0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja samochodu firmowego przez Internet

Wielkość tekstu:

Właściciele, którzy dopiero co zakupili samochód osobowy, albo jakikolwiek inny pojazd nie muszą się obawiać stania w długich kolejkach do okienek, aby dokonać jego rejestracji. Bowiem od stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wprowadzająca możliwość rejestracji pojazdów drogą elektroniczną.

Organ rejestrujący

Jak stanowi powyższe rozporządzenie organem dokonującym rejestracji samochodów w ten sposób są starostwa powiatowe. Udostępniają na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej adresy elektronicznych skrzynek podawczych, na które należy przesyłać wymagane wnioski wraz z załącznikami.

Złożenie wniosku

Do złożenia wniosku w celu rejestracji samochodu potrzebne jest założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca. W pierwszej kolejności konieczne jest określenie rodzaju konta, czy konto będzie dla osoby prywatnej, czy dla firmy. Będzie to miało znaczenie przy podawaniu kolejnych danych. Podczas rejestracji konta firmowego konieczne jest podanie:

  • pełnej nazwy firmy,

  • numer REGON bez odstępów i bez znaków innych niż cyfry,

  • numer NIP bez odstępów i bez znaków innych niż cyfry.

Po przejściu etapu rejestracji konta właściciel ma możliwość składania wniosków za pośrednictwem przyjaznego dla użytkowników kreatora. Na wstępie należy wybrać właściwy urząd miasta, do którego powinien zostać skierowany wniosek oraz rodzaj sprawy. Po weryfikacji poprawności danych we wniosku, następuje kilka etapów podawania dodatkowych informacji potrzebnych do rejestracji pojazdu. Na koniec rejestrujący może zobaczyć podgląd wniosku i dołączonych załączników, które następnie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePuap. Kwalifikowany podpis jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Do wymaganych dokumentów, które powinno się załączyć należą m.in.: dowód własności pojazdu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był zarejestrowany oraz elektroniczne potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat. Ustawodawca dopuszcza również  zamieszczanie cyfrowych zdjęć tablic rejestracyjnych. W przypadku kiedy wniosek zostanie nieprawidłowo wypełniony bądź niektóre z dokumentów nie zostaną dołączone, właściciel zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia braków drogą elektroniczną.

Warto również podkreślić, że dowodem własności może także być faktura elektroniczna od komisu lub dealera samochodowego, jeśli spełnia wymagania rozporządzenia MF o fakturze elektronicznej. Bowiem wydziały komunikacji podlegające samorządom mają obowiązek respektowania e-faktur jako dokumentów potwierdzających własność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów