0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony aż do 26 kwietnia 2020!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rodzice po decyzji o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków znaleźli się w trudnej sytuacji i muszą zaplanować, jak zapewnić opiekę dzieciom. Rząd dla takich rodziców wprowadził dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oczywiście otrzymają go po spełnieniu odpowiednich warunków.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  jakie warunki należy spełnić? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z jej zapisami o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować osoby, które: 

  • opiekują się dzieckiem do lat 8,
  • podlegają pod ubezpieczenie chorobowe.

Świadczenie udzielane jest tylko jednemu z rodziców. Natomiast gdy jeden z nich nie pracuje lub przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim i jest w stanie zająć się dzieckiem, wówczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje po złożeniu odpowiedniego wniosku!

Do kiedy można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Według pierwotnej ustawy szkoły, przedszkola i żłobki miały być zamknięte do 25 marca, a rodzice mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku w wymiarze 14 dni. Po wprowadzeniu stanu epidemii zamknięcie placówek zostało przedłużone do Świąt Wielkanocnych, a zasiłek został wydłużony o kolejne 14 dni, co dawało łącznie 28 dni dodatkowego świadczenia. W czwartek 9 kwietnia Rada Ministrów zadecydowała, że placówki będą zamknięte do 26 kwietnia. Decyzja ta spowodowała, że do tego dnia rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego można korzystać do 26 kwietnia! 
Z powodu wydłużenia terminu zamknięcia placówek oświatowych rodzic powinien złożyć kolejne oświadczenie do swojego pracodawcy, w którym wskaże nowy okres, za który chce pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku z pewnością ucieszy rodziców, którzy po Świętach Wielkanocnych będą mogli zapewnić opiekę swoim pociechom.Warto pamiętać, że z tego świadczenia powinny korzystać wyłącznie osoby, które faktycznie nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom. ZUS bowiem zaczął już weryfikować składane przez ubezpieczonych oświadczenia.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów