0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 2.0 – pracodawca wyśle na urlop bez zgody pracownika?

Wielkość tekstu:

1 kwietnia weszła w życie ustawa, która ma za zadanie pomóc polskim firmom, pracodawcom i pracownikom, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Nie minęło kilka dni, a do sejmu trafił nowy projekt – tarcza 2.0, który ma uzupełnić i poszerzyć obecnie obowiązującą ustawę. Choć dopiero ruszył proces legislacyjny tarczy 2.0, to już odbija się szerokim echem wśród wszystkich zainteresowanych.

Projekt nowej tarczy (2.0) powstaje w Ministerstwie Rozwoju kierowanym przez Jadwigę Emilewicz. Równolegle powstaje inny projekt – korekta do tarczy 1.0, czyli projekt 1.1.

Tarcza 1.1 – co zawiera? 

Tarcza 1.1 ma na celu skorygowanie i rozszerzenie ulg, jakie zawiera pierwotna tarcza. Jej przeznaczeniem jest oferowanie wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Na stronie https://www.gov.pl/ 7 kwietnia pojawiły się nowe propozycje, jakie ma zawierać tarcza 1.1.Najważniejsze z nich to: 

  • Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

  • Zwolnienie z ZUS dla większych firm – rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Po zmianach z umorzenia składek skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób.

  • Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców – pożyczka dla podmiotów niezatrudniających pracowników. 

Jak widać, projekt ustawy tarczy antykryzysowej 1.1 zawiera nowe rozszerzone formy wsparcia. Szczególnie ważne jest rozszerzenie katalogu firm, które mogą skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Może to stanowić sporą pomoc dla firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. 

Tarcza 2.0 da możliwość wysyłania na urlopy bez zgody?

Jak już wcześniej wspomniano, równolegle powstają dwa akty prawne – tarcza 2.0 oraz tarcza 1.1. Jak donosi  portal money.pl, w tarczy 2.0 może znaleźć się kontrowersyjny zapis. Mianowicie taki, że pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na przymusowy 14-dniowy urlop bez jego zgody. Co ważne, urlop ten będzie mógł pochodzić z limitu bieżącego, nie zaś zaległego. Warto nadmienić, że do tej pory pracodawcy mogli wysłać pracownika na urlop przymusowo, jednak obejmowało to jedynie urlop zaległy czy wykorzystanie urlopu w czasie wypowiedzenia umowy o pracę. Czy pracowników czekają przymusowe wakacje? Tego z pewnością dowiemy się w najbliższym czasie. Takie rozwiązanie jest bardzo kontrowersyjne i już wzbudza emocje. Jak twierdzi Andrzej Radzikowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ): „Podchodzimy do tego pomysłu sceptycznie. Te przymusowe urlopy to kolejny przykład przerzucenia kosztów kryzysu na pracownika!”. Wielu związkowców również podchodzi do tego rozwiązania bardzo krytycznie. Pozytywny odbiór tego pomysłu można odnotować wśród przedsiębiorców. 

Tarcza 2.0 oraz tarcza 1.1 mają na celu rozszerzenie pakietu dla przedsiębiorców. Czy kolejne rozwiązania uchronią pracodawców i przedsiębiorców przed skutkami koronawirusa? Tego nie wie nikt. Rozwiązanie dotyczące wysyłania na przymusowe urlopy, choć dyskusyjne, ma na celu ochronę miejsca pracy. Czy przymusowe wakacje staną się rzeczywistością? Jak na ten pomysł zareagują pracownicy? Projekty są w trakcie prac legislacyjnych, tak więc dowiemy się o tym już niedługo. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów