umowa cesji wierzytelności - co powinna zawierać?

Przed sporządzeniem umowy cesji, obie strony powinny mieć świadomość, że czynność ta nie może pogarszać sytuacji prawnej dłużnika. Zmiana obejmuje w tym wypadku tylko wierzyciela - do jego rąk powinno zostać spełnione świadczenie. Cedent natomiast jest zobowiązany poinformować dłużnika o dokonanej zmianie.

Elementy prawidłowo sporządzonej umowycesji wierzytelności:

 • data i miejsce zawarcia umowy,

 • określenie stron umowy - cedenta (obecnego wierzyciela) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela),

 • oświadczenie cedenta o tym, że wierzytelność przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu,

 • zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności,

 • określenie momentu przeniesienia wierzytelności,

 • określenie ceny wierzytelności,

 • klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika,

 • załącznik w postaci dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności.

Do pobrania:

Wzór umowy cesji wierzytelności.pdf
Wzór umowy cesji wierzytelności.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów