0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikropożyczka 5000 zł ma błędy interpretacyjne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

31 marca 2020 roku została podpisana ustawa wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową. Wśród dobroci jakie wprowadza dla przedsiębiorców wyróżnić można skorzystanie z mikropożyczki 5000 zł. Mogą z niej zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, skorzystać mikroprzedsiębiorcy. Więc jakie błędy popełnił ustawodawca? Opisujemy!

Interpretacja mikroprzedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro [...].

Analizując powyższy zapis należy zwrócić uwagę, że mniej niż 10 pracowników można rozumieć jako zatrudnianie również 0 pracowników, więc de fakto do definicji mikroprzedsiębiorcy łapią się również samozatrudnieni. 

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez urzędy pracy o mikropożyczkę 5000 zł wnioskować mogą mikroprzedsiębiorcy zatrudniający na dzień 29 lutego minimum jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu.

Ze stanowiskiem tym nie zgadzają się księgowi. Zdaniem Małgorzaty Lewandowskiej eksperta wfirma.pl, niesprawiedliwie zostali potraktowani samozatrudnieni przedsiębiorcy. Mikropożyczka 5000 zł miała być również dla samozatrudnionych, tak jak wskazywali przedstawiciele Ministerstwa. Uważam, że jest to błąd interpretacyjny urzędów pracy i powinien zostać zmieniony wniosek aby również samozatrudnieni mogli z niej skorzystać. 

Zaczęły się już nabory na mikropożyczki w urzędach pracy! Wejdź na stronę swojego urzędu i sprawdź!

Przeliczenie na pełny wymiar czasu pracy pracownika

Jak donoszą nieoficjalne źródła, wniosek elektroniczny o mikropożyczkę 5000 zł, dostępny na stronie praca.gov.pl w sekcji TARCZA ANTYKRYZYSOWA posiada błędy. Jednym z nich jest brak możliwości wpisania w sekcji “Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r.:” ułamków. W sytuacji gdy zatrudniany jest pracownik na umowę o pracę na ¾ etatu, w tym polu powinna być możliwość wpisania 0,75. Błąd ten ma zostać naprawiony przez dział techniczny.

W formularzu w pozycji “Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r.:” nie można wpisać wartości “0”. Tak jak wspominaliśmy urząd pracy zastrzega, że nie jest to błąd techniczny.

Apel urzędów pracy

Mimo iż w na stronie praca.gov.pl możliwe jest złożenie elektronicznego wniosku o mikropożyczkę to zgodnie z załączonymi ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY, do wniosku należy załączyć podpisaną umowę pożyczki w dwóch egzemplarzach. Tak więc należy dodać jako załącznik 2 podpisane umowy. Nie obejdzie się bez jej wydrukowania, wypełnienia ręcznego i załączenia przez stronę.

Wątpliwości podatników…

Wielu mikroprzedsiębiorców martwi się o przyszłe umorzenie mikropożyczki 5000 zł. Dlaczego? Ustawodawca nie przewidział przypadku, w którym to pracownik w trakcie trwania 3 miesięcy złoży wypowiedzenie lub będzie miało miejsce porozumienie stron z inicjatywy pracownika. Na tą chwilę przypadek ten nie jest omówiony. 

Mamy nadzieje, że ustawodawca szybko zareaguje na błędy i się do nich ustosunkuje wydając oficjalny komunikat w tej sprawie.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów