0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka Nowej Szansy pomocą dla podupadających firm!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uchwalony w ostatnim czasie system pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony jako Polityka Nowej Szansy, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw. Będą mogli z niej skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy znajdują się kłopotach finansowych. Polityka Nowej Szansy przewiduje rozwiązania z myślą o właścicielach małych i średnich firm, narażonych na trudności na poszczególnych etapach prowadzenia biznesu.

Czym jest Polityka Nowej Szansy?

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Polityka Nowej Szansy, to ustawa przewidująca pomoc długofalową, przeznaczoną dla przedsiębiorców, znajdujących się w kryzysie. To kompleksowe rozwiązanie przeznaczone jest również dla tych przedsiębiorców, którzy ponownie zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Polityka Nowej Szansy oferuje wsparcie zarówno w formie finansowej jak i eksperckim, w przypadku realizowania planów naprawczych.
Przekaz ma dotyczyć również ogółu społeczeństwa, ponieważ ma na celu uświadomienie, że przy przewidywaniu kryzysu lub jego wystąpieniu, należy otwarcie zwracać się o pomoc.
Jak zatem wynika, Polityka Nowej Szansy przeznaczona jest dla firm, będących w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęły wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie mogła być skierowana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją.

Na czym polega Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy opiera się na trzech mechanizmach wsparcia:

  • pomoc na ratowanie - gdzie wysokość pożyczki będzie przydzielana w sposób indywidualny dla sytuacji każdego przedsiębiorcy. Co do zasady, udzielana w ramach pomocy pożyczka będzie przydzielana na okres 6 miesięcy. Taka forma pomocy ma zapewnić przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Natomiast w przypadku, gdy sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne - tutaj podobnie jak w pomocy na ratowanie, wysokość udzielanej pomocy będzie zależeć od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, a udzielane wsparcie będzie mogło być traktowane jako kontynuacja pomocy na ratowanie, przyjmując postać dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Oferowane wsparcie jest przeznaczone dla przesiębiorców, którzy potrafią samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.

Te dwa rozwiązania stosowane są we wczesnej fazie kryzysu.

  • pomoc na restrukturyzację przeznaczona dla firm znajdujących się w poważnej sytuacji finansowej, a warunkiem otrzymania pomocy jest wdrożenie przygotowanego wcześniej planu restrukturyzacyjnego). W tym przypadku, Polityka Nowej Szansy, przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan.

Jak informuje Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przedsiębiorstwa z sektora MSP będą mogły skorzystać ze wszystkich trzech rozwiązań łącznie, natomiast duże podmioty - tylko z pierwszego i trzeciego.
W najbliższym czasie, ma zostać udostępniony przewodnik, który ma być pomocny podczas wypełniania wniosku. Ponadto, do obsługi przedsiębiorców, mają zostać zatrudni doradcy restrukturyzacyjni, którzy mają służyć wsparciem w procesie załatwiania formalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów