0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pakiet tarczy antykryzysowej - czy został przyjęty przez rząd?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W nocy z dnia 27 na 28 marca posłowie przyjęli pakiet tarczy antykryzysowej. Zaproponowane w nim przepisy mają za zadanie walczyć ze skutkami jakie niesie epidemia koronawirusa. Teraz tarczą antykryzysową zajmie się Senat. Ustawa najprawdopodobniej zostanie jeszcze w tym tygodniu opublikowana w dzienniku ustaw.

Jak wskazuje sam premier Mateusz Morawiecki:
“Każdy dzień zwłoki oznacza dziesiątki tysięcy bezrobotnych”

Co przewiduje pakiet tarczy antykryzysowej?

Jak wskazuje MF na stronie gov.pl, pakiet przewiduje między innymi:

 • zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;

 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. 

 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;

 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS); 

 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;

 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

 • ułatwienia dla branży turystycznej;

 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;

 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

 • gwarancje de minimis z BGK;

 • dopłaty BGK do odsetek;

 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Pakiet tarczy antykryzysowej - odroczy również niektóre obowiązki!

Dzięki zawartym w ustawie przepisom pozwalającym w większości przypadków w drodze rozporządzenia do zmiany terminu wejścia niektórych obowiązków podatkowych, przewidziane zostało odroczenie m.in. następujących obowiązków:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;

 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;

 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);

 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;

 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;

 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Jak można zauważyć, zapowiadana jest duża ilość zmian i uproszczeń dla podatników. Podkreślić należy, że ustawa trafiła do senatu i może jeszcze ulec modyfikacjom zatem niektóre z założeń mogą ulec zmianie. Podatnicy apelują aby zwolnienie z płacenia składek ZUS było warunkowane dochodem a nie przychodem firmy. Mamy nadzieję, że do tego postulatu przychyli się rząd przy dalszych działaniach nad ustawą.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów