0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin ubiegania się o zwrot nadwyżki VAT może się przedawnić

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców wypracowaną nadwyżkę VAT naliczonego (od zakupów) nad podatkiem należnym od sprzedaży przenosi na kolejne okresy, obawiając się kontroli urzędu skarbowego. Czy jednak przeniesienia można dokonywać w nieskończoność? Czy chcąc uniknąć “kuszenia losu” podatnik w konsekwencji nie traci więcej niż mu się wydaje?

Termin przedawnienia zwrotu VAT

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wskazany w przepisach czas wyznacza również okres, w którym podatnik winien przechowywać dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku od towarów i usług.

NSA na temat przedawnienia zwrotu VAT

W dniu 29 czerwca 2009 wydano w formie uchwały orzeczenie NSA (I FPS 9/08), w której to sąd stwierdził: “z wykładni art. 70 § 1 o.p. dokonywanej w zgodzie z Konstytucją, a głównie z zasadą demokratycznego państwa prawnego i z wynikającymi z tej reguły zasadami równości wobec prawa oraz pewności i bezpieczeństwa prawnego, przy uwzględnieniu zasad wykładni historycznej oraz systemowej wewnętrznej wynika, że przepis art. 70 § 1 o.p. ma zastosowanie również do rozliczeń, w których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przekształcił się w kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 u.p.t.u. Termin przedawnienia takiej kwoty zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu podatku, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem 5 lat.

Opinia NSA w praktyce

Jeżeli zdaniem sądu art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie również do rozliczeń, w których to nastąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, podatnik zgłaszający chęć uzyskania zwrotu nadwyżki VAT w urzędzie skarbowym po latach przenoszenia nadwyżki na kolejne okresy może spotkać się z odmową wypłaty. Jeżeli bowiem nastąpiło przedawnienie w stosunku do wskazanej kwoty, podatnik może zostać odesłany “z kwitkiem”.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot nadwyżki VAT naliczonego?

Każdy wniosek o zwrot podatku naliczonego, który zostanie złożony w okresie, w którym przedawnienie tego zwrotu jeszcze nie nastąpiło, urząd będzie zobowiązany traktować jako wniosek, który przerywa bieg terminu przedawnienia prawa do zwrotu.

Czynny podatnik VAT deklaruje chęć otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracji rozliczeniowej VAT-7 lub VAT-7K, uzupełniając w części G odpowiednie pozycje w polach 61-62 oraz wskazując wartość nadwyżki, termin i wysokość zwrotu VAT w części E w odpowiednich polach nr 50-54.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów