Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Praca na część etatu? Sprawdź, jakie masz uprawnienia!

Praca na część etatu to z jednej strony krótszy dobowy czas pracy, a z drugiej niższe wynagrodzenie. Ile zyskasz, a ile stracisz będąc zatrudnionym na część etatu? Pamiętaj, że szef nie może naruszyć zasad równego traktowania przez dyskryminację takiej osoby. Inaczej będzie zobowiązany zapłacić odszkodowanie.

Praca na część etatu

W przyjętym okresie rozliczeniowym, czas pracy zasadniczo nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę, a tym samym 40 godzin w 5-dniowym tygodniu (w trybie od poniedziałku do piatku). Jednakże w przypadku ustalania warunków zatrudnienia na część etatu, obowiązuje swoboda i dowolność. Nie ma reguł odnośnie konfiguracji dni pracujących i wolnych. W tej kwestii najważniejsze jest porozumienie między pracodawcą, a pracownikiem.

Uwaga!

Przy skracaniu wymiaru czasu pracy, ustawodawca wprowadził ograniczenia dla pracowników uprawnionych do skorzystania z urlopu:

  • rodzicielskiego lub macierzyńskiego - mają oni możliwość zatrudnienia w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego czasu pracy,

  • wychowawczego - mogą wnioskować o obniżenie etatu poniżej połowy pełnego.

Część etatu a wymiar urlopu

Przy niepełnym etacie, limit urlopu nie jest niższy, lecz jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Obliczając zatem ilość dni wolnych, przysługujących pracownikowi na wypoczynek w okresie jego zatrudnienia, za spore ułatwienie uznaje się możliwość rozliczania godzinowego.

Przykład 1.

Pracownik X zatrudniony jest na ⅛ etatu, a wymiar urlopu wynikający z jego łącznego stażu pracy wynosi 20 dni. W takim przypadku, mając na uwadze proporcjonalnie obniżony wymiar pracy, będą mu przysługiwały 3 dni urlopu (1/8 z 20 dni wynosi 2,5). Zgodnie z Kodeksem pracy niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia.

Uwaga!

Urlop udzielany jest na dni, w których jest świadczona praca.

 

Przykład 2.

Pan Z pracuje od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie i wnioskuje o tydzień urlopu - wykorzysta dwa dni z przysługującego mu limitu, gdyż będzie potrzebować 15 godzin urlopu wypoczynkowego (5 dni x 3 godziny/dzień), co odpowiada 2 dniom (ponieważ 15 godzin dzielone na 8 godz. daje wynik 1,875 czyli w zaokrągleniu 2 dni urlopu).

Praca na część etatu a nadgodziny

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić dodatek za nadgodziny osobie, która przepracuje w danym dniu powyżej 8 godzin, niezależnie od wielkości etatu na jaki została zatrudniona -pół czy cały.  

Przykład 3.

Pani A pracuje codziennie po 6 godzin. Czasem zdarza się, że musi zostać w pracy dłużej, co oznacza, że w niektóre dni jest w stanie faktycznie przepracować 7 lub 8 godzin. Co prawda Pani A przysługuje wynagrodzenie za godzinę czy dwie ponad określony wymiar, jednak to czy dostanie za nie dodatki, zależy od postanowień wynikających z treści zawartej umowy między nią a pracodawcą.